LADEN

Typ om te zoeken

Biobrandstoffen (Ontvangen persbericht)

Bedrog en fraude Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Biobrandstoffen (Ontvangen persbericht)

Min. Financiën misleidde de 2e kamer, de Pers/Media en innovatieve duurzame investeerders.
Door onjuiste informatie te verstrekken, is na moeizaam en uitgebreid onderzoek gebleken dat het Ministerie van Financiën, bewust de 2e kamer en anderen heeft misleid.
Het betreft een door de meerderheid van de 2e kamer aangenomen motie om de biobrandstof PPO (Pure Plantaardige Olie) als langdurig experiment een plaats te geven als een nieuwe schonere en hernieuwbare transportbrandstof van eigen Europese bodem.
De toenmalige Staatssecretaris van Financiën verleende op basis hiervan een accijns vrijstellingsverlenging onder voorwaarde dat de Europese Commissie hiervoor opnieuw goedkeuring zou geven.
De opvolgende (VVD) Staatssecretaris stelt in een brief naar de 2e kamer en aan betrokkenen, dat de Europese Unie hiervoor geen goedkeuring  heeft verleend en trekt de toegezegde accijnsvrijstelling in.
Via door de Europese Commissie verstrekte informatie en WOB (Wet Openbaar Bestuur) documenten blijkt echter nu het tegendeel. De Commissie stelt genegen te zijn, hieraan medewerking te verlenen!
Uit de nu beschikbaar gekomen documenten blijkt dat het Ministerie zelf opdracht heeft gegeven tot intrekking van het verzoek tot goedkeuring door de Europese Commissie!
Daarmee heeft het Ministerie van Financiën zowel de 2e kamer, de pers, media en betrokkenen misleid! De kwestie zal worden voorgelegd aan de 2e kamer, de ombudsman, en tevens worden aangemeld bij rechterlijke instanties w.o. het Europese Gerechtshof.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *