LADEN

Typ om te zoeken

Thomas Piketty

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Thomas Piketty

Deze Franse econoom heeft een boek geschreven waarin hij kortgezegd uiteenzet dat het rendement op kapitaal gemiddeld 4 tot 5% is, terwijl de economie slechts 1 tot 2% groeit.
Wat heeft dat voor consequenties?
De rijke 1% heeft kapitaal en ze worden dus 4 tot 5% meer waard per jaar.

De rest van de economie groeit slechts 1 tot 2% en daarmee is in een notendop vastgesteld waarom de rijken rijker worden en de rest steeds verder achterop komt te liggen.
De opzet is zo extreem simplistisch dat geleerde economen er niets van begrijpen. Hoe kan iemand in een paar zinnen zo glashelder maken waarom het mis gaat?
Overigens is een andere verklaring ook waar. De banken trekken via de rente op geld steeds meer geld naar zich toe, omdat alle geld tegen rente door banken is uitgegeven. Die twee zaken versterken elkaar.
Het punt waar Piketty nu op wijst, is dat de democratie (of wat er voor door moet gaan) in gevaar komt door de enorme rijkdom van de elite. Hun belang en hun invloed wordt onevenredig groot. Ook daar trekken ze zichzelf voor met als gevolg dat de onvrede onder de bevolking wel eens een kookpunt kan gaan bereiken.
In Nederland is Willem Vermeend de bekendste politicus en econoom die zich met de materie heeft beziggehouden. Vermeend kiest er voor de kop in het zand te steken. Piketty leeft in het verleden en de gang van zaken in Frankrijk is onvergelijkbaar met die in Nederland. Dat de verhouding superrijken ten opzichte van de rest van de bevolking vrijwel gelijk is aan de situatie in de Verenigde Staten en Frankrijk, wordt door Vermeend volkomen genegeerd.
Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateerde dat het zo kan zijn dat mogelijk misschien en waarschijnlijk het zo is of kan zijn dat de laagst betaalden er de laatste tientallen jaren niet op vooruit zijn gegaan, terwijl de directeuren en CEO’s misschien af en toe wel een loonsverhoging hebben meegepikt.
In werkelijk zijn de lonen en bonussen van de dikstbetaalde directeuren verveelvoudigd, terwijl de laagstbetaalden niet eens de inflatie bij konden houden.
Men bagatelliseert de zaak, om geen olie op het vuur te gooien. Het graaigedrag van de rijksten is immers schandelijk en is nog altijd niet voorbij. ING Bank heeft nu de staatssteun deze week terugbetaald. Maar eens kijken hoe lang het duurt tot ze de nodige bonussen weer gaan verstrekken.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *