LADEN

Typ om te zoeken

Onze samenleving moet anders, maar hoe dan

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Onze samenleving moet anders, maar hoe dan

handel, economie

Gisteren schreef ik er al over, we gaan in de ontwikkelde wereld een krimp van de bevolking zien, nadat we eerst een enorme vergrijzing door moeten. De huidige opbouw van de welvaartsstaat kan dat niet dragen.
Hoe moet het dan wel?
Als het makkelijk was, dan was de oplossing al gekozen. Het is niet makkelijk, want afbraak van een opgebouwd recht is nooit makkelijk.
Al die ouderen en steeds minder werkende jongeren gaan de maatschappij niet overeind houden. De pensioenleeftijd zal dus omhoog gaan, of we het nu willen of niet.
We zien nu, aan de top van de economische cyclus, dat er bijna een volledige werkgelegenheid is. Wat ga je dan doen? Haal je nog meer buitenlandse werknemers, of laat je ouderen langer door werken?


Toen de pensioenleeftijd enkele jaren geleden opgetrokken werd, was dat nét iets te vroeg. Ouderen moesten doorwerken, terwijl jongeren niet aan een baan konden komen. Nu in 2019 is de situatie zo dat er meer werk is dan beschikbare werkenden. Er is uiteraard een mismatch door opleidingseisen, maar er is momenteel een vrijwel volledige werkgelegenheid.
Nog meer werk vraagt om ouderen die langer doorwerken.
Of je haalt buitenlanders binnen.
Of de economie moet afkoelen.
of… want er is nog een vierde mogelijkheid… Artificial Intelligence (AI) moet ons de ruimte geven om wel economische omzet te maken, zonder dat er meer mensen nodig zijn. Die AI moet dan wel maatschappelijk worden ingezet en niet leiden tot een extreem grote winst voor een extreem groot wereldwijd opererend bedrijf dat nergens belasting betaalt.

Oftewel, wij als mensen moeten veranderen, maar onze economie met extreem grote op winst gerichte bedrijven moet ook helemaal anders. Het zal gedaan zijn met het kapitalistische/socialistisch systeem dat we nu kennen.
Het heeft gewerkt, maar is funest naar de toekomst toe omdat de winst daarmee te veel naar een extreem rijke elite vloeit, daar waar minder mensen gaan werken, maar iedereen wel genoeg inkomen moeten houden om de economie gaande te houden. Ook dat is in het belang van de grote bedrijven, want ze gaan zelf ook onderuit als bijna niemand hun producten nog kan kopen/betalen.
Dit wordt een enorme uitdaging in de toekomst. De grote bedrijven zullen eerst kleiner moeten worden (gemaakt door gedwongen opsplitsingen) en daarna moet de eigendom- en belastingstructuur zo veranderen dat de hele maatschappij baat bij hun werk heeft en genoeg mensen een hoog genoeg inkomen kan bieden zodat we de economie gaande kunnen houden.

Tags
Vorig artikel
Volgend artikel

4 Reacties

 1. Rene 29 maart 2019

  Laten we een voorstel doen om vanaf 65 jaar te stoppen en dan pensioen tot je 75e, daarna gaan we het pensioen afbouwen. Je eet dan minder, gaat niet meer zo vaak weg, je bent minder mobiel, zit vaker thuis. Kortom je hebt minder nodig. Je moet je wel apart bij kunnen verzekeren om indien nodig na je 75e toch een aanvulling te krijgen.
  Ik schrijf dit omdat ik in bejaarden- verpleeghuizen mensen achter het raam zie zitten die niets meer consumeren, maar wel pensioen en AOW krijgen. Daar stroomt het geld binnen en wordt nauwelijks meer wat uitgegeven.
  65 jaar dus, je hebt dan nog minder met “zware”beroepen te maken en het geklaag is over. dat verplaatsen we naar je 75e!

  Beantwoorden
 2. crv 29 maart 2019

  Aan dit alles ligt ons huidige geldsysteem ten grondslag. Die heeft steeds meer ‘sheeple’ nodig om de schulden van nu in de toekomst af te kunnen betalen. Bij een krimpende bevolking wordt dat een probleem. Zie Japan als voorbeeld.
  Het systeem ‘leent’ opbrengsten uit de toekomst, met de belofte dit uit belastingen terug te betalen. En als dat niet lukt, wordt er gewoon geld bijgedrukt. Wat dus niet is verdiend met economische groei, maar gecreëerd uit het niets met de hoop dat de groei daarna dan vanzelf komt. Wat in de afgelopen tien jaar dus niet blijkt te werken. Hooguit kan de schijn worden opgehouden.

  Bij een niet-Fiat-geld-systeem, waarbij er een onderliggende waarde is hoeft dat geen probleem te zijn. De bestaande vermogens worden door overerving verdeeld over steeds minder mensen. Een krimpende bevolking zou dan per individu steeds vermogender worden. Daar staat tegenover dat bij een groeiende populatie het vermogen over meer mensen moet worden verdeeld. Die populatie zal dan hard moeten werken om vermogen te verdienen van diegenen die het hebben. Dit dwingt tot discipline.

  Maar onze machthebbers willen geen vermogen verdienen, maar willen het “creëren”. Die mogelijkheid biedt het huidige systeem en dient vooral diegenen die dicht bij het vuur zitten. Ook die jongen van “ons geld” denken op dezelfde manier, maar willen de touwtjes in eigen handen. Alsof het dan een beter systeem wordt.

  Dit systeem opgeven? … Ga er maar aanstaan. Zal niet vrijwillig gaan.

  Beantwoorden
 3. Theo Benschop 29 maart 2019

  T.a.v. de in de geschiedenis van de mensheid historisch retorische vraag in de titel “Onze samenleving moet anders, maar hoe dan?” leest de historisch retorische vraag in de geschiedenis van de mensheid in de titel als volgt. “onze?” “samenleving?” “moet?” in de geschiedenis van de mensheid “anders?”, “maar?” “hoe?” “dan?”

  T.a.v. de door de auteur met een enorme uitdaging voor de toekomst aangeduide oplossing voor de historisch retorische vragen in de geschiedenis van de mensheid

  “De grote bedrijven zullen eerst kleiner moeten worden (gemaakt door gedwongen opsplitsingen) en daarna moet de eigendom- en belastingstructuur zo veranderen dat de hele maatschappij baat bij hun werk heeft en genoeg mensen een hoog genoeg inkomen kan bieden zodat we de economie gaande kunnen houden.”.

  Hierbij doelt de auteur uiteraard in de geschiedenis van de mensheid op het happy happy happy don’t worry be happy digital 5G internet in de Westerse de massa is kassa dozenschuif internet cultuur op het door Thomas L. Friedman reeds ca. 15 jaar geleden geconstateerde probleempje in het voor regeringsleiders zeer lezenswaardige boek De Aarde is plat, dat niemand kan weten waar multi-nationale ondernemingen in juridische zin eindigen, maar uiteraard iedereen weet dat dit in juridische zin daar zal zijn waar de multi-nationale onderneming de meeste winst zal kunnen bijschrijven om de multi-nationale onderneming in de Westerse de massa is kassa dozenschuif internet cultuur niet ten onder te laten gaan, zodat dan ook volgens Thomas L. Friedman op de platte aarde dit eenvoudige probleempje mondiaal door de regeringsleiders op een achternamiddag zal dienen te worden opgelost.

  Beantwoorden
 4. LDSA 29 maart 2019

  Eén van de problemen is ons belasting-systheem. Het princiepe “belasting op arbeid” moet vervangen worden door “belasting op consumptie”.
  Een ander probleem is de kwestie “het inkomen”. We moeten af van het princiepe “arbeidsmarkt” waar het inkomen bepaald wordt door vraag en aanbod en waar arbeid koopwaar is. Deze moderne “slavenmarkt” moet vervangen worden.
  We moeten evolueren naar een scheiding van arbeid en inkomen. Inkomen is een recht voor iedere burger of hij werkt of niet. Het inkomen kan bovendien per beroepscategorie, leeftijd, graad van invaliditeit, enz., op democratische wijze bijgestuurd worden, op een heldere manier. Arbeid moet in vrijheid gebeuren.
  “Geld” is een rechtsdocument en geen koopwaar, zoals dat nu het geval is. “Geld” is de bloedstroom van de samenleving.
  Dit is een korte samenvatting gebaseered op ideeën van Wilhelm Schmundt (1898-1992) en Joseph Beuys (1921-1986).

  Beantwoorden

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *