LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen S

Begrippen

Beursbegrippen S

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

S&PStandard and Poor’s

Amerikaanse uitgeverij van financiële publicaties die tevens een aantal belangrijke beursindices onderhoudt.

S&P500 indexBelangrijke brede en uit 500 louter Amerikaanse fondsen bestaande aandelenindex die een goed beeld geeft van het beursklimaat in Amerika.
SA 8000De SA8000-norm is opgesteld door de mensenrechtenorganisatie Social Accountability International (SAI). Deze norm heeft tot doel rechtvaardige en fatsoenlijke werkomstandigheden te garanderen in de gehele toeleveringsketen en baseert zich op de internationale normen voor de werkomstandigheden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO-conventies), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De norm heeft betrekking op kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, discipline, werktijden, betaling en managementsystemen. Voor meer informatie, zie www.sa-intl.org
Sales to Total AssetsOmzet / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen)
Sarbanes-OxleyDe Amerikaanse wet “Sarbanes-Oxley” werd van kracht op 30 juli 2002, en bracht aanzienlijke veranderingen in het wettelijk kader voor de financiële administratie van ondernemingen en voor de corporate governance. Deze wet stelde bovendien een aantal deadlines, waarop multinationale ondernemingen zouden moeten voldoen aan de eisen voor financiële verslaglegging en goedkeuring voor enige jaarrekening gepubliceerd na 15 november 2004 (oorspronkelijk: 15 juni 2004). De wet is genoemd naar haar belangrijkste opstellers, senator Paul Sarbanes en afgevaardigde Michael Oxley, en volgde begrijpelijkwijs op een serie spraakmakende schandalen, zoals Enron. Sarbanes-Oxley geeft ondernemingen daarnaast de mogelijkheid gelijke tred te houden met de voorgestelde en definitieve implementatieregels van de SEC. Voor meer informatie, zie www.sarbanes-oxley.com
Scheef zittenHiervan is sprake als een belegger een verliesgevende positie aanhoudt in de hoop dat dit op den duur weer goed komt oftewel rechttrekt. Dit is te voorkomen door het structurele gebruik van de stoploss.
Schrijven van een optieVerkopen van een optie als openingstransactie (short gaan, in de wind gaan).
Schrijven van een positieVerkopen van een optie zonder dat u deze in portefeuille heeft. U ontvangt daarvoor premie. Met het verkopen van de optie neemt u de plicht op u om de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde koers te kopen (put-optie) of verkopen (call-optie), indien de koers wordt bereikt.
Schuldbewijs gedekt door activaEen obligatie of een effect dat gewaarborgd wordt door leningen of andere vorderingen.
Schuldbewijs gedekt door hypotheekEen financieel instrument dat een aandeel vertegenwoordigt in een portefeuille van hypotheken. De aflossing van het kapitaal en de betaling van de interesten op de individuele hypotheken dienen om aan de investeerders in het schuldbewijs zowel interest als terugbetaling te waarborgen.
Shadow accountingOnder IFRS 4 is het verzekeraars toegestaan, maar ze zijn daartoe niet verplicht, om hun grondslagen voor financiële verslaggeving zodanig te wijzigen dat de invloed van een opgenomen maar ongerealiseerde winst of ongerealiseerd verlies op deze waarderingen dezelfde is als die van een gerealiseerde winst of een gerealiseerd verlies. De hiermee verband houdende aanpassing van de verzekeringsverplichting (of geactiveerde acquisitiekosten of immateriële activa) dient in het eigen vermogen te worden opgenomen als en alleen als de ongerealiseerde winsten of verliezen direct in het eigen vermogen worden verwerkt.
Short coveringTerugkopen van effecten of valuta’s die men eerder verkocht heeft zonder ze te bezitten, ook wel afdekken van short posities genoemd.
Short squeezeSituatie waarin tegen de verwachting van partijen die -speculerend op een daling- short zijn gegaan de koersen stijgen, waardoor deze partijen gedwongen zijn effecten in te kopen om hun positie af te dekken. Die aankopen zorgen op hun beurt weer voor extra koersstijgingen op grond waarvan nog meer short posities moeten worden afgedekt. Het is een soort tijdelijke vicieuze cirkel waarin deze kopers onbedoeld bijdragen aan een sneller verloop van de stijging.
SIVStructured Investment Vehicle. Is een rente fonds opgezet vanuit gestructureerde lening producten. Deze fondsen zijn (deels) de oorzaak van de Subprime crisis in 2007 geweest. Hun onderliggende waarde bleek niet altijd die klasse te hebben die verwacht had mogen worden.
SkewHet verschijnsel waarbij de implied volatility die is verwerkt in de optieprijzen varieert met de uitoefenprijzen. Meestal worden out-of-the-money puts verhandeld met een relatief hoge implied volatility.
SlotdividendDoor de aandeelhoudersvergadering vast te stellen winstuitkering over een bepaald boekjaar (eventueel verminderd met een al uitgekeerd interim-dividend).
Slot veilingOm de slotkoersen niet af te laten hangen van orders die toevallig de laatste zijn is er voor het slot een korte handelsonderbreking van 5 minuten. Gedurende deze tijd worden de orders verzameld waarna er een slotveiling plaats vindt die een breed gedragen slotkoers oplevert. Op de Amsterdamse beurs kennen we naast de slotveiling ook de veiling in lokale fondsen en de openingsveiling.
SluitingskoopTransactie waarbij de koper zijn open positie opheft door aankoop van opties.
Sluitings verkoopTransactie waarbij de verkoper zijn positie opheft door verkoop van opties.
Solvency IIIngrijpende en verstrekkende herziening van de huidige solvabiliteitsregels voor Europese verzekeraars in het licht van de huidige ontwikkelingen in verzekeren, risicobeheer, financieringsmethoden en financiële verslaglegging.
SpaarbriefObligatie waarvan de rente aan het einde van de looptijd, gelijktijdig met de hoofdsom wordt uitgekeerd.
Special Drawing RightsMandje munten door het IMF vastgesteld waarmee landen onderling kunnen handelen. Door China en Rusland sinds begin 2009 gezien als eventuele vervanging van de dollar voor de rol van wereldmunt. Kijk hier voor nadere informatie.
SpeculerenHet nemen van risico’s in de hoop op een hoog rendement.
SpinningTopmanagers kregen in het verleden op persoonlijke basis voorrang bij aandelenemissies, dit gebeurde ook in Nederland. Zo kregen bij het World Online schandaal Van der Hoeven (Ahold) en Van Luijk (Getronics) voorrang bij beursintroducties. Deze belangenverstrengeling noemt men "spinning", het was onderdeel van een groter spel eind jaren negentig waarmee zakenbanken met technieken als flipping, laddering en het publiceren van ten onrechte lovende analistenrapporten veel geld verdienden.
SpreadEen positie bestaande uit een gelijk aantal gekochte en geschreven opties (call of put) met verschillende uitoefenprijzen en/of looptijden.

of

Het verschil tussen bied- en laatprijs

SPVSpecial Purpose Vehicle. Ook wel SIV genoemd. Een juridische entiteit waarin de portefeuille investeringen worden geplaatst, los van de uitgevende instelling.
StaatsleningEen door de Staat uitgegeven obligatie waarmee bij een begrotingstekort wordt voorzien in de financieringsbehoefte van de overheid. Staatsleningen uitgegeven door Westerse staten worden als zeer betrouwbaar gezien daar deze staten altijd in staat zullen zijn de obligatie af te betalen.
StagflatieHet woord stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie en inflatie en duidt op een periode van geringe of geheel ontbrekende economische groei waarin de prijzen aantrekken. Een dergelijke periode valt over het algemeen samen met een hausse-markt in edelmetalen, onroerend goed en andere goederen. Stagflatie stelt een centrale bank van een land voor het probleem dat de stijgende prijzen alleen middels renteverhogingen bestreden kunnen worden, terwijl voor vergroting van de economische groei juist een lagere rente nodig is.
StatutenVoorwaarden waaraan desbetreffende instelling, bedrijf of stichting dient te voldoen.
STEVoorloper van de huidige beurswaakhond in Nederland, de AFM
SteunSteun is het koersniveau waarbij de kopers sterk genoeg zijn om een daling te keren of te breken. Wanneer een daling een steunniveau bereikt veert de koers op als een bal die de grond raakt en omhoog stuitert. Een doorbroken steunniveau wordt vaak weerstand.
SteunlijnLijn die door twee of meer achtereenvolgende bodems in een koersgrafiek wordt getrokken. Hoe groter het aantal bodems is waar de lijn doorheen loopt, hoe betrouwbaarder de lijn is als steun. Als een steunlijn doorbroken wordt gaat hij vaak dienst doen als weerstand.
StockdividendWinstuitkering over een lopend of een afgelopen boekjaar in de vorm van aandelen.
Stoploss-orderOrder waarbij u een triggerkoers opgeeft. Zodra de triggerkoers wordt bereikt, stuurt uw Bank of broker de order naar de beurs. Met een stoploss-order legt u bij wat grotere koersbewegingen (zowel dalingen als stijgingen) automatisch een order in en beperkt zo uw risico. Een stoploss-order geeft evenwel geen garantie dat de uiteindelijke opdracht ook kan worden uitgevoerd.
Storting (datum)De datum waarop betaald moet worden.
Straight-through processingVerwerking van financiële transacties zonder manuele of visuele tussenkomst.
StraddleEen optiecombinatie waarin dezelfde positie wordt ingenomen in zowel de call als de put van een optieserie.
SyndicaatEen groep financiële instellingen, die participeert in het risico van een emissie van een bepaalde debiteur.
SyndicaatsleningEen proces waarbij banken delen van omvangrijke leningen aan andere banken doorverkopen.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *