LADEN

Typ om te zoeken

Disclaimer en Privacy Policy

De eigenaren en schrijvers van en op de site Beursbox.nl en Beursblik.nl en alle overige sites van Pro Gain BV en BeursAccent BV accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor wat u als lezer met de gegevens op de site(s) doet.
Beurzen zijn in zekere zin onvoorspelbaar en daarnaast zijn de gegevens op de site en in de mailing aan veroudering onderhevig. Daar wij geen enkele invloed hebben op wanneer u een stuk leest en wanneer u er iets op gaat doen, sterker nog, WAT u met de gegevens gaat doen, is het duidelijk dat uw acties ook UW verantwoordelijkheid zijn.
De eigenaars en schrijvers hebben geen bovenmenselijke gaven (zover bekend) en behouden zich het recht voor menselijke fouten te mogen maken. Dat houdt in dat een koers ook wel eens een keer een ongewenste richting in kan gaan, of dat een verwacht uitgangspunt wel eens niet uit kan komen.De gegevens op deze Internet pagina zijn gebaseerd op gegevens elders opgehaald op Internet, en, naar wij menen, betrouwbaar. Echter, ondanks ingebouwde controles , kunnen zich onjuistheden bevinden in cijfers en gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde of juiste gegevens op onze Internet pagina’s.De eigenaren en schrijvers behouden zich het recht voor om posities in genoemde fondsen aan te houden. Sterker nog, wij vinden het een pré als we de posities die we noemen ook zelf innemen. Dat heeft het gevaar in zich van frontrunning, vandaar dat we altijd zullen aangeven wat onze acties zijn of zullen worden.
De andere zijde van het spectrum is wel schrijven en praten over beleggen, maar er zelf niets in doen. Wij denken dat het op die manier werken ongeloofwaardig en zeer onwenselijk is. Op die manier werken, legt het risico van beleggen volledig bij de belegger, zonder dat de schrijver ook maar enig koersrisico loopt.TijdigheidGeen enkele garantie wordt gegeven op de tijdigheid van de verstrekte gegevens. Natuurlijk streven we naar een snelle berichtgeving, maar u als belegger bent zelf verantwoordelijk voor de posities die u inneemt. Alle informatie die wij aanbieden is ook elders op het Internet al dan niet tegen betaling te verkrijgen. Indien u posities inneemt, bent u zelf verantwoordelijk om de voor u dan belangrijke gegevens bij te houden.Mailing

De mailing zal onregelmatig verzonden worden. U moet zich daarbij bedenken dat wij geen geld voor de Beursbox.nl nieuwsbrief service vragen. Daarnaast is het zo dat de markt min of meer bepaalt welke acties wij ondernemen. Als er niets te melden is, gaan we u niet melden dat er niets te melden is. Het kan daarnaast dus ook zo zijn dat er wel wat te melden is, maar we er niet toe komen e.e.a. snel te publiceren. Ons streven is overigens een dagelijkse nieuwsbrief verzending die het liefst bij ons voorbeurs de deur uitgaat.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit rechtstreeks aan derden verstrekt worden.

In de Nieuwsbrief(ven) en op de site zult u reclames en aanbevelingen aantreffen. Daarnaast ontvangt u mogelijk per e-mail periodiek aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Het staat u volledig vrij daar al dan niet gebruik van te maken. De eigenaars en schrijvers nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in de advertenties aangeboden externe producten. De verantwoordelijkheid voor die producten ligt bij de aanbieders daarvan. Wel horen we graag van u hoe u over de aangeboden zaken denkt. We proberen ook daarin steeds het beste aan te bieden. U kan apart uitschrijven van de partnermails.

Cookies

De site maakt voor het gebruikersgemak van u als bezoeker en voor het vastleggen van eventuele affiliate vergoedingen voor aanbrengers gebruik van verschillende middelen om dit te realiseren. Cookies maken daar deel van uit. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Onze cookies worden ook niet gekoppeld aan externe advertentiebureaus die er vervolgens gerichte reclame mee gaan aanbieden.

Reacties van lezers

Op reacties van lezers zal zo spoedig als mogelijk gereageerd worden, maar er wordt geen garantie gegeven voor de periode waarbinnen een reactie zal komen. Een reactie kan rechtstreeks, maar kan ook via de reguliere mailing of op de site gegeven worden. Met name als dezelfde vraag meerdere keren binnenkomt is een reactie via de reguliere communicatielijn mogelijk te prefereren.

Content

Wij raden u aan alle content op deze site te vergelijken en toetsen met content die u elders op Internet vindt. Neem nooit iets klakkeloos voor waarheid aan en bepaal altijd uw eigen standpunt. Wij verkondigen op de site onze mening, en die kan anders zijn dan de mening die u of anderen over dat onderwerp er op nahouden. Zelfs als u het eens bent met onze mening kan het verhelderend zijn deze te toetsen met een afwijkende mening.

We stellen het op prijs van lezers content toegezonden te krijgen. Plaatsing daarvan kan nooit afgedwongen worden en voor de inhoud van die content geldt hetgeen hier in de disclaimer is vastgelegd. De schrijver van de content is dus nooit verantwoordelijk voor acties die een lezer daarop gedaan heeft. U als lezer wordt van harte uitgenodigd een stuk content voor de site bij te dragen. Het liefst onder eigen naam, maar onder pseudoniem mag ook, als uw echte naam en gegevens maar bij Beursbox bekend zijn. Mochten er vragen over de content komen dan willen wij u ook wel kunnen bereiken. Alleen in het geval van een gerechtelijk bevel zullen uw echte gegevens aan derden bekendgemaakt worden.

Herpublicatie

De gegevens op de site, die zonder externe schrijver vermeld staan, mogen door u gepubliceerd worden, met die restrictie, dat er altijd een duidelijk en op Internet aanklikbare bronvermelding bij staat. Bij twijfel neemt u beter even vooraf contact met ons op. Mailt u dan uw vraag naar redactie @ beursbox.nl.

Frequentie van publicaties:

Beursbox.nl stuurt in principe iedere werkdag een nieuwsbrief uit.

Beursblik/Beurs in Beeld stuurt in principe op vrijdag de wekelijkse nieuwsbrief uit.

Partnermail zal normaal gesproken hooguit één keer per week een mailing uit sturen.


Pro Gain BV, gevestigd aan Sint Oedenrodeseweg 41 5681 PH BEST, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voorpagina

http://www.progainbv.nl

Sint Oedenrodeseweg 41 5681 PH BEST +310629067997

Tom Lassing is de Functionaris Gegevensbescherming van Pro Gain BV Hij is te bereiken via tom@lassing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Gain BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens (in principe nog niet, maar wie weet in de toekomst…)

– Gegevens over uw activiteiten op onze website (Slechts op beperkte wijze en lang niet op alle plekken en websites)

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende van onze eigen websites heen (alleen heel beperkt)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app (nog niet, maar misschien in de toekomst)

– Internetbrowser en apparaat type (Dat interesseert ons niet, maar de gekochte software legt dat blijkbaar automatisch vast)

– Bankrekeningnummer (alleen als u iets bij ons gaat bestellen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tom@lassing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Gain BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrieven, rapporten en e-boeken

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Pro Gain BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Pro Gain BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Dit uiteraard alleen bij betalende klanten. Ieder bedrijf heeft die verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Gain BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Gain BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Gain BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u uitschrijft van gratis services wordt de verzending van berichten direct gestopt. Uiterlijk twee jaar na de laatste uitschrijven zijn alle elektronische gegevens van u uit onze systemen verdwenen.

Bent u een betalende klant, dan geldt het bovenstaande ook voor de verzend systemen. Echter onze administratie moet wettelijk tenminste 7 jaar bewaard worden, met enkele uitzonderingen die tot 10 jaar gaan. Binnen twee jaar na die maximale wettelijke bewaartermijn zijn uw gegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Gain BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pro Gain BV blijft via de afgesloten bewerkersovereenkomst verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Gain BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pro Gain BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we mogelijk op enkele sites of pagina’s cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze websites worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van mogelijke bedrijven die op bepaalde sites en pagina’s cookies geplaatst hebben:

Google Analytics

Facebook (hiervan zijn we ons niet bewust, maar we kunnen het niet uitsluiten)

Onze host bedrijven: Amenworld, Leaseweb etc. We zijn ons hier niet van bewust, maar we kunnen het niet uitsluiten)

Cookies geplaatst door software die we ingekocht hebben. Dit is onder meer nodig om een goed affiliate netwerk op te bouwen, maar ook autoresponder software werkt er mee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u in enkele gevallen zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Ook kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, kijkt u dan hier en/of stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tom@lassing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pro Gain BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Pro Gain BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Gain BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met tom@lassing.nl

We doen er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Immers is dat ook ons belang.

Helaas is het tegenwoordig zo dat zelfs overheden en banken niet veilig meer zijn en het is een utopie te denken dat iets 100% veilig kan zijn. Immers zijn zelfs overheden tegenwoordig gerechtigd om te hacken en illegaal in te breken. Software moet zo gemaakt worden (willen de overheden) dat er vanuit de fabriek al gaten in zitten, zodat geheime diensten kunnen snuffelen. Diezelfde overheid verplicht bedrijven om ‘veilig’ te zijn. Waanzin is het en we kunnen u niet meer beloven dan ons uiterste best te doen uw gegevens te beschermen tegen criminelen én de overheid. (als dat al niet dezelfden zijn)

 

Namens het Beursbox.nl team,

Tom Lassing

Directeur Pro Gain BV