LADEN

Typ om te zoeken

Tomorrow Energy en de Nederlandse inhaalslag duurzame energie

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Tomorrow Energy en de Nederlandse inhaalslag duurzame energie

De Nederlandse regering stimuleert de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame energie productie. Producenten van duurzame energie die meer dan 3 x 80 ampere leveren kunnen een SDE plus subsidie krijgen. Deze subsidie wordt toegekend door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.)

De overheid heeft bepaald dat de transitie naar duurzame energie stapsgewijs plaats moet vinden;

14% duurzame energie in 2020.
16% duurzame energie in 2023.
In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

De huidige stand van zaken;
De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kWh, tegenover 15 miljard kWh in 2016.
Op dit moment bedraagt de totaal geproduceerde duurzame stroom in Nederland zo’n 6 procent. In 2016 was dat percentage 5,97 procent en in 2015 zat het op 5,83 procent. De vooruitgang is dus zeer klein. Er is veel nog in te halen, dus er moet veel worden ontwikkeld. Conform de doelstelling van de overheid moet het percentage duurzame energie over twee jaar ruim dubbel zo hoog zijn.

De Rijksoverheid heeft een subsidie beschikbaar gemaakt onder de naam SDE + (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze is bedoeld ter stimulering van energieprojecten zoals grootschalige zonneparken. In het najaar van 2018 komt er 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten. Het kabinet wil zo breed mogelijk inzetten op de verduurzaming van Nederland en wil de SDE+ ook beschikbaar maken voor de afvang en opslag van CO2. Voor particulieren met zonnepanelen is er tot 2020 een interessante salderingsregeling. Zonnepanelen zijn erg populair, volgens MilieuCentraal hebben al meer 400.000 huishoudens in Nederland zonnepanelen op hun dak.
Er zijn, zoals u hierboven al las, de nodige regelingen in gang gezet die de hoeveelheid opgewekte duurzame energie enorm omhoog moet gaan jagen. Daarom zien en horen we overal over zonneparken die opgezet gaan worden. In die groeimarkt, aangejaagd door een politiek die moet handelen, is Tomorrow Energy als ontwikkelaar actief.
Tomorrow Energy, heeft al meer dan 600 hectare grond getekend bij de boeren waarop ze zonneparken willen ontwikkelen. Ontwikkelingstrajecten duren doorgaans tussen de 1 tot 2 jaar. Dit komt omdat in de meeste gevallen de gemeente en soms de provincie via een Wabo procedure de vergunning moet verlenen voor een bestemmingswijziging.
Voor projecten op daken hoeft Tomorrow Energy geen Wabo traject te doorlopen, omdat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is. Doordat de SDE+ subsidie door de RVO slechts 2 maal per jaar wordt afgegeven, in Maart en in Oktober, duurt de ontwikkeling van dakprojecten zo’n 8 maanden.. Ook moet er ten behoeve van de aansluiting op het net een verzoek tot aansluiting bij de netbeheerder gedaan worden. De bestaande aansluiting is vaak niet zwaar genoeg.

Banken willen dit soort winstgevende zonneparkprojecten graag financieren, zeker na toekenning van de omgevingsvergunning en SDE plus subsidie. Om die reden ontwikkelt Tomorrow Energy zowel dak als zonneparken op weides. Inmiddels zijn al zes van deze grootschalige dakprojecten met een totale waarde van € 3.5 miljoen, definitief met een SDE toegekend, waarbij nu wordt overgegaan tot de bouw. Tomorrow Energy biedt u de mogelijkheid om mee te investeren om de totale portefeuille verder uit te ontwikkelen. U investeert niet enkel in een project maar in de ontwikkeling van de totale portefeuille, zowel dak als zonneparken. Daarmee worden de risico’s verkleind. Daarnaast wil Tomorrow Energy het graag mogelijk maken om als particulier te participeren. Immers vinden gemeentes dat ook erg belangrijk, vanwege de gewenst burgerparticipatie in dit soort trajecten,Tomorrow Energy omarmt die burgerparticipatie van harte.
Tomorrow Energy heeft met de zeer grote marktpartij Chint Group een overeenkomst getekend voor 100MW aan parken, welke bijna gelijk staat aan 100 hectare grond. Samen met mede ontwikkelaar Solar Energy Works BV wordt deze portefeuille verder ontwikkelt en gebouwd.
De rest van de portefeuille gaat Tomorrow Energy verder ontwikkelen met geld van particuliere investeerders en een aantal grote financiële partners, zoals banken, om in twee jaar tijd 300 MW aan zonneparken te realiseren. Deze parken liggen in diverse Nederlandse gemeentes.

Waarom is bovenstaande interessant voor Beursbox en Beursblik lezers?
De ondernemer achter Tomorrow Energy is een goede vriend van me. Ik ken hem al jaren en werk ook al jaren nauw met hem samen.Ik heb hem aangegeven dat tussen de lezers van Beursbox/Beursblik waarschijnlijk wel de juiste beleggers zitten die de obligatie aanbieding van Tomorrow Energy interessant vinden. Waarom ik het zo interessant vind, is omdat de onderneming groeit en er een grote portefeuille is. Zodra SDE plus vergunning is verleend kan de grote lening aangevraagd worden bij banken en kan de rest van de procedure en de bouw van de parken gerealiseerd worden.
Dat alles is dus de reden dat Tomorrow Energy particuliere en klein zakelijke beleggers tussen de 5% en 6% aan rente biedt voor leningen die tot maximaal 30 maanden duren. Immers, de projecten zijn al rond, maar het eigen kapitaal van 15% hakt er bij projecten die miljoenen euro’s aan kapitaal vragen flink in. Als u dus geld heeft dat nu bij de bank 0,01% rente oplevert, dan is hier een alternatief dat u op jaarbasis tussen de 5% en 6% aan rente zal opleveren. Bestaande deelnemers in de obligatielening krijgen daarbij ook voorrang bij volgende rondes.
Tot op heden werden de deelnemers steeds netjes uitbetaald. Dat was in een veel prillere en risicovollere fase van de ontwikkeling van de onderneming. Nu is het risico echt veel lager geworden.

Kijkt u hier voor meer informatie

PS: Eerst komt eerst maalt. Er was 20 augustus 2018 nog 400.000 op 6% beschikbaar en 1,9 miljoen op 5%.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *