LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen E

Begrippen

Beursbegrippen E

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

EBITEarnings before intrest and taxes. Netto winst plus rente plus belastingen.
EBITDAEarnings Before Intrest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Netto winst plus rente plus belastingen plus afschrijvingen plus amortisaties.
ECBEuropese Centrale Bank
Economic indicatorsAmerikaanse statistische cijfers die een beeld geven van de economische bedrijvigheid in Amerika.

Leading indicatores kijken vooruit

Lagging indicators kijken terug

EffectenVerzamelnaam voor aandelen, obligaties en andere waardepapieren.
Effecten arbitrageHet door de beroepshandel profiteren van koersverschillen voor eenzelfde fonds op hetzelfde tijdstip op verschillende beurzen.
Effecten portefeuilleDe verzameling aandelen, obligaties en andere financiële waarden, waarin het vermogen van de belegger is belegd.
Effecten leen transactiesLening van een effect van de ene partij aan de andere, die op zijn beurt het effect dient terug te bezorgen op de eindvervaldag van de transactie. Een dergelijke lening is veelal gewaarborgd. Dit type van transacties geeft aan de eigenaar van het effect de mogelijkheid om een bijkomend rendement te behalen.
Effectieve waarde (of beurswaarde)De waarde die effecten vertegenwoordigen bij verkoop op de beurs.
Eigen vermogenHet resterende deel van de activa van een entiteit na aftrek van alle passiva. Financiële instellingen zijn verplicht voldoende eigen vermogen aan te houden om aan hun verplichtingen jegens klanten te kunnen voldoen.
Elliott WaveMethode tot analyse van de beurzen die is ontwikkeld door Ralph Elliott, een accountant uit Amerika. Pas later bleek door Bolton dat de methode heel veel van doen heeft met de reeksen die Fibonacci ontdekte.

Een prachtig boek over de methode is de klassieker "Key to Market Behavior."

EMAExponential Moving Average of in Nederlands: exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Het gewone voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste ‘x’ dagen en wordt na iedere dag opnieuw berekend. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde wijkt hier van af doordat de laatste dagen zwaarder worden meegerekend dan de eerste dagen, waardoor recente koersbewegingen beter worden gevolgd.

Emerging marketsLanden en markten die achtergebleven zijn bij de "Westerse economieën en landen". Ook wel Opkomende Markten of Groeilanden, die heel kansrijk zijn en ene hoge economische groei kennen.
EmissieUitgifte van nieuwe effecten.
Employee benefitsGeheel van niet verplichte verzekeringen en andere voorzieningen die werknemers, naast hun salaris, ontvangen in ruil voor door hen verrichte diensten.
EurobondEen eurobond is een leningsvorm die in de markt wordt aangeboden op een tijdstip dat de uitgevende instelling de omstandigheden gunstig achten. Slechts kort van te voren zal dus een aankondiging van een dergelijke lening gedaan worden. Ook de inschrijvingskoers wordt kort voor de inschrijving bekend. In de meeste gevallen zal de inschrijving franco geschieden. Obligatielening, geëmitteerd op een Europese kapitaalmarkt, welke luidt in een valuta die anders is dan de valuta van het land waarin de onderneming is gevestigd.
EurodollarEurodollars zijn dollars die door niet-ingezetenen van de Verenigde Staten worden gedeponeerd bij een bank buiten de VS, zonder daar te worden omgezet in lokale munt.
Eurotop-100 indexHonderd meest belangrijke aandelen op de diverse Europese beurzen.
EVAEconomic Value Added

Waarderingsmethodiek ontwikkeld door Stern & Stewart. Per jaar wordt berekend wat de zogenaamde economic profit is. Dit wordt verkregen door het resultaat van (ROIC-WACC) te vermenigvuldigen met het geïnvesteerde kapitaal. De aldus verkregen economic profits van ieder jaar worden contant gemaakt tegen de WACC naar het waarderingsmoment. Hieruit blijkt dat waarde alleen wordt gecreëerd indien ROIC > WACC. Met andere woorden als het rendement op het geïnvesteerde kapitaal hoger is dan de gewogen gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen.

ExKoers van een aandeel waar bonus, claim, dividend etc al van af is.
Ex-dividendDe aandelen die ex-dividend worden gekocht of verkocht, geven geen recht meer op het dividend over het achterliggende jaar.
Executie waardeWaarde van een goed bij gedwongen openbare verkoop.
ExerciseBij gekochte (long) opties is het het uitoefenen van het recht tot kopen (calloptie) of verkopen (putoptie) van de onderliggende waarden. Mogelijk tot de zaterdag na expiratie.
Exhaustion gapIn Nederlands: Uitputtingsgap. Deze komt voor aan het eind van een belangrijke trendbeweging. Het is als het ware een laatste plotselinge sprong naar boven of naar beneden. Het wordt gewoonlijk binnen enkele candles gevuld en als dat gebeurt dan is dat een teken van een waarschijnlijke trendomkeer.
Expiratie cyclusDe maanden waarin opties van een bepaalde optieklasse aflopen noemt men een cyclus. Er zijn drie cycli: -jan, apr, jul en okt -feb, mei, aug en nov -mrt, jun, sept en dec.
Expiratie datumDe afloopdatum van een optie, waarop de opties voor het laatst tot 16.00 uur kunnen worden verhandeld. Dit is de derde vrijdag van de afloopmaand van de optie.
Expiratie maandDe maand waarin de optie of warrent afloopt.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *