LADEN

Typ om te zoeken

Hoeveel opties lopen waardeloos af?

Laatste Nieuws

Hoeveel opties lopen waardeloos af?

De afgelopen dagen heb ik via E-mail een discussie mogen voeren met een IEX columnist, die directeur is van een derivaten onderneming die in een column op IEX beweerde dat 50% en pertinent niet meer dan 50% van de opties waardeloos afloopt. Zoals hij het in zijn artikel plaatste, is die bewering van hem pertinent onjuist. Dat heb ik ook kunnen aantonen, maar ik geef toe, het misverstand was zo diep in de markt ingeworteld, dat ik er er zelfs twee keer voor naar Liffe in Londen moest bellen om uiteindelijk definitieve onafhankelijke bevestiging voor mijn stelling te krijgen. Het is dus allemaal niet zo eenvoudig blijkbaar. In de cursus optiebeleggen voor experts die aan professionals gegevens wordt, wordt blijkbaar een verkeerde uitleg gegeven en vervolgens is er niemand die het inzicht heeft dat dit verhaal van 50% loopt waardeloos af wel eens niet zal kloppen. U begrijpt, ik heb die opleiding niet gevolgd en ben dus ook niet besmet met het verkeerde inzicht dat verstrekt wordt.
Het punt van waardeloos aflopende opties vergt enig inzicht en kennis van de materie, meer dan je zo uit boekjes kunt halen. Misschien zelfs wel bovengemiddeld veel inzicht, want ook bij Liffe was men pas in het tweede telefoontje zover dat het kwartje daar ook viel. Het was uiteindelijk voor hen een kwestie van even in het systeem kijken naar de werkelijkheid en niet alleen naar de theorie.
Zo simpel kan uiteindelijk een probleem ook opgelost worden.
Nu werd in de discussie met de IEX columnist duidelijk dat de laatste ‘wat extreem kort door de bocht was geweest’, met de mogelijkheid dat hij het inderdaad indertijd ook niet helemaal juist begrepen had. Dat kan en is geen doodzonde. Het is waanzin te denken dat iedereen alles weet, ondanks dat je al jaren in die markt actief bent. Ik weet voor mezelf heel zeker dat ik heel veel niet weet en vergissen of dingen niet weten is menselijk. De fout maken als zodanig wil ik daarom laten voor wat het is. Iedereen mag fouten maken.
Wat pertinent echter ook duidelijk was, was dat hij het niet door zijn strot kon krijgen om te zeggen, verrek Lassing, ik ben niet blij met je, maar je hebt nog gelijk ook!
Ik bedoel maar, iedereen mag en kan fouten maken en mijn mail aan IEX bleef onbeantwoord. Ik kon, om contact te krijgen, niet anders dan hem via mijn nieuwsbrief uit de tent lokken. Als een lezer van mij twijfelt aan mijn bewering omdat het bij IEX anders staat en ik denk gelijk te hebben, dan mag ik toch IEX wel even wakker schudden, toch?
De columnist wil vooralsnog zijn ongelijk in deze zaak echter pertinent niet toegeven en echter nog, zijn foutieve bewering naar verluidt ook niet aanvullen of aanpassen. Toch jammer, want hij blijft nu steken in zijn mening, terwijl hij er geen enkele onderbouwing met cijfers onder heeft. Zijn mening is dat het altijd 50% is, terwijl de praktijk uitwijst dat het meestal 70% tot 80% is dat waardeloos afloopt. Zijn uitgangspunt in de materie was onjuist en dat is geen interpretatie verschil en ook geen ‘context’.
Op de IEX site staat nu een pertinente onjuistheid die beleggers een verkeerd beeld van de werkelijkheid kan geven. Een onjuistheid die vanwege een ego kwestie(?) nu blijkbaar ook zo blijft staan. Als je achter je naam ‘Derivaten expert’ zet, en je plaatst op IEX ‘voor beleggers, door beleggers’ een zeer stellige bewering, maar wel pertinent onjuiste bewering, dan moet je toch tegen een stootje kunnen dacht ik zo en het lijkt me toe dat je geen onzin op Internet wil laten staan.
U weet, ik kan af en toe behoorlijk uitvallen tegen experts die dat zijn om het simpele feit dat ze een bepaalde baan hebben, niet omdat ze bewezen inhoudelijk expert zijn. Mijn mening is dat die uitvallen van mij naar die beroepsexperts zo nu en dan niet geheel onterecht zijn… Hoewel de IEX columnist echt een expert op zijn gebied is, is het ook zo dat hij leidt aan blinde vlekken. Anders gezegd, hij staat hoog op de derivaten berg en hij ziet vanuit zijn hoge post in die ivoren toren alles, behalve de derivaten berg zelf…

Heb je er als belegger wat aan, dat niet 50% maar 70 tot 80% van de opties waardeloos afloopt?
– Dat is een totaal andere vraag, want hoewel kaal schrijven dus in theorie zal inhouden dat de winstkans 70 tot 80% is, is de praktijk dat een beurscrash of een enorme stijging een fatale afloop voor de enthousiast schrijvende optiebelegger kan hebben.
Wie schrijft blijft, is een mooie bewering die in mijn ogen theoretisch over een lange periode waar is… tenzij de beleggers erg onvoorzichtig wordt en teveel risico’s neemt. Dan kan in één klap heel het vermogen verloren gaan. De discussie was niet of het schrijven van opties interessant is, ze was of 50% van de opties waardeloos zou aflopen. Het antwoord is, neen, in de praktijk loopt 70 tot 80% van de in de markt staande opties waardeloos af. Laat u dus niet beetnemen door beroeps experts die anders beweren, welke hoge functie ze ook in de markt mogen bekleden. Soms kramen ook die gewoon onzin uit en volharden er helaas blijkbaar ook nog in.
Ik heb de persoon in kwestie aangegeven dat ik teleurgesteld in zijn reactie ben. Voor beleggers, door beleggers houdt naar mijn idee niet in dat je onjuistheden aan die beleggers doorgeeft. Het punt van 50% of 70% waardeloos verlopende opties is geen mening, het is een feit. Meningen kunnen verschillen en ieder mag de zijne hebben. Feiten zijn gelijk en het is niet de bedoeling dat ieder zijn persoonlijke feiten heeft.

Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *