LADEN

Typ om te zoeken

De wenselijkheid van High Frequency Trading (HFT)

Laatste Nieuws

De wenselijkheid van High Frequency Trading (HFT)

Met HFT willen de grootste en rijkste banken naar wat ze zelf zeggen ‘de handel stimuleren’.
Wat het echter feitelijk is, is dat ze de markt afromen en over iedere transactie die anderen doen een kleine opslag creëren. Die opslag gaat naar hen toe. Wie winnen er:

1. De beurzen (vanwege hogere omzetten)
2. De banken (want die kunnen eigenlijk hierop niet verliezen)

Wie verliezen er?
1. De pensioenfondsen en andere grote partijen en indirect en direct ook
2. De particuliere beleggers.

In feite is het een soort belasting over beurshandel. Alleen met de allersnelste computers is deze HFT handel mogelijk. In feite is het een marktoneerlijkheid omdat deze vorm van handel alleen mogelijk is voor hen met een enorme kapitaal voorhanden om het te kunnen realiseren en voor hen die fysiek zo dicht mogelijk bij de beurs zitten.
Alleen al vanuit dat punt bezien is het onwenselijk omdat het een oneven handels uitgangspunt biedt. De partijen die het toepassen hebben de beursinformatie sneller dan andere partijen voorhanden. Het is dus een soort van ‘voorkennis’ waar ze misbruik van maken.

Er zijn meerdere manieren om dit tegen te gaan of in ieder geval qua omvang te verminderen.

De beste methode lijkt om een vertraging in transacties in te bouwen. Door orders 5 seconden aan te houden voor ze uitgevoerd kunnen worden, kan al veel van het oneerlijke voordeel weggenomen worden. In feite maakt dat HFT minder interessant, maar niet onmogelijk. Een andere oplossing is om (daarbij) per transactie een belasting op te leggen. Door bijvoorbeeld een cent per aandeel per transactie aan belasting op te leggen zal deze vorm van handel ook snel minder interessant worden. Wel moet bezien worden hoe die belasting dan de samenleving ten goede kan komen.

De banken vinden HFT alleen interessant als ze het volledige oneerlijke voordeel hebben. Het feit dat ze iedere dag deze handel winstgevend afsluiten, zegt wel iets over het risico dat ze lopen.

Het maakt de beurs oneerlijker en is in mijn ogen daarom ongewenst. Het gaat om in totaal letterlijk vele tientallen miljarden winst die hiermee wereldwijd jaarlijks gemaakt worden. Miljarden die in mijn ogen dus gestolen zijn van gepensioneerden en particuliere beleggers die via hun pensioenfonds, beleggingsfonds of eigen belegging bij iedere transactie een heel klein beetje benadeeld worden door partijen die hun voorkennis misbruiken. Daarbij hebben de beurzen zelf geen schone handen. Hun positie in deze materie doet denken aan heling. Ze bevoordelen bepaalde partijen die op hun beurs handelen ten nadele van anderen en alleen om er zelf beter van te worden.

Ik zou graag zien dat door bepaalde drempels op te werpen deze manier van werken vanzelf oninteressant wordt. De wetgeving hoeft dan slechts zo te zijn dat de beurzen en hun systemen handelsvertragingen inbouwen. Dat is een stuk simpeler dan proberen wetgeving te verzinnen die door banken en beurzen toch genegeerd gaat worden.

Overigens, en dat feit wordt nog altijd door de SEC ontkend, lijkt de flash crash te zijn ontstaan doordat niet alle systemen even goed uitgewerkt waren. Een simpele order van een beleggingsfonds liep helemaal mis toen HFT systemen deze order keer op keer gingen uitvoeren tegen steeds extremere koersen. Het beleggingsfonds kreeg de schuld, maar in mijn ogen is heel helder bewezen dat de HFT tradingsystemen deze flashcrash deden ontstaan. Het is diep triest dat zelfs de SEC helemaal op de hand van de Amerikaanse banken is die dit bewezen feit niet gepubliceerd willen zien.

De ESMA publiceerde dit stuk met daarin 25 vragen: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7675

Om antwoord op de vragen van ESMA te geven:
1. Ja, ik zou willen voorstellen om in handelssystemen trading vertragingen van tenminste 5 seconden in te bouwen.

2. Ik denk dat het een hoop geneuzel is waarbij veel woorden niets zeggen.
Gewoon een vertraging in laten bouwen en systemen die dat niet doen of willen doen worden gesloten. Basta.

3. De ESMA is net als de AFM een administratieve olifant. Alles moet vastgelegd worden en in dossiers bewaard. Soms lijkt het wel alsof de echte wereld niet meer voor jullie bestaat. De echte wereld laat zien dat er extreem gretige bankiers zijn die de wereld willen oplichten met HFT. Hou het nu simpel en verbied het niet, maar mak het met enkele simpele regels oninteressant. Dat scheelt veel werk en 400 man personeel bij de toezichthouders in Europa.

4. 5 seconden vertraging bij iedere order zodat de mens nog kan ingrijpen en daar bovenop een cent per aandeel belasting die ten goede komt aan de Europese samenleving. Daarbij het verbod bij de beurzen om quantumkortingen te geven. Iedereen dezelfde transactiekosten. Stop de marktongelijkheid.

5. Neen. Ik denk dat de algoritmes een verantwoordelijkheid van de bank zijn waar de toezichthouder niets mee te maken heeft. Als de bank dat handelsrisico wil nemen, dan moeten ze dat doen. Als ze maar wel, net als particuliere beleggers, gehouden worden aan margin verplichtingen. Ook hier moet er eindelijk eens een marktgelijkheid komen.

6. Ook hier is het de vraag waarom de systemen zo gecontroleerd moeten worden. Als de banken niet meer mogen inzetten dan wat ze hebben, dan is het toch hun eigen verantwoordelijkheid?
Zorg dus maar dat ze gehouden zijn aan financiële zekerheidstellingen, net zoals particulieren dat moeten doen. In feite heeft een bank als deelnemer helemaal niets te zoeken op de beurs. Beurshandelaren horen op de beurs. Banken moeten bank worden. Wil je dus van het gezeur af zijn, verbiedt dan banken nog op de beurs te speculeren.

7. Ja, zoals al in punt zes genoemd, verbiedt bepaalde marktpartijen vanuit hun rol om posities op de beurs in te nemen. Banken zijn banken. Ze moeten hun onderneming dus splitsen om nog langer als beurshandelaar te mogen optreden. Het zou veel leed schelen.

8. Op het punt van kennis van zaken heeft de toezichthouder hier in mijn ogen geen rol. Als een marktpartij een volkomen nitwit achter de knoppen zet, dan is dat de verantwoordelijkheid van die marktpartij. Door steeds meer verantwoordelijkheid naar de toezichthouder te verschuiven krijgen jullie meer werk, maar de markt wordt er niet veiliger door. Het feit dat banken toch wel worden gered is het grootste probleem. Nu mogen ze alles en doen ze alles. Gaat het mis, dan betaalt de samenleving.
Ook hier is het grootste probleem toch weer dat de banken meerdere rollen hebben en die rollen misbruiken in hun handel op de beurs. Nu wordt er een enorme hoeveelheid aan wetgeving op losgelaten, ter meerdere eer en glorie van de toezichthouder, maar de oplossing is veel simpeler, namelijk banken opsplitsen.

9. Toezichthouders denken dat wetgeving en regels de markt veiliger maken. De praktijk laat zien dat dit onzin is. Hou het dus simpel qua regels en geef in zo helder mogelijke bewoordingen aan hoe je de handel wilt zien. In Nederland zijn in het verkeer veel verbod borden vervangen door borden die aangeven wat je wel mag doen. Het werkt! Nu is er een woud aan regels die vrijwel niemand kent.

10. Zeker bij HFT is het een geheel geautomatiseerde handel. Wat heeft het dan voor zin om iedereen op die afdeling diploma’s te laten halen over beurshandel, terwijl ze in feite computertechnici zijn? Als de marktpartij fouten maakt, dan zijn die voor rekening van deze marktpartij. Daar kunnen ze zich misschien voor verzekeren en qua handlespositie moet de margin afdoende zijn.

11. Jullie proberen weer op de stoel van de directie van de handelsfirma’s te gaan zitten.
Als je zo nodig zeggenschap over een handelsonderneming wilt hebben, richt er dan één op of ga er werken. Bemoei je als toezichthouder niet met zaken die een interne verantwoordelijkheid zijn.

12. Als de regels helder en duidelijk zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van de firma om er naar te werken. De toezichthouder mag dat controleren. Probeer echter niet op de stoel van de onderneming te gaan zitten zoals jullie nu doen.

13. Ja, niet aan de regels houden is waarschuwing, dan nog een waarschuwing met boete drie keer is strike out.

14. Ook hier weten jullie welke middelen gebruikt en misbruikt worden om de handel te manipuleren en jullie schrijven je helemaal lamp om dat te voorkomen. Veel makkelijker is het om het oninteressant te maken door simpelweg een vertraging van vijf seconden in te bouwen. Probleem over.

15. Ik las iets over de goede boekhouding aanhouden… Met soms duizenden posities per seconden lijkt me dat vrijwel onmogelijk. Daarbij is de ervaring dat de SEC deze totale boekhouding genegeerd heeft tijdens haar onderzoek naar de flash crash. Een heleboel zaken dus bewaren, daar waar we in feite zouden moeten vaststellen dat we HFT liever niet zien omdat het oneerlijke handel is.

16. Begrijp ik nu goed dat investeringsmaatschappijen zelf verdachte transacties moeten melden? Met duizenden posities per minuut lijkt me dat vrijwel onmogelijk. Het staat wel leuk, dat wel, maar het is natuurlijk een wassen neus.

17. Ik mis nog altijd het feit dat de verantwoordelijkheid voor bedrog, kennis en verliezen bij de trading onderneming zelf liggen. Nog altijd veel bla bla over van alles en nog wat, maar er staat vrijwel niets.

Wat staat hier bijvoorbeeld:
Suspicious transaction reports. Investment firms should make STRs to competent authorities
where they are aware of transactions that give rise to suspicions of market abuse. They need to
have procedures which ensure that the relevant staff know what might constitute a suspicious
transaction and what to do when they become aware of such a transaction so that the firm is able
to discharge its responsibility under MAD. Given the nature of highly automated trading, suspicious
transaction reports should also be extended to orders entered, modified or cancelled, even if
they did not produce any transaction.

Er staat in feite niets. Er staat niet wat een verdachte transactie is, waarom het als een verdachte transactie geldt. Er staat alleen dat je blijkbaar je verantwoordelijkheid kan ontlopen als je het maar als verdachte transactie meldt.
Ik weet niet wat voor mensen jullie willen opvoeden hier, maar het komt op mijn nogal Oost Duits over.

18. Jullie beschrijven weer veel, maar in feite komt het er op neer dat de vergunninghouder verantwoordelijk is voor alles dat onder zijn ID wordt gerealiseerd.
Daarmee is het toch in feite ook gezegd? Als de handel 5 seconden wordt vertraagd zal het allemaal wel meevallen met dit soort zaken.

19. Neen dank je, ik denk dat de zaak beter gediend zou zijn met veel minder geleuter.

20. Bemoei je als toezichthouder toch niet zo enorm inhoudelijk met de bedrijven! Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Je er niet aan houden moet inhouden dat ze hun vergunning kwijtraken of failliet gaan. Laat de markt haar werk doen.

21. Ook hier gaan jullie weer uit van mensen die orders inbrengen. De kern van HFT is juist dat er geen mens meer aan te pas komt. Wat heeft het dus voor zin om de schoonmaker en de computernerd die het onderhoud doet nog allemaal beleggingsdiploma’s te laten halen. Maakt de firma verliezen, dan is dat het probleem van de firma. Het eventueel anderen laten handelen onder de ID van de firma is de verantwoordelijkheid van de firma.

22. Nee.

23. Jullie proberen je te spiegelen aan de SEC. Die heeft echter geen enkele beperking opgelegd. De hondsberoerde situatie van Amerika moet niet het Europese uitgangspunt zijn. Europa zou moeten kiezen voor een eerlijke handel. Je kan de voorschriften van de SEC wel overschrijven, maar het veranderd niets aan het feit dat deze handel oneerlijk en ongewenst is.

24. Neen

25. Ik zou 90% schrappen en wat overblijft herschrijven naar wat wél de bedoeling is en wie verantwoordelijk voor wat is. Zo is het toch te belachelijk voor woorden dat het uitgangspunt van de beurzen niet langer is dat ze een eerlijk en open platform voor iedereen willen creëren?
Neen, integendeel, beurzen willen zoveel mogelijk HFT stimuleren omdat het nu al 70% van het totaal aantal transacties inhoudt. In feite zouden beurzen die géén gelijke behandeling van beleggers garanderen gesloten moeten worden.
Of beleggers de mogelijkheid geven om ook op beurzen te handelen die geen HFT toestaan…

Afsluitend:
Probeer niet via een heleboel regels goed te praten wat in feite een onwenselijk en eigenlijk illegale handelswijze is. Het is een vorm van handel met voorkennis.
Mijn advies: verplicht beurzen en handelsplatforms om een handelsvertraging van 5 seconden in te bouwen. Dat is genoeg om mensen te laten ingrijpen. Het is genoeg om deze bedroghandel grotendeels tegen te gaan.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *