LADEN

Typ om te zoeken

Nederlandse economie zal 2% groeien

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Nederlandse economie zal 2% groeien

Volgens de economen van de Rabobank zal Nederland vooraan lopen in het economische herstel…
Ik heb in tegenstelling tot de economen van Rabobank geen glazen bol, dus ik ga niet zeggen of ze gelijk of ongelijk hebben. Wat mij echter wel opvalt is dat de behoorlijk optimistisch zijn, terwijl Nederland in feite de laatste jaren flink is achtergebleven.
We hebben minder geld uitgegeven omdat we extra hypotheken aflosten en omdat ons netto inkomen achteruit ging.
Willen we serieus gaan groeien, dan moeten de bedrijfswinsten omlaag en de lonen van medewerkers omhoog.
Doe je de lonen omhoog, dan geven we meer uit en dan gaan vervolgens de bedrijfswinsten weer omhoog.
Maar dat vergt visie van CEO’s.
En dat hebben ze niet.
CEO’s denken maar aan één ding en dat is hun eigen bonus. En die is het hoogste als de bedrijfswinsten NU het hoogst zijn.
Bedrijven beknibbelen dus op lonen en zetten daarmee hun eigen toekomst onder druk.
De CEO zal het worst zijn. Na hem de zondvloed.
Ik ben het NIET eens met de lobby die vindt dat de leningscapaciteit voor huizenkopers omhoog moet. Juist door de hoge persoonlijke schulden hebben we minder om uit te geven.
Als je het eigenlijk niet kan betalen, dan moet je er ook niet gaan wonen. Kan je meer lenen, dan gaan de prijzen van woningen omhoog, dat heb ik al jaren geleden betoogd.
Net zoals je geen kinderen moet willen als je die je niet kan veroorloven. Neem je dan wel kinderen, dan weet je dat je het niet breed zult hebben. Een keuze die je dan zelf ook moet dragen en niet zou moeten afwentelen op de samenleving.
Die omslag naar pas doen als je het je kan veroorloven wordt nog bijna nergens gemaakt. Alles moet maar kunnen, maar net zoals de kortzichtige CEO zijn veel consumenten ook kortzichtig. Dat te dure huis moet gekocht worden, terwijl je daarna groot, maar arm woont…
En wie groot maar arm woont, die geeft weinig geld uit en dat is weer funest voor de economie.
Onze economie drijft immers op consumentenbestedingen. We moeten ons geld laten rollen. Dat is goed voor de economie en dat maakt ons allemaal rijker… hoe gek dat ook mag klinken.
De oplossing uit de crisis is dus een hoger loon voor de medewerkers en minder loon voor de CEO’s en topmanagers. Ook de bedrijfswinsten moeten omlaag. Nu zorgen die extreem hoge winsten bij multinationals er voor dat de inkomensongelijkheid alleen maar sneller toeneemt.
Ford begreep indertijd hoe het werkte. McDonalds lijkt nu ook eindelijk te begrijpen dat het roer om moet. Die hebben de lonen voor eigen medewerkers ook fors verhoogd. De winst uitkeren in de vorm van loon is een prima manier om de economie breed te steunen. Beter dan de winst op te potten of alleen als dividend uit te keren.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *