LADEN

Typ om te zoeken

Welvaart verdeling

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Welvaart verdeling

welvaart, rijken

De extreem rijken in de VS zijn enorm bang voor hogere belastingen. In hun ogen zou dat funest voor de samenleving en de economie zijn. Een hogere belasting voor de extreem rijken zou een exodus van die rijken naar andere delen van de wereld gaan betekenen.
Het is complete BS.
De grootste welvaartsgroei in de VS was er toen de rijken er 91% belasting moesten afdragen. Ondanks die extreem hoge belasting op hun inkomen werden ze schatrijk en Amerika werd een rijke samenleving waarbij een groot deel van de bevolking in de rijkdom meedeelde.
Gaandeweg kregen die extreem rijken meer politieke macht en daalde hun belastingdruk.
Wat gebeurde er:

 • De groei nam enorm af, maar een steeds groter deel van de bevolking verviel in armoede. De middenklasse, die zo geprofiteerd had van de economische groei, die werd kleiner en kleiner en dat kwam omdat ze steeds meer belasting moest betalen omdat de rijkere bovenklasse dat niet langer deed.
  De verschillen tussen rijk en arm namen zo ver toe dat de rijken nu in een compleet ander Amerika wonen.
  De gedachte dat die rijke Amerikanen massaal de VS zouden verlaten is waanzin. Ze vinden dat land veel te mooi en het is er heel veilig voor ze. Dacht je werkelijk dat het bangste volk ter wereld massaal naar elders zou trekken met hun geld? Ik geloof daar niet van. Zelfs al zou dat echter zo zijn, hoe erg is dat? Ze betalen nu al vrijwel geen belasting in de VS. Hij bijdrage aan de samenleving is heel gering ten opzichte van de rijkdom die ze hebben.
  Daarom zou die hogere belasting niet eens een discussiepunt moeten zijn.
  Die moet er gewoon komen.
  Het belangrijkste voor de economie is namelijk een groeiende middenklasse. Die kan alleen maar groeien als de extreem rijken een deel van hun rijkdom afstaan aan de middenklasse. Die gaat kan meer uitgeven en daarmee steunen ze massaal de lagere klasse die uiteindelijk veel dienstenwerk moet doen voor de midden klasse.
  De rijken willen niet dat die waarheid duidelijk wordt. Hun idee is de trickle down economics. De geringe uitgaven in de maatschappij van de extreem rijken druppelt naar de rest. Nu, dat druppelen is veel te weinig. Het moet met bakken tegelijk en dat benodigde volume kan alleen een groeiende middenklasse veroorzaken. Zo simpel is het nu eenmaal.
  Laat u niet beetnemen door de woordvoerders van de extreem rijken. Hoe welbespraakt ze ook zijn. Zelfs een briljante economie cyclus voorspeller als Martin Armstrong is wat dit onderwerp betreft een woordvoerder voor de extreem rijken. Hij ziet zichzelf graag als onderdeel van de elite en laat zich maar al te graag met hen op de foto zetten. Dacht je dat hij hen op dit vlak zou afvallen? Dan zou zijn ego niet meer gestreeld worden via foto’s met beroemde ultra rijken en beroemde politici.
  Zijn stukje over Warren’s Wealth tax is in mijn ogen een schande.
Tags

2 Reacties

 1. Fred 1 februari 2019

  Dat zijn nogal marxistische gedachtes. Hoe die mensen zo rijk worden is kennelijk niet interessant maar hun bedriven leveren vaak al een enorme bijdrage aan de welvaart en ze hebben belasting betaald maar voor sommige mensen is dat nooit genoeg.

  Beantwoorden
 2. Theo Benschop 1 februari 2019

  De verdeling van de welvaart: de happy happy happy, don’t worry be happy happy happy mens wandelt in vrede in vrijheid relaxt, dan breekt het lijntje niet, onder het duurzame motto “Geen gezeik, iedereen rijk” naar de welvaart die door zijn of haar happy happy happy, don’t worry be happy happy happy vredelievende broeders en zusters op de vrije markt van gezonde appels, peren, bananen, groenten, vlees en deegwaren voor een faire prijs worden aangeboden.

  Hij of zij bekijkt in vrede de aangeboden welvaart, en hij of zij en zijn en haar vredelievende broeders en zusters zorgen er onder het duurzame motto “Geen gezeik, iedereen rijk” in vrede voor, vraag in vrede niet hoe het kan, maar profiteer er in vrede van, dat hij of zij relaxt in vrede in vrijheid, dan breekt het lijntje niet, met de voor een faire prijs aangeschafte welvaart die op de vrije markt een daalder waard is huiswaarts kan keren, waar hij of zij de welvaart met zijn vredelievende broeders en zusters in vrede verdeelt.

  Zoals iedere eenvoudige nakomeling van de eerste mens niet zijnde aap weet is dit nu niet meer zo, want een eenvoudige nakomeling van de eerste mens niet zijnde aap niet zijnde een have en niet zijnde een have not die 1 ivoren toren heeft gezien weet dat er in de ivoren torens een moordende concurrentie tussen alle mogelijke appels, peren, bananen, groenten, vlees en deegwaren, opium, water, zijde, goud, wapens, olie, geld handels, civiele, wereld en cyberwar oorlogen door de miserabele hawk generaals met licenses to kill self created enemies wordt bestierd.

  Het is in het land van krantenjongen die niets heeft en die dan ook vandaag of morgen de kans om extreem rijk te worden met beide handen zal aangrijpen van de American Dream niet waarschijnlijk dat in het DNA van de extreem rijken in het land van de American Dream een enorme bangheid voor hogere belastingen in begrepen:

  er zijn dan ook vele voorbeelden van extreem rijken die hebben voorgesteld om de belastingen te verhogen, dit ondanks het feit dat de eenvoudige nakomelingen van de eerste mens niet zijnde aap in Amerika nu eenmaal op een nimby backyard niets van de bemoeienissen van de overheid moeten hebben, wat de soevereine eenvoudige nakomeling van de eerste mens niet zijnde aap van de Republikeinen en de Democraten door de bank genomen grosso modo globaal toegespitst gemeen hebben, wat dan ook in hun ogen funest voor de samenleving en de economie zijn.

  Een hogere belasting voor de extreem rijken zou een exodus van die rijken naar andere delen van de wereld gaan betekenen is dan ook complete BS: de extreem rijken in de VS kunnen zich bijvoorbeeld als krantenjongen die niets had goed herinneren dat het desondanks de moeite loont om de mouwen op te stropen om op vreedzame wijze de kranten die waar dan ook over gaan waar dan ook te bezorgen zodat zij geen tijd hadden om in de kranten te lezen dat zij heel veel belasting moesten afdragen,

  zodat zij alleen maar door hun mouwen op te stropen ondanks de extreme belasting schatrijk werden en Amerika dermate met opgestroopte mouwen aan de weg timmerde dat de American Dream een rijke samenleving werd waarbij een groot deel van de bevolking in vrede in vrijheid in de rijkdom meedeelde en uiteraard de extreem rijken “meer politieke macht” kregen wat dit ook moge zijn en uiteraard min of meer vanzelf daalde dan ook hun belastingdruk.

  Wat gebeurde er: het huisje, de weg naar het huisje, beestje, tuintje, opel kadettje, sportwagentje, paleisje was klaar, alles was in de steden, in de suburbs en op het platte land op de muziek van Elvis Presley, de drankjes van Coca Cola en de hamburgers van McDonalds aangeharkt, de groei nam enorm af, maar een steeds groter deel van de bevolking verviel in armoede. De middenklasse, die zo geprofiteerd had van de economische groei,

  maar die bijvoorbeeld niet als krantenjongen was begonnen, en die mogelijk reeds tot de achterbank generatie behoorde die bij iedere McDonalds bij papa en mama om een ijsje gingen zeuren werd kleiner en kleiner en dat kwam omdat deze potentiële achterbankgeneratie naar hun mening steeds meer belasting moest betalen omdat naar hun mening de rijkere bovenklasse dat niet langer deed.

  De vermeende verschillen tussen rijk en arm namen zo ver toe dat de vermeende rijken nu in een compleet ander Amerika wonen, wat de vermeende rijke in Amerika gemeen hebben met de rest van de mooie vredevolle wereld op de mooie vredevolle planeet Aarde in het mooie vredevolle Universum in het mooie vredevolle UN SABBATH SHALOM SABBATH SHALOM DONA NOBIS PACEM PEACE PALACE in the Hague in the Western historic former colonial laissez-faire passer business as usual the happy, happy, happy, don’t worry be happy, happy, happy, beautiful peaceful Royal Kingdom the Netherlands.

  De gedachte dat die rijke Amerikanen massaal de VS zouden verlaten is dan ook waanzin.

  Ze vinden dat land veel te mooi en het is er heel veilig voor ze. Dacht de eenvoudige nakomeling van de eerste mens niet zijnde aap werkelijk dat het vredelievende volk van de historische Trias Politica in naam van het vredelieve volk van de eenvoudige nakomelingen van de eerste mens niet zijnde aap, niet zijnde haves niet zijnde havenots in het rijkste land van de mooie vredelievende wereld in historisch retorische zin massaal naar elders zou trekken met hun zuur verdiende centjes?

  Dat gelooft

  – hoewel geloven uiteraard hetgeen is wat door gelovige eenvoudige nakomelingen van de eerste mens niet zijnde aap, niet zijnde haves niet zijnde havenots tussen hun oren en in de religieuze godsdiensten, of Bhudha diensten of Hindoe goden diensten wordt beleden –

  uiteraard geen eenvoudige nakomeling van de eerste mens.

  Zelfs al zou dat echter zo zijn, hoe erg is dat? Wie zal het in historisch retorische zin zeggen?

  De eenvoudige nakomelingen van de eerste mens niet zijnde aap betalen nu al vrijwel geen belasting in de VS, de bijdrage aan de samenleving is heel gering ten opzichte van de rijkdom die “ze” hebben, maar wat nu eenmaal in het land van de American Dream door het soevereine volk in vrede in vrijheid wordt verdedigd.

  Daarom zal uiteraard onder het duurzame motto “No taxation without representation” een als hogere belastingdruk ervaren druk een min of meer onbespreekbaar discussiepunt zijn.

  Waarvan dan ook afgevraagd kan worden waar een als hogere ervaren belastingdruk i.h.k.v. het rondpompen van centjes voor de verdeling van de welvaart ooit ergens goed voor kan zijn.

  Het belangrijkste voor de economie is uiteraard dat er in de economie iets is waar iedereen behoefte aan heeft om hier met opgestroopte mouwen de centjes voor te verdienen dus uiteraard met een grasperk dat groener is dan de buren, en een opel kaddett die een mooiere kleur heeft dan de opel kadett van de buren, waardoor een groeiende middenklasse min of meer vanzelf ontstaat, uiteraard geheel onafhankelijk van de in een eerder stadium van dit proces extreem rijk geworden deel van de soevereine natie van de Verenigde Naties die er dan ook voor zullen passen om hun zuur verdiende centjes af te staan aan de nog niet extreem rijk geworden middenklasse,

  die vervolgens gaat potverteren en het proces hierna op de bodem uit elkaar spat, zodat de middenklasse de lagere inkomensklasse met advertenties en dergelijke zal aansporen om de mouwen op te stropen om de centjes te hebben voor de door hen gewenste gezonde appels, peren, bananen, groenten, vlees en deegwaren en overige producten en zoveel mogelijk het dienstenwerk uit te besteden aan degenen die hiervoor graag de mouwen opstropen.

  De rijke haves en de arme havenots willen niet dat die waarheid duidelijk wordt daar dit immers niets nieuws in de ijdelheden der ijdelheden onder de gratis zon is. Er is dus uiteraard in de geschiedenis van de mensheid bij hen onder het duurzame motto “Geen woorden maar daden” geen idee van een trickle down economics waarin de geringe uitgaven in de maatschappij van de extreem rijken druppelt naar de rest, waarbij het druppelen van de aan centjes verslaafde middelen veel te weinig gebeurt, wat dan ook niet met bakken tegelijk dient te gebeuren, voor welk volume een groeiende middenklasse voor zal passen.

  Zo simpel is het op de vrije markt waar voor iedereen wat wils is nu eenmaal.

  Laat u zich onder het duurzame motto “Wees slim, koop het beste merk van de hele wereld VIM, wees nog slimmer koop niet het beste merk van de hele wereld VIM” niet beetnemen door welke woordvoerders dan ook, hoe welbespraakt ze ook zijn, zoals bijvoorbeeld een in het koffiedik van een glazen bol helder ziende briljante economie cyclus voorspeller als Martin Armstrong die alleen maar wat dit onderwerp betreft een woordvoerder is voor de extreem rijken,

  die als economische cyclische ego tripper zichzelf graag ziet als onderdeel van de elite die zich maar al te graag met hen op de foto laat zetten.

  Dacht je dat hij hen op dit vlak zou afvallen?

  Dan zou zijn ego niet meer gestreeld worden via foto’s met beroemde ultra rijken en beroemde politici.

  Zijn stukje over Warren’s Wealth tax is in mijn ogen een schande waar dan ook iedere zonnepanelenset in vrede in vrijheid niet mee belast zou moeten worden.

  Beantwoorden

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *