LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen B

Begrippen

Beursbegrippen B

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

BaisseAchteruitgang van de economische bedrijvigheid. In de effectenwereld: aanhoudende daling van de koersen, ook wel contramine of bear-market genoemd.
BankbriefEen obligatie welke doorlopend uitgegeven wordt door een (spaar)bank.
BankverzekerenHet verkopen van verzekeringsproducten via bankkantoren.
Basel IIGeactualiseerd kader van het Basel Comité voor Bankentoezicht voor de manier waarop (toezichthouders van) banken het vereiste vermogen voor kredietrisico’s berekenen. Basel II stelt verder nieuwe eisen aan operationele risico’s (fraude, IT). Basel II rust op drie pijlers: solvabiliteitseisen, het evaluatieproces door de toezichthouders en marktdiscipline.
BasispuntenEén basispunt is gelijk aan 0,01% van het rendement op een obligatie. 100 basispunten is gelijk aan één procentpunt.
Bear MarketEen bear market is een markt met dalende aandelenkoersen en een negatief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de beer van boven naar beneden aanvalt.
Bear Market RallyEen tijdelijke opwaartse beweging van de beurs in een structurele bear market. Dit kunnen zeer heftige opwaartse bewegingen van vele procenten zijn. Het is vaak net zo snel weer over als dat het begon.
Bedrijfs opbrengstenNetto omzet en overige bedrijfsopbrengsten.
Begrotings tekortDe situatie waarbij de overheidsuitgaven groter zijn dan de overheidsinkomsten.
Beheerd vermogenHet totaal van de beleggingen (bijv. aandelen, obligaties, vastgoed) die een financiële dienstverlener of fondsbeheerder in opdracht van klanten beheert.
Beige BookRapport dat twee weken voor iedere meeting van het Federal Open Market Committee (FOMC) bekend wordt gemaakt en de basis vormt voor het rentebesluit van de Federal Reserve Board (FED). Het geeft een beeld van de economische condities in elk van de 12 districten van de Federal Reserve. Het rapport is vernoemd naar de kleur van zijn kaft.
Bel 20 indexDe belangrijkste aandelenindex op de Brussel Euronext Exchange, de effectenbeurs van Brussel. De Bel20-index is de barometer van de prestaties van de 20 meest verhandelde Belgische aandelen op de Brusselse beurs.
BeleggersgiroSysteem waarmee op een eenvoudige manier belegd kan worden in de huisfondsen van een bank.
Beleggings contractEen levenverzekeringscontract dat het financieel risico overdraagt, maar geen significant verzekeringsrisico.
BeleggingsfondsEen mandje aandelen uitgegeven door een financiële instelling.
Beleggings horizonDe periode waar de belegger zijn beleggingen doet of zijn posities wil aanhouden.
BenchmarkObjectieve maatstaf waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.
Benjamin GrahamProfessor aan de Columbia University. Schrijver van het standaardboek over Value Investing. Warren Buffett was één van zijn leerlingen.
Besloten derivaat (in een contract)Een component van een hybride(samengesteld) instrument dat tevens een niet-afgeleid basiscontract omvat. Het basiscontract kan een obligatie of aandeel, een lease-overeenkomst, een verzekeringscontract of een aan- of verkoopcontract.
Bestens orderOrder om een effectentransactie tijdens de openingsuren van de beurs na aankomst op de beurs tegen de eerstvolgende koers te laten uitvoeren.
BetaMaatstaf voor marktrisico. De Beta van de marktportefeuille is 1, een Beta van minder dan 1 geeft aan dat de koers van de belegging minder fluctueert ten gevolge van marktrisico dan die van de marktportefeuille, bij een grotere Beta fluctueert de koers meer.
BetaaldatumDe dag dat het bedrijf/instelling de rente of dividend in geld ter beschikking stelt.
BeursnoteringIn de Officiële Prijscourant opgenomen koersen van ter beurze verhandelde aandelen, obligaties e.d.
BeurstijdDe officiële beurstijd is van 9.00 tot 17.30 uur, gedurende welke tijd op de beurs van Amsterdam en Brussel doorlopend genoteerde effecten kunnen worden gekocht en/of verkocht. Sommige optie series hebben afwijkende tijden.
BeurswaardeBeurswaarde, ook wel "marktkapitalisatie" is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de geldende koers van het aandeel.
BewaarloonKosten die de Nederlandse banken berekenen voor het in open bewaring nemen van effecten.
Bewaarneming (open)Open bewaarneming houdt in dat de bank naast het bewaren van de effecten in een depot tevens bevoegd is alle andere handelingen te verrichten die samenhangen met effectenbezit.
Bewaarneming (gesloten)Van gesloten bewaarneming is sprake indien de belegger via een kluiscontract waardezaken, bijvoorbeeld effecten, in een kluis bij de bank aanhoudt.
BiedkoersDe prijs die geboden wordt voor een effect of derivaat op de beurs
BiedprijsDe prijs voor welke een belegger effecten wil kopen, maar er geen verkopers zijn die voor deze prijs hun effecten van de hand willen doen.
Blue chipDe term “blue chip” verwijst doorgaans naar aandelen van grote ondernemingen met een hoge marktwaarde.
Boekbied
Hoogste bedrag waar kopers voor willen kopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
Boeklaat Laagste bedrag waar verkopers voor willen verkopen. Deze richtprijs wordt afgegeven door de beurs.
Bollingerbands Bollingerbands vormen een band rondom de Moving Average (MA), in het Nederlands ook wel voortschrijdend gemiddelde genoemd. Standaard is dit een 20-daags MA. De band wordt berekend uit de standaardafwijking in de MA-periode, vermenigvuldigd met een bandfactor (standaard 2). Omdat de bandbreedte van de Bollingerbands afhankelijk is van de standaardafwijking, neemt de bandbreedte toe wanneer de volatiliteit van het fonds toeneemt, en wordt de band smaller naarmate de koers stabieler wordt.
BorgstellingEen verbintenis gesteld ten gunste van een tegenpartij die aan een derde de waarborg biedt dat de tegenpartij aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Indien de tegenpartij in gebreke blijft kan de derde beroep doen op deze verbintenis om zijn verliezen te vergoeden.
BrokerBeurslid dat bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
Bruto geboekte premiesTotale premies (al dan niet verdiend) voor in een bepaalde periode aangegane of aangenomen verzekeringscontracten, zonder aftrek van in herverzekering gegeven premies.
Bruto-instroomTotaal van de brutopremies en beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling.
Buffett, Warren’s Werelds beroemdste en rijkste belegger. Opgeleid door de econoom Benjamin Graham, die Value Investing aanhing.

Zie hier meer over Warren Buffett

Bull MarketEen Bull market is een markt met stijgende aandelenkoersen en een positief vooruitzicht. De uitleg voor deze naam is het feit dat de stier van beneden naar boven aanvalt.
Business-to-business(Afk: B-to-B) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.
Business-to-consumer(Afk. (B-to-C) De uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten.
ButterflyEen gelijktijdige positie in 3 verschillende, en achtereenvolgende optieseries met dezelfde expiratiedatum. In de buitenste 2 series wordt een long positie ingenomen, en in de middelste een 2 maal zo grote short-positie. Deze positie is equivalent aan het kopen van een call-spread en het verkopen van de eerstvolgende call-spread. Een butterfly heeft een maximale opbrengst als de koers zich bij expiratie bevindt rond de middelste uitoefenprijs.
Bijzondere waarde verminderingEen daling van de waarde waarbij de boekwaarde van de activa de realiseerbare waarde overtreft. De boekwaarde wordt dan via de resultatenrekening gereduceerd tot de realiseerbare waarde.
Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *