LADEN

Typ om te zoeken

Wat staat er in 2009 in de sterren geschreven?

Laatste Nieuws

Wat staat er in 2009 in de sterren geschreven?

Niemand maar dan ook niemand kan nu met zekerheid zeggen wat de aandelenkoersen zullen gaan doen in 2009.
Het zal wel voorspellingen regenen in de media. Natuurlijk zullen enkele of meer van de gurus helemaal of gedeeltelijk gelijk krijgen. Dat zal dan puur toeval zijn want aandelenkoersen drijven op emoties van beleggers en die veranderen van minuut tot minuut, dag tot dag, week tot week en maand tot maand. Ons advies aan beleggers is dan ook alle voorspellingen met een korreltje zout te nemen en  te focussen op wat wel met zekerheid is geweten en zeker niet verder dan drie maanden te denken. 

Wat we zeker weten is dat de meeste aandelen zwaar zijn ondergewaardeerd op basis van bijvoorbeeld
de koers/winstverhouding. Maar opgepast, in deze ratio blijft zelf de noemer of de winst een grote
onbekende? Hoe goed analisten ook hun best doen om een winstvoorspelling naar voor te schuiven, telkens weer blijkt het dat ze achter de realiteit of zeg maar achter de koerstrend aanlopen. Natuurlijk had niemand de forse koersval van de banken kunnen voorspellen. Het is echter nog maar eens gebleken dat beleggers de adviezen van hun bank, vermogensbeheerder of zelfs beleggingsbladen niet zo maar als vanzelfsprekend mogen aannemen.
Vergeet niet dat geen enkele bank belang heeft om beleggers te adviseren om hun aandelen, beleggingsfondsen, of andere beleggingsinstrumenten te verkopen. Wanneer het slecht gaat op de beurs, horen beleggers meestal dat ze op lange termijn moeten denken. Gaat het goed met de aandelenkoersen, dan horen beleggers dat ze er beter aan doen korter op de bal te spelen. (lees kopen en verkopen). Nog niet opgemerkt, dat bij stijgende aandelenkoersen, gewoonlijk nieuwe beleggingsfondsen als paddenstoelen uit de grond rijzen? Kunnen banken onafhankelijk advies geven wanneer ze zelf betrokken partij zijn? Zowel de beurscrash van 1987 als die van 2000 hebben bewezen dat dit niet altijd het geval is.

Laten we nu maar eens onderzoeken wat we vandaag zeker weten over de aandelenmarkt.
Wij zijn van oordeel dat de toestand van de economie of zeg maar het welvaartspeil in een land of in de  wereld, de ruggengraat vormt van de aandelenkoersen. Vandaag weten we dus zeker hoe het met de welvaart is gesteld. Daarover kunnen we kort en bondig zijn.
De consumenten zijn zelden in de geschiedenis zo pessimistisch geweest. Zowat alle economisten zijn het daarover eens.
Wanneer consumenten zo pessimistisch zijn, zullen zij hun uitgaven en investeringen terug schroeven of uitstellen.
Deze reactie leidt dan tot minder productie en meer ontslagen in de bedrijven. Wanneer meer gezinnen hun inkomen zien verminderen of zelfs zien verdwijnen, dan zal de consumptie, die 60% tot 70% bepaalt van de welvaart in de meeste landen, nog meer afnemen.
De vraag voor onze bewindvoerders en de centrale banken in de wereld is hoe we uit deze vicieuze cirkel kunnen komen.
De rente staat al historisch zeer laag. Van inflatie die de koopkracht zou kunnen bedreigen, is nu helemaal geen sprake meer.
De olieprijzen zijn zonder meer naar beneden gedonderd. Lage inflatie, lage rente, lage energieprijzen zouden normaal gezien zowel de consumptie als de bedrijfsinvesteringen terug moeten doen groeien. Meestal heeft de positieve trend van deze fundamentele marktparameters geleid tot een versnelling van de economische groei.
We kunnen dan ook niet anders dan besluiten dat de huidige financiële en economische crisis is veroorzaakt door een groot pessimisme bij consumenten en bedrijven. Wie of wat dit pessimisme kan doen draaien, heeft volgens ons de sleutel in handen om de aandelentrein op kruissnelheid te brengen. Het huidige pessimisme bij de consumenten stoelt blijkbaar voor een groot gedeelte op de vrees voor banenverlies.
 De bedrijven stellen investeringen uit of schrappen nieuwe investeringen omdat bankkrediet moeilijk is te verkrijgen.
 Met andere woorden, er is blijkbaar nood aan een "BOM" effect om het vertrouwen bij consumenten en bedrijven terug op gang te trekken.
 Of dit na enkele weken of zelfs enkele maanden effect zal hebben op de economie en de aandelenkoersen is niet zeker.
De diepe wonden die bij beleggers zijn geslagen op de beursvloer, zullen tijd nodig hebben om te helen.
 Het goede nieuws is dat elke recessie in het verleden werd opgelost door de overheden en de centrale banken. Deze laatste hebben over de hele wereld al het nodige gedaan en zullen verder niet aarzelen om in coördinatie met de overheidsmaatregelen nog verder de rente te verlagen en meer liquiditeiten te verschaffen aan de markt. De sleutel voor een economische heropleving en beursherstel ligt dus blijkbaar bij de politieke overheden. Politici hebben recent veel geld geïnvesteerd om de banken uit hun noodsituatie te helpen of zelfs aan stervensbegeleiding te doen.
 Aan de hand van de forse daling van de rente tussen de banken onderling, lijkt deze crisis nu min of meer bezworen.
Of we het nu graag horen of niet, ook in 2009 zullen zowat alle aandelenindexen in de wereld in het spoor blijven van de Amerikaanse aandelenindexen. Gaat het met de aandelen goed in New York, dan klimmen meestal ook de aandelenkoersen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Frankfurt, Tokio, Singapore, enz.
Een nieuwe wind in Washington zou dus een nieuwe injectie kunnen geven aan de aandelenkoersen.
Alle ogen van de wereld zijn gericht op het doen en laten van de nieuwe bewindsploeg die na 20 januari van dit jaar haar intrede zal doen in Het Witte Huis. Kan Obama, de nieuwe Amerikaanse president het verschil maken en het pessimisme doen keren bij zowel de Amerikaanse consumenten als de bedrijfsleiders? Feit is dat de aankomende president over een uitstekend team beschikt van zeer befaamde en ervaren medewerkers. Obama heeft al verklaard dat een nieuwe grote kapitaalinjectie zal nodig zijn om de economische motor aan te zwengelen. Daar naast wil hij een einde maken aan de problemen van Amerikaanse gezinnen die hun woonkrediet niet meer kunnen betalen. Zij hebben immers fors bijgedragen tot de grote malaise bij de banken.
Dit zijn slechts enkele van de cruciale financiële injecties uit het totale "relance" pakket dat de nieuwe Amerikaanse bewindsploeg heeft beloofd.
Wij vermoeden dat professionele beleggers nu al zullen anticiperen op een mogelijk economisch herstel en in de eerste maanden van het jaar aandelen zullen gaan sprokkelen.
Het komt er voor de aandelenbeleggers dus op aan om tijdig op de aandelentrein te stappen. Dat er nog slecht nieuws zal zijn in de komende weken maanden is bijna niet uit te sluiten. Wenst u te weten wanneer het winstgevend kan zijn om op de aandelentrein te stappen , maak dan eens kennis met de  wekelijkse indextimer.
Wenst u te beleggen op basis van de dagelijkse koersgolven, dan heeft u zeker nood aan een "betrouwbaar" indexkompas

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *