LADEN

Typ om te zoeken

De Onvermijdelijke move naar KERNENERGIE

Laatste Nieuws

De Onvermijdelijke move naar KERNENERGIE

Jeroen vd Veer, CEO van Royal Dutch Shell vertelde onlangs dat het vinden van gemakkelijke olie voorbij is en Shell laat al enige tijd een reductie aan oliereserves zien, m.a.w, het verkoopt meer dan het vindt. Met de economische ontwikkelingen in China, India, Brazilië, Korea, Taiwan,Indonesië en Vietnam (samen circa 2,50 miljard mensen) is het duidelijk dat het gat tussen olieproductie en verbruik steeds groter zal worden en dat de wereld meer zal moeten gaan steunen op alternatieve energie bronnen. De klimaat veranderingsproblematiek versterkt dit effect nog eens .
Naast zonne-en  windenergie wordt momenteel vol ingezet op kernenergie omdat energie opwekking op massale schaal slechts met kernenergie kan worden opgelost.
Op dit moment wordt circa 16% van de energie in de wereld opgewekt met kernenergie, met als koplopers de landen Frankrijk en Zweden , die elk meer dan 70% van hun elektriciteit dmv kernenergie leveren .
Kernenergie is veilig , duurzaam en uiterst efficiënt . Een pond uranium(U-235) levert evenveel energie als 6000 barrels olie . De technologie in de kernenergie is de afgelopen 50 jaar steeds verbeterd en op dit moment zijn er in de wereld 439 reactoren in bedrijf ,en 33 in aanbouw . Ook zijn er plannen voor de bouw van 94 nieuwe en daarnaast nog voorstellen voor de bouw van 222 nieuwe kernreactoren.
Tot nu toe was de enige hindernis(politiek) voor gebruik van Nucleaire energie de afval opslag , doch hiermee zijn goede vorderingen gemaakt door bv insmelten in glas of beton , opslag in zoutkoepels diep onder de grond etc .
Het is dan ook niet zo vreemd dat de prijs van uranium de laatste tijd enorm is gestegen tot circa 90 usd nu met als top in juli 2007 een koers van 140 usd .
Met zoveel plannen voor de bouw van nieuwe kernreactoren zal er een run komen op de uranium voorraden en China heeft daarop geanticipeerd door recent een deal te sluiten met Australië voor de levering van uranium ter waarde van 24 miljard usd ( de gehele staats schuld van Australië is 24 miljard usd !!! ).

Interessante aandelen in deze sector :

-Utah Uranium (UTUC) , een redelijk jong uranium mijn bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de aankoop van uraniumrijke gronden en bestaande mijnen in de directe omgeving van bestaande mijnen in bedrijf, zoals die van Imperial oil , Dennison mines en Continental oil.
Interessant is dat dit uranium gebied vlakbij de enige Amerikaanse uranium verrijkings fabriek ligt zodat de logistieke lijn ultra kort is.
Om kapitaalkosten te besparen is UTUC een aantal joint ventures aangegaan met gespecialiseerde partijen en heeft recent nieuwe uraniumrijke grond aangeschaft met geld van een aandelen uitgifte (800000) per 15-2008 .Hierdoor is de koers wat gezakt tot $ 0,42 wat mijns inziens een unieke aankoopkans oplevert. UTUC zal volop gaan profiteren van de toekomstige stijging van de uranium prijzen, als de in aanbouw zijnde reactoren allen in bedrijf komen.
Koers per 1-2-2008 was $0,42 , terwijl het aandeel november 2007 nog  $1.20 noteerde en er augustus 2007 nog $ 1.70 voor werd betaald.

-Uranium one inc.(UUU:CA) , is een Canadese uranium producent met bezittingen in Canada, Zuid Afrika , Kazakhstan, Australie, Kirgyzie en de VS .
Ook bezit het bedrijf 70% van een Zuid Afrikaanse goudmijn . Totale productie voor 2007 wordt geschat op 2.5 mln pond uranium (U-308). Vanwege waterschade in de mijn in Kazakhstan (Akdala mijn ) is vertraging opgelopen bij de overigens veelbelovende productie aldaar . Omdat in 2008 enige nieuwe productiefacilitieiten in bedrijf worden genomen wordt de totale productie voor 2008 geschat op 4,6 mln pond (U-308).
In 2007 kocht het bedrijf Urasia Energy voor 1,8 miljard usd (boekwaarde 2,4 miljard ).
Het bedrijf heeft op verschillende locaties een grote verscheidenheid van samenwerking verbanden welke in de toekomst hun vruchten zullen gaan afwerpen.
Koers per 1-2-2008 was $ 7,47 , koersontwikkeling laatste 52 weken was, hoog $18,65 , laag $ 6,60 .Er zijn 466,67 mln aandelen in omloop .

-Thorium Power Ltd ( THPW) is wereld marktleider in de ontwikkeling van laag vervuilde niet-proliferabele nucleaire brandstof technologie als alternatief voor de bestaande nucleaire brandstoffen  in bestaande en toekomstige kernreactoren .Recent werd een samenwerking overeenkomst gesloten over een breed onderzoeksscala met het Russische Kurchatov nucleaire test centrum . Ook verkoopt Thorium power zijn technologie aan overheden en commerciële organisaties in deze sector. Thorium Power heeft samenwerking plannen met verschillende participanten in deze branche over de hele wereld .
Koers per 1-2-2008 was $ 0,35 , koersontwikkeling laatste 52 weken hoog $0,44 , laag $ 0,15 Er zijn 297,07 mln aandelen in omloop .
Wpa 2007 was – $ 0,03 . Gezien de kansrijke technologie , is dit een aandeel om te kopen en weg te leggen.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *