LADEN

Typ om te zoeken

De economie en samenleving moet anders

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

De economie en samenleving moet anders

gezin, kinderen

Onze samenleving is gebouwd op groei. Ons geldsysteem en onze belastingen en budgetten zijn gebouwd op een constante groei. Een groei die zo ingebakken is omdat de mensheid in haar geschiedenis eigenlijk voornamelijk groei heeft gekend. Er zijn slechts enkele momenten in de geschiedenis geweest dat die groei over was. Waarschijnlijk zo’n 60.000 jaar geleden en mogelijk in de middeleeuwen, toen de pest wereldwijd toesloeg.
Zelfs de wereldoorlogen gaven wereldwijd geen kering van de groeitrend. Er was wel een dip, maar enkele jaren later was die dip weer na een babyboom ingelopen.
Die vrijwel constante groei komt nu in gevaar.
Onze ideale bevolkingsopbouw wordt gezien als een soort dennenboom. Het nadeel van dat model is dat de bevolking moet blijven groeien. Dat is een nadeel omdat we

 1. Niet onbeperkt kunnen blijven groeien.
 2. We niet onbeperkt WILLEN groeien. We zien dat terug in het aantal kinderen dat geboren wordt.

De constante groei van de bevolking is vooral door het tweede punt tot staan gekomen. In Europa, Rusland, Japan zien we nu al krimp. Zelfs China is qua bevolking niet langer stormachtig aan het groeien. Hun dip komt voort vanuit de gevolgen van de één kind politiek. Een politiek die overigens niet slecht was, maar ze komt wel met gevolgen en dat is dat de groei van de bevolking op een gegeven moment tot staan komt omdat die paar kinderen uit die één kind periode ook een gering(er) aantal kinderen zal voortbrengen.


Alleen in Afrika zien we nog onstuimige bevolkingsgroei. We zien daar echter ook zwakke economieën, dus die bevolkingsgroei wordt niet gedragen door genoeg economische groei en het gevolg is dat die mensen moeten migreren, willen ze niet in eigen land van de honger omkomen.
Niemand staat te trappelen om deze donker gekleurde medemensen massaal op te nemen. Ze zien er zo anders uit, dat maakt ze voor anders gekleurde mensen blijkbaar heel ‘eng’. Tevens is het de vraag wat die mensen hier brengen. Ze hebben vaak een beperkte opleiding en een heel andere mentaliteit. Dat is zowel voor hen als voor ons enorm wennen. Daarbij hebben ze vaak al zo veel ergs meegemaakt dat ze ook psychisch de nodige bagage (in negatieve zin) meezeulen.

Terug naar hier en nu. Europa ziet haar eigen bevolking krimpen en compenseert dit door het binnenhalen van veel buitenlanders, zowel arbeiders als vluchtelingen. Dat Merkel geen probleem had met een miljoen relatief goed opgeleide Syriërs heeft mogelijk te maken met het feit dat Duitsland hierdoor de krimp van de bevolking een twintig jaar kan opschuiven.
Een krimp waar ze zich bijvoorbeeld in Rusland al ernstig zorgen over maken. Het is namelijk niet alleen een krimp, maar de bevolking trekt daarbij ook nog eens massaal naar de steden. Het achterland loopt nu dus al heel hard leeg. Dat is economisch een ramp, want de onroerend goed sector in het achterland is een ramp. Dat terwijl huizen in de steden steeds duurder worden.
Leuk voor de natuur dat leeglopende achterland, maar Rusland is zo groot dat daarmee ook de kans groter wordt dat het land ooit in meerdere delen uiteen gaat vallen omdat de samenhang volledig verdwijnt. Tussen de steden ontstaat een niemandsland dat letterlijk leeg van mensen zal zijn.
In Nederland en België heeft de krimp tot gevolg dat de bevolking vooralsnog gemiddeld veel ouder zal worden, maar dat die dure ouderen niet gedragen kunnen worden door steeds minder werkende jongeren.
De huidige welvaartsstaat staat dus onder druk en is in feite in haar huidige vorm niet houdbaar.
We moeten dus ons economisch model veranderen voordat het te duur en dus onhoudbaar wordt.

Het is geen vraag of de politiek hier al ‘open’ mee bezig is. Ik denk wél dat achter de schermen men al actief is. Ik kan me niet indenken dat de Bilderbergers die probleem al niet besproken zouden hebben. Het Duitse toelaten van “alle” vluchtelingen is wat mij betreft geen toevallige actie. Openlijk doet de politiek echter helemaal niets. Bevolkingskrimp en de gevolgen daarom zijn geen issue bij verkiezingen. De bevolking wordt er nog niet mee lastiggevallen. Heb je hierover wel nagedacht, dan wordt je al snel in de rechts extremistische hoek geschaard, want de realiteit is dat over dertig jaar of zo de helft van de bevolking dan van allochtone afkomst is. Kijk naar de situatie in onze huidige vier grote steden en zie op de scholen dat dit nu in die steden gemiddeld al zo is. De relatief autochtone dorpen zullen zich mogelijk in de toekomst steeds meer gaan afzetten tegen die groter wordende overwegend ‘buitenlandse’ steden. Dát is dan weer de reden dat in Nederland de vluchtelingen gedwongen over heel het land uitgezet worden. De dorpen moeten ook gaan wennen aan veel meer anders gekleurde medemensen. Het is een trend die niet te stoppen is. Je kan het ‘eng’ vinden, maar het is wel een realiteit waar je mee te leven hebt.

Tags

4 Reacties

 1. Nauta 28 maart 2019

  heel goed artikel, zeer realistisch. we zullen er samen het beste van moeten maken.

  Beantwoorden
 2. Kiamski 28 maart 2019

  Tegenover de afnemende groei van de bevolking staat de toenemende levensduur van de bevolking en de toenemende welvaart.
  Het is vanuit mijn stoel lastig, zo niet onmogelijk, te voorspellen hoe de verhouding tussen enerzijds de negatieve bevolkingsgroei en anderzijds de positieven groei van levensduur en welvaart is en zich zal ontwikkelen. Het hangt van teveel factoren af. Bijvoorbeeld, enerzijds als de bestaande groei steeds meer ten goede komt aan een steeds kleiner wordend deel van de bevolking zal dat een negatief gevolg hebben. Anderzijds de invloed van de zich steeds meer ontwikkelen en inventiever worden van de bevolking e.d.

  Beantwoorden
 3. Theo Benschop 29 maart 2019

  T.a.v. “Onze samenleving is gebouwd op groei”. Dit kan uiteraard in de geschiedenis van de mensheid voor ca. 7 miljard eenvoudige happy happy happy dont’t worry be happy happy happy nakomelingen van de eerste happy happy happy don’t worry be happy happy happy human beings not being a monkey tot het einde der tijden niet juist zijn, gelet op o.m. de economische ijzeren wet van kwaliteit van bijvoorbeeld van door beloved happy happy happy don’t woryy be happy happy happy brothers and sisters duurzaam op de markt waar je gulden een daalder waard is in vrijheid onder de gratis zon aangeboden gezonde appels, water, groenten, en brood verkoopt zichzelf. Het kan de auteur immers niet ontgaan zijn dat in andere tijden, in de historisch Westerse koloniale tijd, toen er iets groots door koloniale helden werd verricht, de soevereine natie van de Verenigde Naties Nederland dankzij de lucratieve multi nationale business as usual ondernemingen WIC en VOC onder het duurzame motto no future without past, no past, without future, no business without war and no war without business koloniaal gewapenderhand de koloniale soevereiniteit over de kolonies van Nederland, bijvoorbeeld Nieuw Amsterdam, Suriname, de Antillen, and last but certainly not least Nederlands-Indië gratis en voor niets in de schoenen kreeg geworpen.

  Dit uiteraard mede gelet op de in de geschiedenis van de mensheid ijzeren wet van vraag en aanbod.

  Dit mede uiteraard gelet op de wet van Murphy: Als iets fout kàn gaan, dan zàl het ook fout gaan, de conclusie van Schnatterly naar aanleiding van de gevolgtrekkingen: Als iets niet verkeerd kan gaan, dan zal het verkeerd gaan, de algemene wet: De chaos in het universum neemt toe, de tweede wet van de elementaire fysica: De elementaire bouwstenen van de materie komen in de natuur helemaal niet voor, de observatie van Einstein:Voor zover de wiskundige formules betrekking hebben op de werkelijkheid, zijn ze niet onfeilbaar; voor zover ze onfeilbaar zijn, hebben ze geen betrekking op de werkelijkheid.

  Dit uiteraard mede gelet op het voorschrift van Jaffe: Er zijn dingen die men onmogelijk kan weten – maar het is onmogelijk die dingen te weten, de wet van Muir: Als we iets op zichzelf willen beschouwen, komen we tot de ontdekking dat het met alles in het heelal verbonden is. De wet van Evans en Bjorn: Wat er ook verkeerd gaat, er is altijd wel iemand die dat altijd al geweten heeft. De wet van de superioriteit: Het eerste voorbeeld van een hoger principe is altijd inferieur aan een uitgewerkt voorbeeld van een lager principe. De definitie van een crisis: Je zit in een crisis wanneer je niet kunt zeggen: ‘Zand erover.’ De wet van de openbaring: Het verborgen gebrek blijft nooit verborgen. De observatie van Wallace:Alles is in een staat van opperste wanorde. De eerste wet van Hartlet: Je kunt een paard naar het water leiden, maar als je hem op zijn rug kunt laten drijven, kun je pas echt iets.

  Dit uiteraard mede gelet op de wet van Everitt over de thermodynamica: De verwarring in de maatschappij neemt almaar toe. Alleen als iemand of iets buitengewoon hard werkt, kan deze verwarring in een beperkt gebied tot orde gereduceerd worden. Toch zal deze inspanning de totale verwarring in de maatschappij als geheel verder vergroten, de wet van Matsch: Beter een verschrikkelijk einde dan een eindeloze verschrikking. Het principe van Parouzzi: Bij een slechte start zullen de moeilijkheden exponentieel toenemen. De wet van Ruckert: Er is niets zo klein dat het niet buiten proporties kan worden opgeblazen. De stelling van Meadow: Je kunt niet tegen een touw duwen. De panacee-wet: Een goede oplossing is op vrijwel ieder probleem toepasbaar. De observatie van Baruch: Als je alleen een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker. Het postulaat van Perkins: Hoe groter ze zijn, des te harder ze slaan. De wet van Seay: Niets loopt af zoals het is gepland. De wet van Van Herpen: De oplossing van een probleem ligt in het vinden van de oplossers. De wet van Sevareid:De belangrijkste oorzaken van problemen zijn oplossingen. De wet van Hall: De middelen rechtvaardigen de middelen. De wijze van aanpakken van een probleem is belangrijker dan de oplossing ervan. De wet van Herblock: Als iets goed is, stoppen ze ermee.

  Beantwoorden

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *