LADEN

Typ om te zoeken

Kwaliteit hypotheek adviezen (2)

Laatste Nieuws

Kwaliteit hypotheek adviezen (2)

Op mijn artikel over de meer dan 25% onjuiste hypotheek adviezen die door de AFM geconstateerd waren, werd een reactie vanuit de sector ontvangen.
Beste Tom,

Al een paar jaar lees ik jouw artikelen met veel plezier en vooral het aanstippen van diverse onderwerpen, waaronder het bovenstaande vind ik een waardevolle bijdrage aan de nieuwsbrieven. Ik reageer op het artikel van vandaag omdat jouw nieuwsbrief door veel mensen gelezen wordt en ik graag een genuanceerder beeld wil schetsen van "de hypotheekadviseur". Daarnaast heb ik gelezen dat jij reakties van jouw lezers ook serieus neemt!

Ik zit al 20 jaar in het hypotheekvak en heb de indruk dat ik er wel iets van begrijp. Met míjn bril lees ik zo’n persbericht anders dan met jouw bril. Ik ga hier niet opkomen voor adviseurs die er een potje van maken of hebben gemaakt en ik sta er volledig achter dat er een financiële waakhond in het leven is geroepen om te waken over kwaliteit van financiële dienstverlening.

De vergelijking met de bus kan ook anders: De asbakken waren onderweg niet op tijd geleegd, daarnaast werd er gestopt op plaatsen waar mensen lang moesten wachten om naar de wc te gaan en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met andere woorden de AFM bekijkt dossiers en toetst die dossiers aan bepaalde criteria. Ik heb enkele keren gebeld naar de AFM met de vraag hoe een advies eruit moet zien: Niemand daar kan mij op voorhand concreet vertellen hoe het eruit moet zien. Vraag je om een voorbeeld dossier (het zgn. maatwerk advies) dan is dat niet mogelijk. Binnen de juridische kaders zijn ze wel in staat om na een controle achteraf te vertellen wat je verzuimd hebt te registreren. Kortom je moet zelf uitvinden hoe je doelmatig adviseert en verslag legt.

Op zich is kennis gecombineerd met gezond verstand, een gezonde dosis ethiek en goede empathische wat leidt tot een goed advies en een tevreden klant, niet meer voldoende voor een goede beoordeling van de AFM. De kunst is nu de besproken zaken zo te registreren dat de betreffende waakhond van de AFM, zonder een klant te kennen, een oordeel kan vellen over jouw advies.

In dat licht bezien kan je misschien voorstellen dat de AFM wel positief staat in hun bevindingen omdat datgene wat ze wel aantreffen kwalitatief goed is. Het proces van verslaglegging is voor velen nog erg lastig. Bijvoorbeeld adviseurs van "totaal relaties" (pensioen, prive verzekeringen en evt. vermogen zijn ook bij het kantoor in beheer) zijn vaak erg goed op de hoogte van de financiële positie van hun cliënt. Wellicht kan je je voorstellen dat zowel in het gesprek en dus ook in de verslaglegging geen woord gerept wordt over "tekortkomingen" (arbeidsongeschiktheid, overlijden, opbouw vermogen enz.) omdat die er feitelijk niet zijn. In eerdere settings zijn die al vaak besproken, al dan niet adequat afgedekt collectief via werkgever of individueel. Als je dan verzuimt te melden wat er allemaal loopt en waarom je vindt dat e.e.a. goed geregeld is ga je in de controle van de AFM de fout in, maar cliënt is (om in jouw woorden te spreken) niet verongelukt en gaat ook niet verongelukken.

Het advies was wellicht perfect maar een medewerker van de AFM mist deze zaken en beschouwt die derhalve als onderbelicht en een mogelijk risico voor de cliënt, het moet voor de betreffende controleur ook geen zoekplaatje zijn dus de AFM heeft gelijk als ze daarover vallen of een opmerking maken. Hypotheekadviseurs zitten vaak met deadlines en iedereen heeft het druk, in dat licht gebeurt het regelmatig dat de verslaglegging te laat plaats vindt en bepaalde zaken die wel besproken zijn niet op papier komen. Je ziet daarom nu steeds meer standaardisering van verslagen in software, inventarisatieformulieren enz. om achteraf een vollediger en kwalitatief beter dossier te hebben.

Ik hoop dat de bevindingen van mij en mijn collega’s jouw kijk op de zaak iets veranderd en je tijd wilt nemen om te reageren.

Met vriendelijke groet,

Radboud Verdiesen
(o.a. erkend hypotheekadviseur)
Met vriendelijke groet,

Biemans B.V.
Radboud Verdiesen

Mijn artikel was:

AFM wel erg rooskleurig

Dit was het persbericht dat de AFM uit liet gaan:
Bijna driekwart van de hypotheekadviseurs geeft adviezen die van een redelijke tot goede kwaliteit zijn. Op specifieke onderdelen als vermogensopbouw, advies bij oversluiten, risicobeschermingsproducten en de fiscale gevolgen van de lening schieten adviseurs regelmatig te kort. Bijna driekwart van de adviezen over de hoogte van het geleende bedrag is goed. Ook de informatieverstrekking over woonlasten en aflossing is overwegend goed.
– Stel even, we zijn een vakantie busmaatschappij die reist op Spanje. In hun persbericht de verheugende mededeling dat afgelopen zomer bijna drie kwart van de bussen daadwerkelijk in Spanje aan is gekomen!
Als u vervolgens navraagt wat er met de rest van de bussen dan eigenlijk is gebeurt, wordt het verhaal net even anders: meer dan 25% van de bussen is onderweg verongelukt. De bussen gingen verloren, de passagiers zijn er levend, maar behoorlijk gewond vanaf gekomen. Oh ja, en de busmaatschappij is er niet tegen verzekerd. Het is dus ‘rekening man’.
Durft u, in dat licht bezien, een persbericht uit te doen met de verheugende mededeling dat bijna 75% goed was?
– Wat mij betreft dus een wat misplaatste positieve inslag bij de AFM. De adviezen over hypotheken zijn geen ‘gokken’ of natte vinger werk. De gegevens zijn bekend of zouden dat moeten zijn en vanuit die gegevens moet je als adviseur een goed advies kunnen geven. Het is diep triest dat het de branche dus blijkbaar niet lukt om dat advies kwalitatief op een degelijk niveau te kunnen doen. Hoe moet de consument er nu uitkomen als de ‘experts’ het al niet kunnen?

Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *