LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen I

Begrippen

Beursbegrippen I

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

IFRSAfkorting voor International Financial Reporting Standards (voorheen International Accounting Standards (IAS)). De standaard internationale boekhoudregels voor het opstellen van jaarrekeningen per 1 januari 2005 voor alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie, die de jaarcijfers beter vergelijkbaar maken en beter inzicht in de financiële positie en resultaten verschaffen.
Immaterieel vast actiefEen identificeerbaar, niet-monetair actief zonder fysieke vorm.
Implied volatilityDe beweeglijkheid van een optie die in een optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als standaarddeviatie, in procenten van de koers.
Incourante fondsenVeelal minder bekende of door kleine maatschappijen uitgegeven effecten die niet op de officiële beurs en meestal niet dagelijks worden verhandeld.
In de wind gaanHet speculeren op een daling door stukken te verkopen die men nog niet heeft, met de bedoeling deze stukken tegen de leveringstijd goedkoper te kunnen aanschaffen en zo voordeel te behalen. Ook wel "Short gaan".
IndexoptiesOptiecontracten die gekoppeld zijn aan een index zoals bijvoorbeeld de AEX index.
IndicatiebedragBedrag dat aangeeft hoeveel financiële ruimte u minimaal moet hebben om een order te kunnen doorsturen naar de beurs. Het indicatiebedrag houdt geen rekening met eventueel te betalen provisiekosten.
InflatieStijging van het algemeen prijspeil, wat in feite een waardevermindering van het geld inhoudt.
Insider tradingDe handel van de topmanagers in de aandelen van de onderneming. Dit begrip wordt ook wel eens verward met handel met voorkennis.
Insider trading is echter niet illegaal, maar moet wel volgens regels gebeuren.
Institutionele beleggersGrote instellingen als verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die de door hen ontvangen premies beleggen.
Interim-dividendTussentijdse winstuitkering. Gaat vooraf aan het later te bepalen slotdividend.
Intermodaal vervoerContainertransportsector.
InternetWereldwijd netwerk van computers, gebaseerd op een gemeenschappelijk, gestandaardiseerd protocol.
InterventieHet ingrijpen door centrale banken op geld- en valutamarkten met het doel ongewenste rente- of valutakoersontwikkelingen af te remmen of te voorkomen.
Inverse rente structuurSituatie waarin de korte rente (geldmarktrente, deposito’s etc.) hoger is dan de lange rente (kapitaalmarktrente, obligaties etc.)Normaal gesproken is dit andersom. Een inverse rentestructuur wordt gezien als de aankondiging van een recessie.
Introductie-emissieUitgifte van nieuwe effecten.
IPOEng: Initial Public Offering. Eerste beursnotering van aandelen.
IRRInternal Rate of Return:

Rendementspercentage dat de aantrekkelijkheid van een investering moet aangeven. Bij de berekening van de IRR worden de aanvangsinvestering, de jaarlijkse vrije geldstromen en de eindwaarde (bijvoorbeeld bij een exit door een participatiemaatschappij) geanalyseerd.

ISOInternational Organization for Standardization (ISO)
De ISO is een netwerk van nationale normalisatie-instituten uit 146 landen. De ISO werkt samen met internationale organisaties, overheden, industriebranches, het bedrijfsleven en consumentenorganisaties. De ISO is onder meer de bron van de ISO 9000-normen voor kwaliteitsmanagement, de ISO-14000 normen voor milieumanagement en van andere internationale normen voor het bedrijfsleven, de overheden en de maatschappij.
ITEen afkorting van Information Technology: informatietechnologie.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *