LADEN

Typ om te zoeken

Na crisis komt herstel

Laatste Nieuws

Na crisis komt herstel

Deze financieel economische crisis is sinds 40 jaar blijkbaar de ergste in de Amerikaanse economische geschiedenis. Vergeet daarbij niet dat elke Amerikaanse crisis in het verleden meestal heeft geleid tot een crisis in Europa.
Vandaar dat de Federal Reserve Bank van de federale staat St. Louis (FEDSL)een interessante studie heeft gemaakt die de moeite waard is voor elke belegger. Op 28 november 2008 verklaarde het “ National Bureau of Economic Research(NBER)” dat de recessie officieel is begonnen in december 2007. Volgens het NBER is er sprake van een recessie wanneer er een zeer betekenisvolle daling van de economische activiteit wordt waar genomen die meer dan twee maanden duurt. Deze economische groei daling is dan terug te vinden in de productie, werkgelegenheidscijfers, het reële inkomen en kleinhandelsomzet. De Amerikaanse economie kende sinds de laatste 40 jaar zes recessies. Gemiddeld hadden deze recessies een looptijd van 10,7 maanden. De langste recessies startten in november 1973 en juli 1981. Ze duurden telkens 16 maanden. De kortste recessie met start in januari 1980 duurde maar zes maanden. Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen hoe lang de huidige recessie kan duren, gaan de meeste economisten en ook het IMF ervan uit dat de huidige recessie zal duren tot zeker midden 2009 met een looptijd dus van 18 maanden.

Ondanks dat de oorzaak van deze recessie(huizenmarkt en banken crisis) uniek lijkt in de geschiedenis, tonen de voornaamste economische indicatoren die de economische activiteit weergeven, dezelfde trend als in het verleden. In een recessie is immers de diepte van de groeivertraging juist zo relevant als de looptijd van een recessie. Een zeer lange recessie met een gemiddelde daling van de economische activiteit lijkt zo belangrijk te zijn dan een kortere recessie met een meer dan gemiddelde daling van de economische activiteit. De volgende grafieken illustreren dit op een treffende manier.

We zien hier vier economische indicatoren die in het verleden een fikse daling hebben laten zien. Links boven staat de industriële productie en rechts boven staat het reële inkomen. Links onder staat de werkgelegenheidcijfers en rechts onder zien we de kleinhandelsomzet.
Elke serie is geïndexeerd op 100 aan de start van een recessie. De cijfers op de horizontale as zijn het aantal maanden voor en na een recessie.
De zero lijn is het moment dat de NBER bepaalde als start van een recessie. De zwarte curve geeft het gemiddelde van elke serie over de laatste zes recessies berekend. De blauwe curve geeft hoe de series in de huidige recessie zijn geëvolueerd. De twee gestippelde lijnen geven het verloop van de hoogste en laagste waarden per series weer.

Gebaseerd op deze economische series ziet het er naar uit dat de huidige recessie erger is dan de gemiddelde recessie en dat zowel in looptijd als in diepte. In de vorige recessies, sedert de conjunctuurtop gemeten, daalde de industriële productie sneller dan in de huidige recessie waar deze serie slechts begin 2008 begon fors te dalen. Het reële inkomen van de Amerikanen was hoger voor de officiële start van de recessie maar staat vandaag toch lager dan het gemiddelde. De werkgelegenheid vandaag loopt parallel met de cijfers in het verleden, maar in de jongste maanden naderen deze cijfers de laagste waarden. Het meest opvallend is de evolutie van de kleinhandelsomzet. Historisch bleek altijd dat de kleinhandel reeds stabiliseerde bij de officiële start van een recessie. In de huidige recessie echter is de kleinhandelsomzet nog steeds lager dan het laagste waarden.Uit deze studie leren we dat de huidige recessie de meest zware is sinds 40 jaar. Wetende dat de aandelenmarkt gewoonlijk ongeveer zes maanden vooruitloopt op een economische heropleving, geloven we dat trend van de aandelenkoersen midden dit jaar of zelfs vroeger zal keren

In de indextimer en nog sneller in het indexkompas komt u te weten wanneer de tijd rijp is om uw geluk terug te proberen op de beursvloer.
We sluiten zelfs niet uit dat dit jaar de aandelenkoersen wel eens de beste performance zouden kunnen neer zetten sinds jaren.
De nieuwe president Obama, de extreem lage rente en mogelijk nog lagere rente, de lage olieprijzen, en mogelijk nog fiscaal lastenverlagende maatregelen van de nieuwe Amerikaanse regering kunnen het pessimisme bij de consumenten en beleggers doen omslaan.
Vergeten we ook niet dat meestal in het verleden de aandelenkoersen stegen in het begin van het jaar tot ongeveer maart.
Wanneer het tij keert in New York, dan is meestal Europa ook aan het feest. U leest het in de indextimer en indexkompas.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *