LADEN

Typ om te zoeken

Discipline, de sleutel voor succes op de beursvloer

Laatste Nieuws

Discipline, de sleutel voor succes op de beursvloer

Er is veel geld verloren op de beursvloer. Op basis van de koersen van de voornaamste beursindexen bedragen de verliezen zelfs meer dan 50%. We vermoeden dat er beleggers zijn die zelfs meer van hun zuurverdiende geld als sneeuw voor de zon hebben zien verdwijnen.
Waarom het zo ver is gekomen, is niet zo belangrijk meer en is voedsel voor de historici. De cruciale vraag is wat we als aandelenbeleggers uit deze beurscrisis  hebben geleerd?
Spijtig genoeg hebben we het verleden telkens weer gezien dat beleggers weer dezelfde fout maken. We leren blijkbaar moeilijk van de fouten uit het verleden. Komt dat door een zekere hebzucht, twijfel of.. gebrek aan discipline?
Het is onze overtuiging dat beleggers die disciplinair beleggen, het er veel beter van af brengen op de beursvloer dan beleggers die lukraak aandelen kopen en verkopen. Aan het begin van een nieuw beursjaar is het geen luxe om goede voornemens te maken. Wie zich die moeite getroost, zal vaststellen dat de volgende disciplinaire aandelenstrategie de ideale formule is om dit jaar met vertrouwen naar de beursvloer te gaan. Zie hier hoe wij te werk gaan.
Vooreerst bepalen we wat de winstkansen zijn met aan aandelen op lange termijn.
Vervolgens wegen we af wat de perspectieven zijn voor aandelen op middellange termijn.
Tenslotte onderzoeken we of er op korte termijn door actief kopen en verkopen koerswinst mogelijk is bij aandelen.

Om de winstkansen op lange termijn te ontdekken kijken wij vooral naar de kwaliteit van de van de bedrijfswinsten, die op hun beurt het resultaat zijn van het verschil tussen bedrijfsinkomsten en bedrijfskosten. De bedrijfsinkomsten of zeg maar omzet, is dan weer afhankelijk van de koopbereidheid van de klanten of de consumenten. De koopbereidheid van consumenten wordt dan weer bepaald door de werkgelegenheid, de rente, energieprijzen en de inflatie. Zolang consumenten de geldbeurs gesloten houden, zal de omzet bij bedrijven onder druk blijven. Wanneer de omzet achter blijft, zullen bedrijven de productie verminderen en medewerkers ontslaan.
Er zijn heel wat economische indicatoren die ons kunnen vertellen wat er op het economisch terrein gebeurt.
Deze indicatoren worden dagelijks met geladen emoties afgewacht door de professionele beleggers.
In de indextimer volgen we sinds jaren twee economische barometers die ons op lange termijn behoed hebben voor de economische crisissen in het verleden en ook voor de huidige financieel economische crisis. 
Wanneer de financieel economische barometers stijgen, dan lopen beleggers op lange termijn weinig koersrisico.
We durven echter niet beweren dat op lange termijn de aandelenkoersen nooit zullen onderuit gaan. Het hoofd koel houden en ons niet laten van de wijs brengen is dan echter de boodschap.
Wanneer het economische weer er goed uit ziet, stellen we voor 1/3 van het voor aandelen bestemde vermogen te beleggen.

De middellange termijn van de aandelenkoersen bepalen we aan de hand van de koerstrend van de wekelijkse koersen.
In de indextimer maken we elke week een prognose op basis van specifieke elkaar niet overlappende technische indicatoren.
Is de wekelijkse koerstrend van bijvoorbeeld de Dow Jones index, AEX en BEL20 index positief, dan stellen we voor 2/3de van het voor aandelen bestemde vermogen te beleggen.

 Het laatste derde van het voor aandelen bestemde vermogen beleggen we wanneer ook de prognoses in het dagelijkse indexkompas een koersstijging laten vermoeden. Zijn de prognoses van het indexkompas negatief, dan bouwen we 1/3 de van de aandelenportefeuille af. Voorspellen ook de technische indicatoren in de indextimer een negatieve koerstrend, dan verkopen we nog 1/3de van de aandelenportefeuille. Wanneer ten slotte onze economische barometers slecht weer signaleren voor de economie en de bedrijfswinsten, dan beleggen we alles in cash of in deposito’s.

Beleggers kunnen er van op aan dat door disciplinair te beleggen, de koersverliezen zullen beperkt blijven of dat er zelfs geen sprake zal zijn van koersverliezen. Daar tegenover staat dat ze van elke grote koersstijging zullen kunnen profiteren.
Zo voorspelde de indextimer al half augustus een zware koersdaling, natuurlijk niet wetende dat het zo hard zou gaan als nu het geval was.
Met de indextimer en het indexkompas kunnen aandelenbeleggers hun vermogen optimaal laten groeien en beschermen.
Elke zondag vertelt de indextimer wat de meest waarschijnlijke koerstrend zal zijn en elke beursdag staat te lezen in het indexkompas of er op korte termijn koerswinst valt te rapen op de beursvloer.

Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *