LADEN

Typ om te zoeken

Olieprijs kan 50% omlaag

Laatste Nieuws

Olieprijs kan 50% omlaag

In het Beursbox forum stond vorige week een bijdrage van Willem Okkerse waarin hij een uitspraak van Hazel Handerson aanhaalde. Ze is de voorzitster van de Ethical Markets organisatie.
Volgens haar kan de olieprijs 50% terug door de margin op futures te verhogen naar 50%. Ze kan gelijk hebben, maar het kan ook complete BS zijn.
Het gaat er namelijk vanuit dat de hoge olieprijs volledig veroorzaakt wordt door speculanten. Dat feit is mijns inziens pertinent niet waar, want hoewel de speculanten veel prijsinvloed lijken te hebben, is dat niet vanwege hun gewicht in de fysieke oliemarkt.
Zo’n 99% van de olie die door de grote maatschappijen op de markt gebracht wordt, is voor vaste prijzen verhandeld en in hun bezit gekomen. Shell en de andere grote maatschappijen hebben namelijk contracten die tientallen jaren lopen en waarbij ze precies weten hoeveel geld ze betalen voor de olie die ze uit de grond halen.
Die ene procent van hun olie die nog vrij is, daar worden speculanten op losgelaten en daarop wordt vervolgens door iedereen de wereldprijs van olie op vastgesteld.
Als men dus een lagere prijs zou willen, dan kan dat simpelweg door een ‘eerlijke’ prijs voor olie te vragen en de zogenaamde opgedreven futuresprijzen te negeren.
Dat wil men echter niet, want die markt is juist zo opgezet dat er door gecreëerde schaarste op de vrije oliemarkt lekker gespeeld kan worden met de prijzen. Er is geen CEO van een grote maatschappij, geen Sheik en geen regering die serieus een lagere prijs voor olie wil. Ze profiteren er allemaal veel te veel van.
De speculatie in olie zou geen schijn van kans hebben, als er niet daadwerkelijk een probleem in de oliewereld zou zijn.
Punt is echter dat er wel een probleem is. Het is namelijk sinds enkele jaren onmogelijk gebleken de olieproductie op het niveau van de olievraag te houden. Juist door de hoge prijs zou de vraag naar olie moeten dalen, zodat een evenwicht teruggevonden kan worden. Waarom is het tekort ten opzichte van de vraag ontstaan?
Te weinig investering in nieuwe bronnen, teruglopende productie uit bronnen waar de olie vroeger vanzelf uit liep en een veel groter dan verwacht vraag uit landen als China en India. Daar waar Amerika sinds april dit jaar zo’n 300.000 vaten per dag minder nodig heeft, vragen China en India er juist 900.000 meer.
De meeste olie analyses komen uit Amerika en daar zijn ze wat ‘selfcentered’. Ze zien alleen de Amerikaanse cijfers. De rest van de wereld stelt voor de Amerikaan niets voor. Als de Amerikaanse vraag met 300.000 vaten per dag afneemt, dan moet volgens de Amerikaanse analyse de olieprijs omlaag. De extra vraag uit China en India zegt ze niets, want Amerika verbruikt toch één derde van alle olie in de wereld?
Het probleem waarmee we nu kampen is het feit dat we wereldwijd blijkbaar de maximale olie productie capaciteit hebben bereikt. Al jaren lang weten we die capaciteit niet uit te breiden. Nieuwe velden zijn minder makkelijk te bereiken en vragen veel meer inspanning en energie om te winnen. Alleen vanwege productie uit andere sectoren, denk aan bio-brandstof en ethanol, is er nog geen echte oliecrisis uitgebroken.
Landen als Rusland en Brazilië hebben veel olie, maar zien ook een stijgend eigen binnenlands verbruik. Er blijft dus minder over voor de wereldmarkt.
Zouden we de handel in futures aan banden leggen, dan veranderd er naar mijn idee uiteindelijk niets. Natuurlijk zou de handel een paar dagen in paniek zijn, maar daarna zitten we naar mijn idee weer gewoon op het huidige niveau en mogelijk zelfs nog hoger. De huidige handel is namelijk wel erg efficiënt. Als we die efficiëntie er uit gaan halen, dan kan de prijs alleen maar nog hoger worden.
Als regeringen en het bedrijfsleven serieus lagere energieprijzen willen, dan zullen ze hoe dan ook over moeten stappen op alternatieve energiebronnen. Dat is de enige manier om onder het oliejuk vandaan te komen.
We hebben het zelf in de hand, maar zijn erg laks met initiatieven ontplooien. Als straf daarvoor betalen we die enorm hoge olieprijs.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *