LADEN

Typ om te zoeken

Overheid zal crisis moeten oplossen

Laatste Nieuws

Overheid zal crisis moeten oplossen

Zal de crisis 1, 2 of zelfs 3 jaar duren, niemand kan het zeggen. In de media lezen we allerlei voorspellingen van economen. Niemand weet echter wat er de komende maanden nog zal gebeuren. Niemand kan volgens ons met enige graad van juistheid verder kijken dan enkele maanden. Het is zonder meer duidelijk, juist zoal dat bij vorige crisissen het geval was, de monetaire en politieke overheden de oplossing van de crisis zullen moeten bewerkstelligen. Eerst en vooral zal het vertrouwen bij consumenten en ondernemingen moeten worden opgekrikt. Vervolgens moet de overheid de juiste injecties geven aan de economische motor door onder meer forse renteverlagingen door te voeren.
Het vertrouwen van de spaarders in de financiële instellingen en het vertrouwen tussen de financiële instellingen onderling, terug herstellen, is ver uit de grootste uitdaging voor de regeringen wereldwijd. 
Door de kredietstop van de banken komen heel wat grote en kleine bedrijven in financiële ademnood en vechten ze om te overleven. Deze "struggle for live" van de ondernemingen leidt dan weer tot talrijke ontslagen en dus minder inkomen en koopkracht van de consumenten. Kortom, pessimisme is troef bij zowel de man of vrouw op de straat als in de meeste ondernemingen. Het is dus aan de overheden om deze crisis snel aan te pakken. Hoe langer ze wachten met een oplossing, hoe langer het duurt om het pessimisme te doen verdwijnen bij ondernemers en consumenten.
Wat de banken betreft, hebben de overheden de koe al bij de horens gevat.
Door feitelijke "nationaliseringen" van de meeste banken, lijkt het vertrouwen van beleggers langzaam maar zeker terug te keren in de bankaandelen. De overheidsgarantie op spaartegoeden heeft eveneens geleid tot meer vertrouwen bij de spaarders. Zonder twijfel is het beschikbaar stellen van overheidsgelden aan de banken de enige manier om een einde te stellen aan het wantrouwen in de bankwereld. Indien er nu ook nog meer en betere controle maatregelen zullen komen op wat de banken uitspoken met de gelden van hun klanten, dan kan dat probleem, de oorzaak is van de crisis, snel van de baan zijn. Een Europese regeling dringt zich op gezien de wijde vertakking van de banken.
De resultaten van het afgelopen derde kwartaal hebben nog maar eens duidelijk gemaakt hoe diep de banken zich in nesten hebben gewerkt. Totnogtoe hebben enkele banken winst bekend gemaakt, maar dan wel een winst, die soms wel 50 tot 80% lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De banken hebben dus ook in het derde kwartaal fors afgeschreven op de rommel hypotheken die ze in portefeuille hadden. Andere banken hebben een verlies laten optekenen in het afgelopen kwartaal.
Wij vermoeden dat de bankwereld goed bezig is om schoon schip te maken en de lijken versneld uit de kast te laten verdwijnen.
Ook de herschikkingen in de raden van bestuur zijn een teken aan de wand dat de bankwereld in de toekomst een heel andere koers zal varen dan totnogtoe het geval is. Kortom, het is geen utopie te denken dat binnen zes maanden heel wat aandelenkoersen van banken fors hoger zullen zijn dan vandaag. Het komt er dan voor de belegger op aan de beste stockpicking te doen tussen de bankaandelen en zich niet zo maar te laten verleiden tot het kopen van die aandelen die het meest zijn gedaald.
De malaise bij de banken heeft echter ook geleid tot een malaise bij het bedrijfsleven. Het vertrouwen van bedrijven is voor het overgrote deel afhankelijk van de mate van vertrouwen bij hun klanten, de consumenten en andere bedrijven.
Aangezien het consumentenvertrouwen nog zeer broos is, is de lust tot aankopen van zowel duurzame als niet duurzame goederen en diensten bepaald niet groot. Een daling van de bedrijfsomzet heeft dan ook tot gevolg dat massaal werknemers hun baan dreigen te verliezen. Dat leidt dan weer tot nog minder omzet en meer ontslagen. Wie of wat kan die vicieuze cirkel door breken en de economie weer op het juiste spoor zetten? Het enige wapen van de overheden is de rente. Daar naast is het verschaffen van liquiditeiten aan de banken en zo ook aan de bedrijven, een andere mogelijkheid om tenminste de tijdelijke ademnood van de bedrijven te verhelpen en zo ontslagen zoveel als mogelijk te vermijden. Wanneer en hoe kan het vertrouwen bij de consumenten weer toe nemen? Het antwoord op deze vraag ligt niet zo maar voor de hand. Alle barometers die het consumentenvertrouwen meten, staan vandaag historisch laag. Zowel in de VS als in Europa verliezen de consumenten massaal hun baan. Nochtans is de rente zeker niet hoog te noemen. De inflatie daalt scherp en ook de olieprijzen storten letterlijk in elkaar. . De Euro verliest eveneens versneld terrein t.o.v. de Dollar. Dit kan kansen scheppen voor de export. De wereldhandel is dus ook de vraag is echter sterk terug gevallen. De huidige rente kan de consumenten en bedrijven aanzetten tot kopen en investeren. Het is onze stelligste overtuiging dat enkel de Centrale Banken met een nieuwe fikse rentedaling met 1 tot 1,50% het vertrouwen terug kunnen aanwakkeren. Tegelijkertijd kunnen tijdelijk speciale belastingsverminderingen in het leven geroepen voor deze investeringen die of de vraag aanwakkeren of tot doel hebben meer werknemers aan te werven. Voor bedrijven zouden nieuwe investeringen bijvoorbeeld in het eerste jaar voor 50% kunnen afgeschreven. Zeker hebben de overheden genoeg fiscale wapens in hun arsenaal om het vertrouwen terug op te krikken. De politieke wil en inventiviteit moeten echter aanwezig zijn. We spreken dan vooral vanuit Europees perspectief. Europa moet dan wel bereid zijn om tijdelijk aan de regeringen toe te laten om de begrotingsnorm te overschrijden. Overschrijding van de begrotingsnormen moet volgens ons mogelijk zijn in de zogenaamde "magere" (lees crisisjaren). Geen enkel Europees land kan deze malaise alleen aan. We kijken uit naar nieuwe spectaculaire maatregelen van de Europese overheden die het vertrouwen terug kunnen aanzwengelen. Tot zolang zijn we niet bijster optimistisch voor zowel de economie als de aandelenmarkt en is een nieuwe ontslagentrein in aantocht. Hoe langer het duurt, voor er witte rook uit de Europese schoorsteen komt, hoe langer het duurt om consumenten en bedrijven te kunnen motiveren om aan de slag te gaan. Of we verder in het economisch moeras zullen zakken, ligt volgens ons voor het overgrote deel in de handen van onze politieke en monetaire overheden. Het is vijf voor twaalf.
De wekelijkse indextimer prognoses zijn voor de belegger een uniek instrument om voortdurend de pols te voelen van de
Aandelenmarkt, de rente, de olieprijzen, de goudprijs en de Euro/Dollar.
 Een proefabonnement op de indextimer is HIER te verkrijgen.

Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *