LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen M

Begrippen

Beursbegrippen M

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

MA Engelse afkorting voor Moving Average. In het Nederlands, Voortschrijdend gemiddelde.
M&A Engelse afkorting voor Merger and Aquisition. In het Nederlands, Fusies en Overnames.
MACD Moving Average Convergence Divergence.

Een trendvolgende indicator die gevormd wordt door de volgende lijnen :

1. De MACD-lijn die wordt berekend door twee EMA’s (voortschrijdend exponentieel gemiddelden) van de koers van elkaar af te trekken.

2. De trigger-lijn die op zijn beurt wordt bepaald door een exponentieel gemiddelde van die MACD-lijn te berekenen. Er wordt een koopsignaal gegeven wanneer de triggerlijn de stijgende MACD-lijn doorkruist en een verkoopsignaal wanneer de triggerlijn door een dalende MACD-lijn heen gaat.

MACD histogram In deze weergave van de MACD indicator wordt de triggerlijn afgetrokken van de MACD-lijn en het resultaat wordt weergegeven door middel van een staafdiagram. Doorschrijding van de nullijn geeft dan een koop- of verkoopsignaal.
Macro hedge Een afdekking van een specifiek risico voor een portefeuille van tegoeden of activa.
Mandje Een pakket aandelen of valuta’s van een bepaalde samenstelling.
Mantel Voorkant van een papieren effect waarop de gegevens van de onderneming staan vermeld en onder andere de nominale waarde.
Margin De waarborgsom die dient als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit een futures of geschreven optie contract.
Margin verplichting Verplichting van de beurs om uw geschreven posities te dekken met voldoende geld of aandelen.
Market to Book Ratio Aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel
(Eng) Net Working Capital to Total Assets
Markt kapitalisatie Beurswaarde. Marktkapitalisatie is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de geldende koers van het aandeel.
Markt premie De premie (rendement) die beleggers eisen, boven de risk free rate, voor het beleggen in aandelen in bedrijven. Deze marktpremie wordt gebruikt voor het bepalen van een vermogenskostenvoet volgens het CAPM en de Build up methode.
MBS Mortgage Backed Security. Gestructureerd kredietderivaat met hypotheken als onderliggende waarde.
Middelen Het op lagere koersen bijkopen van aandelen of opties teneinde de gemiddelde aankoopprijs te verlagen. Deze methode is slechts aan te bevelen onder heel strenge beleggingseisen, daar de eerder ingenomen positie nu op verlies staat. Als dat niet heel zeker een onterecht verlies is, bent u water naar de zee aan het dragen.

Kijkt u hier voor meer informatie over middelen.

MKB Afkorting in Nederland voor Midden- en Kleinbedrijf
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *