LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen W

Begrippen

Beursbegrippen W

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

Waarde De economische waarde van een onderneming is een subjectief begrip. Het is afhankelijk van verwachtingen, tijd en risico. Verschillende individuen kunnen een verschillende waarde toedichten aan dezelfde onderneming. Individuen gebruiken waarde om alternatieven te ordenen en vervolgens beslissingen te nemen. Daarom is waarde een ordinaal getal. Dit in tegenstelling tot prijs. Prijs is objectief en daarmee een cardinaal getal. De waarde van een onderneming kan het beste berekend worden door gebruik te maken van een Discounted Cashflow methode.
Waardepapier Dit is papier met geldswaarde, zoals aandelen en obligaties.
WACC Weighted Average Cost of Capital:

De gewogen gemiddelde kostenvoet voor het vermogen van de de onderneming. In tegenstelling tot de keu (Cost of Equity Unleverd) komen in de WACC de totale vermogenskosten tot uitdrukking. De WACC wordt gebruikt om de vrije geldstromen contant te maken en daarmee direct de waarde van de onderneming te berekenen. De netto kosten van het vreemd vermogen (rente minus belastingvoordeel) zijn verwerkt in de WACC.

Warrant Het recht op verkrijging van aandelen of obligaties van ??n en dezelfde onderneming gedurende een bepaalde tijd en op zekere voorwaarden. De warrant is eigenlijk een langlopend (call-)optierecht op nieuw uit te geven aandelen.
Warren Buffett ’s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing.

Zie hier meer over Warren Buffett

Weerstand Het koersniveau waarop de verkopers sterk genoeg zijn om een stijgende trend af te breken of om te keren. Wanneer een stijging een weerstandsniveau bereikt veert de koers terug als een man die een trapje op klimt en zijn hoofd stoot tegen het plafond. Een doorbroken weerstandsniveau wordt vaak steun.
Weerstandslijn Lijn die door liefst drie of meer achtereenvolgende toppen in een koersgrafiek wordt getrokken. Hoe groter het aantal toppen, hoe betrouwbaarder de lijn is als weerstand. Wordt een weerstandslijn doorbroken dan fungeert hij daarna vaak als steun.
Werkkapitaal Voor waarderingsdoeleinden wordt vaak het Netto Werkkapitaal gebruikt. Dit is de som van debiteuren en voorraden minus crediteuren. De post liquide middelen wordt meestal buiten beschouwing gelaten (deze hoeven immers niet gewaardeerd te worden). Van belang is dat het werkkapitaal alleen in relatie staat tot de operationele activiteiten van de onderneming. Componenten die te maken hebben met de financiële activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld: kortlopend deel van de schulden, rekening courant) worden buiten het netto werkkapitaal gelaten. Hierbij is er dus een belangrijk verschil tussen een boekhoudkundige benadering en een analyse in het kader van waardering.
Winst per aandeel Maatstaf voor de winst van een onderneming: de in een bepaald jaar aan houders van gewone aandelen uit te keren winst gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen.
Winst waarschuwing Bekendmaking van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting over het lopende boekjaar naar beneden wordt bijgesteld. De ervaring leert dat een winstwaarschuwing bijna nooit eenzaam blijft, oftewel, waar er één kwam, kan je wachten op nummer twee.
WPA Winst per Aandeel (Eng. Earnings per Share / EPS)
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *