LADEN

Typ om te zoeken

Wat is de Total Debt/Equity ratio?

Begrippen Beleggers Nieuws Beurs Aandelen Analyses Laatste Nieuws

Wat is de Total Debt/Equity ratio?

“Total Debt/Equity” (Schuld/Eigen Vermogen) is een financiële ratio die wordt gebruikt om de verhouding tussen het totale vreemde vermogen (schulden) en het eigen vermogen van een bedrijf te meten. Het wordt vaak uitgedrukt als een verhouding en kan worden berekend met de formule:
Total Debt/Equity ratio=Totale schulden Eigen vermogenTotal Debt/Equity ratio=Eigen vermogen Totale schulden?
Hier zijn de belangrijkste elementen van deze formule:

  1. Totale schulden: Dit omvat alle schulden van het bedrijf, zowel kortlopende als langlopende schulden. Dit kan bijvoorbeeld leningen, obligaties en andere financiële verplichtingen omvatten.
  2. Eigen vermogen: Dit is het bedrag dat aan de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf toebehoort. Het vertegenwoordigt het verschil tussen de activa van het bedrijf en de verplichtingen.
    De Total Debt/Equity ratio geeft een indicatie van de financiële hefboomwerking van een bedrijf en de mate waarin het afhankelijk is van vreemd vermogen om activa te financieren. Een hogere ratio geeft aan dat een groter deel van de financiering afkomstig is van schulden, wat de financiële risico’s kan verhogen. Aan de andere kant kan een lagere ratio wijzen op een meer solide financiële positie, maar het kan ook aangeven dat het bedrijf mogelijk niet optimaal gebruikmaakt van hefboomwerking.
  3. Het is belangrijk op te merken dat een gezonde Total Debt/Equity ratio sterk afhangt van de industrienormen en de specifieke omstandigheden van een bedrijf. Wat als “gezond” wordt beschouwd, kan variëren tussen verschillende sectoren. Een grondige analyse van de financiële gezondheid van een bedrijf zou ook andere factoren moeten omvatten, zoals de cashflow, rentabiliteit en liquiditeit.
Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *