LADEN

Typ om te zoeken

Exponentiële groei en de VS (Tom Lassing)

Beleggers Nieuws Besparen Laatste Nieuws

Exponentiële groei en de VS (Tom Lassing)

Volgens Trump moet de economie van de VS 4,5% per jaar kunnen gaan groeien en moet ze die groei jarenlang kunnen vasthouden. Op die veronderstelling is zijn fiscale beleid opgesteld.
Wat houdt dit eigenlijk in?
Het houdt in dat de economie van de VS in 15 jaar zal verdubbelen. Kunt u het zich indenken? Kijk bijvoorbeeld even naar de energie consumptie door de VS.
De wereldproductie en vraag naar olie is nu grofweg 90 miljoen vaten olie per dag.
20 miljoen vaten daarvan worden nu dagelijks door de VS verbruikt.
Het houdt in dat over 15 jaar bijna de helft van de huidige wereldwijde olieproductie door de VS verbruikt zal worden. Zeker gezien het beleid van Trump om in te zetten op vooral fossiele energie en niet op duurzame energie, is dat geen gekke veronderstelling.
Waar het echter geen rekening mee houdt, is de huidige groei van de Chinese economie met grofweg 6,5% per jaar. Dit houdt in dat de Chinese economie al in een kleine 11 jaar zal verdubbelen. China verbruikt nu 10 miljoen vaten per dag, dus over 11 jaar 20 miljoen. Enkele jaren later als ook de VS ten opzichte van nu verdubbeld is, is dat dus ook voor China maar liefst 30 miljoen vaten per dag zijn geworden, uitgaande van de huidige groeisnelheid van de economie en het oliegebruik.
China en de VS zijn dus in 2033 samen al goed voor 70 miljoen vaten olie hetgeen ruim 2/3e van de huidige totale olie wereldproductie is.
Ik ga hierbij uit van de huidige danwel gewenste groeipercentages van de landen en ga er vanuit dat ze die groei volhouden.
India groeit momenteel met 5% per jaar. Het land verbruikt slechts 4 miljoen vaten olie per dag, maar dat is over 14 jaar dus 8 miljoen vaten.

Het mag u hopelijk duidelijk zijn dat dit allemaal niet gaat gebeuren.

Als of Europa of Japan er al bij komen, is alle olieproductie vergeven. Afrika, Zuid Amerika, Australië, de rest van Azië, Rusland maar ook de eilandstaten in de Pacific zoals Indonesië en de Filipijnen komen dan zonder olie te zitten.


Iets moet zich dus aanpassen.
Het meest logische scenario is overal een lagere economische groei dan dat we nu zien. We zien al een afkalvende groei in China, en hetzelfde zagen we eerder in Europa en Noord Amerika gebeuren. Naarmate de economieën groter en volwassener worden, neemt de groei af. Hoe reëel is het te geloven dat een economie zoals die van de VS structureel terug kan naar een groei die hoort bij een Emerging Market?
Kijken we naar Afrika en India, dan is de verwachting dat die landen nog wel even een stormachtige groei van de economie kunnen doormaken.
Hoe serieus wilt u dat alles nemen in combinatie met de olieproductie, maar u mag er ook de voedselproductie, de basismetalen, de drinkwater hoeveelheden er tegen aan houden.
Kunnen we alles wat we nu verbruiken over 15 jaar minstens verdubbeld hebben?
Kunnen we het met slechts 50% vergroten?
Voor de VS is financieel gezien een lagere groei dan 4,5% onbespreekbaar. Immers is heel het budget van Trump opgezet op een groei van 4,5% en dat vele jaren lang. Zonder die groei komt er niet genoeg aan belastingen binnen om het overheidstekort en de snel toenemende overheidsschulden te dekken.
Stel even dat het de VS toch lukt… Dan houdt dat in dat de rest van de wereld met over 15 jaar met tenminste 20 miljoen vaten olie minder uit moet kunnen komen. Minstens, want China, Japan, India, Indonesië, Pakistan, Nigeria, etc. etc. blijven op dit moment ook alleen maar meer olie vragen.
De Duitse en Deense ambitie om 100% over te stappen op duurzame energie is daarom zo gek nog nog niet. Het punt is alleen, hun ambitiepunt op de horizon is het jaar 2050. Dat ligt ruim 15 jaar NADAT we al constateerden dat er een acuut tekort is ontstaan in de wereld. In de volgende 15 jaar zouden bij de huidige groei percentages 3x meer aan alles moeten zijn. 300% meer dan nu in het jaar 2050… Ik lijk wel gek geworden, maar het is simpele wiskunde als de landen de gewenste groei maar al die tijd volhouden.

Met alleen duurzame energie zijn we er niet. Er is ook eten en water nodig.
Dit alles laat ons zien dat het nu al één voor twaalf is. 2050 is veel te laat voor aanpassingen. 2025 moeten we in feite al klaar voor een duurzame toekomst zijn. Onze beleidsmakers beseffen zich dat totaal nog niet. Die willen in 2025 ongeveer gaan beginnen met acties te ondernemen.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *