LADEN

Typ om te zoeken

Kernenergie of duurzame energie? (Tom Lassing)

Beleggers Nieuws Besparen Laatste Nieuws

Kernenergie of duurzame energie? (Tom Lassing)

Tien jaar geleden had ik zonder meer gedacht dat het kernenergie moest worden, aangevuld met een afnemende fossiele energie inbreng en uiteraard ook wat duurzame energie dat langzaam zou groeien.
Nu denk ik daar heel anders over.
Kernenergie heeft enkele grote voordelen, maar de vraag is of we wereldwijd bezien nog wel serieus gaan uitbreiden in kernenergie.
Het feit is namelijk dat zonne- en windenergie exponentieel aan het groeien zijn. In feite brengen de verschillende panelenfabrikanten jaarlijks zo veel panelen op de markt, dat ieder jaar letterlijk procenten minder fossiele en kernenergie minder nodig zijn.
We kunnen nu nog niet zonder fossiele en kernenergie, maar we moeten verder kijken dan alleen naar nu en de komende vijf jaar. Een kerncentrale bouwen doe je voor minstens dertig jaar.
Ieder jaar kan alleen al in een land als Duitsland een kerncentrale aan zonnepanelen bijgeplaatst worden. Dat is veel werk en kost veel ruimte, maar het is letterlijk in een jaar te realiseren. Het kan echter op grotere schaal ook in China, in Spanje in… etc…
Daarmee wil ik dus niet zeggen dat we geen kerncentrales meer moeten bouwen, maar het gaat met zonne-energie en windenergie nu al zo hard dat we kunnen overwegen om wereldwijd bezien alleen nog kerncentrales te bouwen ter vervanging van oude kerncentrales.
Zouden we geen rekening houden met de stormachtige groei van duurzame energie, dan lopen we de kans dat we, net alsdat we in Nederland deden met kolencentrales, het besluit nemen dure kerncentrales te bouwen en dat we nét nadat ze klaar en opgeleverd zijn, besluiten dat we ze niet meer nodig hebben…
Premier Balkenende drukte zijn besluit er indertijd als een regent door en ondanks dat het toen al als zotheid gezien werd, moest het gebeuren. Die Nederlandse kolencentrales zullen nooit de investering goed gaan maken. Het was een rampzalig politiek besluit genomen door een premier die als regent wilde regeren en één belangrijk ingrediënt miste. Namelijk visie.
Kerncentrales bouwen kost ongeveer tien jaar. Nu besluiten is dus over tien jaar online komen.
In tien jaar tijd kan er veel gebeuren. Kijk maar eens tien jaar terug… Hadden we ooit gedacht dat Duitsland zonder kernenergie zou gaan? Dat zonne-energie al in 2017 de goedkoopste energie zou leveren? Dat er batterijen zouden komen waarmee hele huisblokken van energie voorzien kunnen worden?
We weten hoeveel capaciteit er nu al is in het kunnen maken van windmolens en zonnepanelen. We zien overal in de wereld lokale batterijcapaciteit opkomen.
Mijn collega’s Jack Hoogland en Maarten Verheyen ben ik het bijna altijd op beleggingsgebied volledig mee eens, maar nu wijk ik met mijn idee over de kansen van duurzame energie en kernenergie enorm van hun visie af.
We hebben de laatste tien jaar geen groei in kernenergie en geen stijging in de prijs van uranium gezien. Dit kwam mede omdat Japan en Duitsland hun kerncentrales grotendeels offline gehaald hebben. Hoewel er wereldwijd zeker nog heel veel kerncentrales gebouwd gaan worden, denk ik dat er de komende jaren ook veel oude en niet rendabele kerncentrales offline gaan.
Denk aan de oude centrales in België die echt wel toe zijn aan hun pensioen. Ik zie dus die wereldwijde stormachtige ‘groei’ in kernenergie niet, terwijl ik wel een aantoonbare enorme, zeg maar stormachtige groei zie in zon- en windenergie. Ook golfenergie, getijde-energie, bio-energie en geothermo-energie zullen de komende tien jaar enorm in omvang toenemen. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar gezien de trage ontwikkeling van kernenergie EN de exponentiële groei van duurzame energie denk ik dat we over tien jaar een prachtige mix hebben van per saldo wereldwijd vrijwel net zoveel kernenergie, veel minder fossiele energie en extreem veel meer duurzame energie die op momenten van overvloed vastgezet gaat worden in accu’s, warmte, koude en water.
Het wordt dus niet of/of, maar in mijn ogen wordt het en/en, waarbij de groeisector de duurzame energie sector wordt en in mijn ogen maar niet zomaar de kernenergie sector.
Dat wil overigens niet zeggen dat er in kernenergie niets te verdienen is, maar in mijn visie wordt het geen groeisector.
De enige plekken waar het lokaal een groeisector kan worden, is mogelijk in China en India. Daar verwacht ik een forse uitbreiding van kernenergie, terwijl in Europa en de VS de oude kerncentrales steeds meer offline gebracht gaan worden en wel iets, maar waarschijnlijk niet totaal vervangen worden met nieuwe kernenergie capaciteit.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *