LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen L

Begrippen

Beursbegrippen L

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

LaatkoersDe prijs waartegen bepaalde beleggers een bepaald effect willen verkopen.
LadderingEind negentiger jaren werd door zakenbanken bij beursintroducties de hype in stand gehouden door gebruik te maken van "laddering". De begeleidende bank eiste van verschillende brokers dat zij vlak na de beursgang aandelen gingen opkopen om zo de koers kunstmatig hoog te houden. In ruil hiervoor kregen ze dan bij de volgende beursintroductie extra aandelen aangeboden, waarmee het verlies van de koersmanipulatie ruimschoots overtroffen kon worden. Laddering door de zakenbanken heeft naast flipping en het uitbrengen van ten onrechte lovende analistenrapporten in grote mate bijgedragen aan het bewust creëren of in stand houden van de internethype.
Lange renteRente op deposito’s met een looptijd langer dan vijf jaar.
LeasingEen overeenkomst waarbij een partij iets voor langere termijn huurt in ruil voor een door zakelijke zekerheid gedekte langetermijnvordering.
Lichting (bericht)Moment waarop de effecten uit het depot van de belegger gehaald worden.
LimietkoersUw maximumkoers voor het kopen of minimumkoers voor het verkopen van aandelen. De limietkoers vult u zelf in bij het plaatsen van een order.
LimietorderOrder waarbij u een minimale of een maximale prijs opgeeft die u wilt ontvangen of betalen voor de effecten.
LimiterenHet bij een beursorder opgeven tegen welke maximale koers men wenst te kopen of tegen welke minimale koers men wenst te verkopen.
Liquide middelenDirect ter beschikking staand geld zoals het eigen geld in kas en op de bankrekening.
LogaritmischIn een grafiek met lineaire schaal wordt de koersverandering op de verticale as steeds met dezelfde afstand per koerseenheid weergegeven. Een verandering van bijvoorbeeld 50 naar 100 Euro is even groot als die van 500 naar 550 Euro. In het eerste geval betekent dit een verdubbeling van de koers, terwijl in het tweede geval slechts sprake is van een stijging met 10%. De grafiek geeft in feite de verhoudingen niet juist weer. Dit is met name in lange termijn grafieken en in grafieken van volatiele aandelen een nadeel, omdat men bij grote koersuitslagen in een grafiek geen juist beeld krijgt van het belang van een koersstijging- of daling. Dit is op te lossen door een grafiek met een logaritmische schaalverdeling te gebruiken, gelijke procentuele bewegingen leiden dan tot gelijke afstanden op de verticale as. Stijgt de koers dan van 50 naar 100 Euro dan geeft dat in afstand dezelfde beweging als bijvoorbeeld een stijging van 100 naar 200 Euro.
Lokale marktDeel van de Euronext aandelenmarkt waar aandelen van qua omzet kleinere Nederlandse bedrijven worden verhandeld.
Long positieHet bezit van (eventueel op termijn) gekochte effecten, valuta’s of goederen waartegenover geen verkoop (per gelijke termijn) staat. In de optiehandel ontstaat een long positie door de aankoop van optiecontracten.
LooptijdPeriode waarvoor u een order inlegt. Als binnen deze periode uw limietkoers wordt bereikt, wordt uw order uitgevoerd. De looptijd vult u in bij het plaatsen van een order.
LossingTerugbetaling van de hoofdsom.
LijngrafiekEen grafiek waarin de koersontwikkeling wordt weergegeven door de slotkoersen via een lijn met elkaar te verbinden.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *