LADEN

Typ om te zoeken

Beursbegrippen A

Begrippen

Beursbegrippen A

Heeft u al een abonnement op de Beursbox.nl Nieuwsbrief?
Schrijf hier in. Het is gratis!

Beurs Begrippenlijst. (Deze lijst wordt steeds verder aangevuld, uw aanvullingen zijn welkom)
Ik claim ook niet dat de lijst compleet is of alle begrippen op de best mogelijke manier beschreven zijn. Verbeteringen zijn ook zeer welkom.

AAA Classificatie van het kredietrisico van ondernemingen met een lettersysteem. Afkomstig van het Amerikaanse Standard & Poor"s of Moody"s Investor Service. Is een classificatie van het kredietrisico van ondernemingen met een lettersysteem. AAA staat voor beste kwaliteit.
AandeelBewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming. Houders van aandelen zijn stemgerechtigd in de aandeelhoudersvergaderingen (AVA) en hebben tevens recht op (een deel van) de winst.
Aandeel aan toonderEen bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap dat niet op naam is gesteld waardoor het makkelijk verhandelbaar is.
AandeelhouderMede-eigenaar van een onderneming.
aandeelhouders rendementDe totale waarde van de aandelen (inclusief herbelegging dividend)
Aandelen emissieUitgifte van nieuwe aandelen.
Aandeel op naamEen bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder waardoor het niet zonder meer overdraagbaar is zoals een aandeel aan toonder.
Aandelen optie regelingEen stimuleringsregeling die werknemers in staat stelt rechtstreeks te profiteren van de bedrijfsprestaties. De deelnemers krijgen een optie op het kopen van aandelen tegen een vooraf vastgelegde inschrijvingsprijs.
Aandelen splitsingOude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de prijs van de nieuwe aandelen bijgevolg altijd lager dan de vroegere prijs. Lagere prijzen komen de liquiditeit ten goede.
AanlappenHet verkopen van effecten.
Aanmerkelijk belang5% of meer van alle aandelen van een onderneming.
AanwijzingWanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zijn plicht tot levering of afname na te komen. Eng: assignment.
ABSAsset Backed Security. Verzamelnaam voor gestructureerde kredietderivaten zonder specificatie van de onderliggende waarde.
Achtergestelde schuld (lening)Een lening (of effect) dat lager staat in de rangorde van schulden die aanspraak kunnen maken op activa en inkomsten. Deze lening komt altijd nog voor de aandeelhouders.
Acid Test Ratio
Vlottende activa exclusief voorraden / Kort vreemd vermogen
Actieve fondsenFondsen waarin veel handel wordt gedreven.
Activa(gemiddelde totale activa)
Het gemiddelde van de som van groepsvermogen en schulden over twee opeenvolgende jaren.
Administratie kantoorKantoor die aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft dan bij het administratiekantoor. Dit wordt regelmatig door bedrijven als zodanig ook ingesteld.
ADR("American Depository Receipt") Door een Amerikaanse bank uitgegeven certifcaat van een buitenlands aandeel dat in het land van herkomst in bewaring is gegeven.

ADR’s zijn bedoeld om Amerikaanse beleggers in staat te stellen op eenvoudige wijze in buitenlandse ondernemingen te beleggen. Een bank koopt aandelen in een niet-Amerikaanse onderneming en geeft in de Verenigde Staten ADR’s uit voor deze aandelen. Hoewel het hier niet-Amerikaanse aandelen betreft, worden de ADR’s verhandeld in Amerikaanse dollars. De bank ontvangt het dividendbedrag steeds in de valuta waarin het dividend wordt uitgekeerd, maar rekent de ontvangen bedragen om naar Amerikaanse dollars om de houders van ADR’s uit te betalen. Houders van ADR’s hebben stemrecht maar hebben geen stem in rechtenkwesties.

AdvieskoersKoers die voor opening van de beurs wordt afgegeven ter indicatie van de verwachte openingskoers.
AEX indexDe belangrijkste aandelenindex op de Amsterdam Euronext Exchange, de effectenbeurs van Amsterdam. De AEX-index is de barometer van de prestaties van de 25 meest verhandelde Nederlandse aandelen op de Amsterdamse beurs.
AfloopmaandDe maand waarin het optie- of warrantrecht vervalt, ook wel expiratiemaand.
AFMNederlandse beurswaakhond. De instantie die toeziet op het eerlijke verloop van de economische bedrijvigheid in Nederland.
AfschrijvingenVrije geldstromen worden gecorrigeerd voor afschrijvingen. Afschrijvingen zijn immers kosten die geen uitgaven zijn. Wel rust er op afschrijvingen een zogenaamd belastingvoordeel aangezien deze aftrekbaar zijn voor bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting.
AfstempelenVerlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de vennootschap.
AftermarktHandel in een aandeel na beursintroductie.
AgioPositief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie.
AgiobonusUitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. Over deze uitkering behoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
AgioreserveReserve, ontstaan door uitgifte van aandelen tegen een koers die hoger is dan de nominale waarde.
à la baisseSpeculeren op een koersdaling.
à la hausseSpeculeren op een koersstijging.
All or None orderEen order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of helemaal niet.
All time highHoogste notering van een effect tot nu toe.
All time lowLaagste notering van een effect tot nu toe.
AlphaStatistische meting van de volatiliteit van een aandeel, veroorzaakt door andere factoren dan de markt.
Amerikaans typeWarrants of opties die op elk moment kunnen worden uitgeoefend, vanaf hun uitgifte tot op hun vervaldag.
AMEXAmerican Stock EXchange. Eén van de Amerikaanse beurzen.
AmortisatieAfschrijving van de goodwill.
AMX IndexGraadmeter voor het "middensegment" (midkap-index) van de Nederlandse aandelenmarkt volgend op de 25 grootste fondsen die de AEX-index vormen. Het gewicht van de vijfentwintig geselecteerde fondsen wordt bepaald door de marktkapitalisatie, omzet in de handel in de vrij verhandelbare aandelen en de beurswaarde.
Angel InvestorEen investeerder (vaak Private Equity) die het risico neemt om een startende bedrijf te financieren.
AppreciatieWaardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta.
ArbitrageHet gelijktijdig op verschillende markten kopen en verkopen van effecten om gebruik te maken van koersverschillen.
ASASAmsterdam Security Account system, waarbij op de Amsterdamse beurs kan worden gehandeld in certificaten van buitenlandse aandelen.
As, if and when issuedDe handel in nog niet uitgegeven effecten. Deze handel is niet officiëel. De transacties worden pas geldig nadat de stukken daadwerkelijk zijn uitgegeven.
AskEen vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties konden worden gedaan. Het aanbod is groter dan de vraag.
Asset ManagementProfessionele beheer van vermogens van particulieren en instituten.
Asset mixDe verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend goed, obligaties, liquiditeiten, etc.
Asset playBeursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan de beurskoers.
Assignment (aanwijzing)Bij geschreven (short) opties. Het worden ?aangewezen? om de onderliggende waarden te verkopen (geschreven callopties), dan wel te kopen (geschreven putopties).
At the money, around the moneyEen optie met een uitoefenprijs die gelijk is aan of die dicht bij de koers ligt van de onderliggende waarde.
At marketOpdracht om tegen de best mogelijke prijs te kopen of te verkopen.
At the moneyDe koers van de onderliggende waarde is vrijwel gelijk aan de uitoefenprijs van de optie of warrant
Autonome groeiGroei van een onderneming op eigen kracht (exclusief groei door overnames, desinvesteringen of wisselkoersbewegingen).
AVAAlgemene vergadering van aandeelhouders.
Iedere beursgenoteerde onderneming is verplicht minstens één keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Nederlandse ondernemingen moeten hun aandeelhouders ten minste 15 dagen voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis stellen van de vergadering. Van deze bepaling mag alleen worden afgeweken indien alle aandeelhouders daarmee akkoord gaan.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *