LADEN

Typ om te zoeken

Sharpe Ratio

Algemeen

Sharpe Ratio

Deze Sharpe ratio leest u vaak over als het om de vergelijking van rendementen van beleggingsfondsen gaat. Op Internet treft u heel veel wiskundige berekeningsmethodes aan, ik hoop u hier in voor iedereen begrijpelijke taal duidelijk te maken wat het precies inhoudt.

De Sharpe ratio is een berekening (ratio) voor de risico’s die een fonds of fondsbeheerder genomen heeft om het rendement te halen.
Deze Sharpe ratio geeft u dus inzicht in niet alleen de behaalde winst, maar ook of u als belegger rustig had kunnen slapen als u in dat fonds belegd zou hebben.
Een hoog rendement is immers prachtig, maar dat combineren met het laagste risico is het mooist. Als belegger wilt u immers zoveel mogelijk winst halen tegen het laagst mogelijke risico. Het kan dus heel interessant zijn te weten welke van de fondsen die bijvoorbeeld 20% rendement haalden dat deed met het laagste risico.

Het zelf berekenen van de Sharpe ratio is geen makkelijke klus.

S(x) = ( rx – Rf ) / StdDev(x)

Waarbij x de investering is.
rx is het gemiddelde jaarlijkse rendement van x
Rf is het best beschikbare rendement op een risico vrije investering zoals bijvoorbeeld rente
StdDev(x) is de standaard deviatie van rx

Een makkelijker omschreven formule is in feite:

rendement van het fonds -/- rente
————————————-
risico van het fonds

Des te hoger des te beter!

Standaard deviatie is een instrument om te bezien hoe grillig een belegging in waarde veranderde. Deze berekend u als volgt: De standaard deviatie telt u twee maal op bij en trekt u twee maal af van het gemiddelde rendement. U krijgt dan een bandbreedte waarbinnen een fonds zich bewogen heeft.
Ik zie u al denken… eeeuh

De standaard deviatie laat in feite zien binnen welke bandbreedte 95% van de koersen gevonden kan worden. Zo werken bijvoorbeeld ook de Bollinger Bands.
Het gaat er dus om hoe breed de bandbreedte is waartussen zich 95% van de koersen zich bevonden hebben. Des te smaller des te beter.
U ziet dat het dan enorm veel uitmaakt als een fonds tussen de 3% en 30% heeft gestaan om uiteindelijk 20% rendement te halen of dat een fonds op -10% en + 50% heeft gestaan om dezelfde 20% rendement te behalen.

U ziet hier twee grafieken die het u duidelijk zullen maken:

Hoe gaat u dat allemaal zelf berekenen?
– Dat doet u dus niet. Hoeft u ook niet te doen. www.morningstar.nl doet het immers al voor u. Wel is het dan zo handig om in ieder geval te weten wat u precies aan het vergelijken bent.

De Sharpe ratio is overigens ontwikkeld door Bill (William) Sharpe, een professor aan de Stanford universiteit. Hij publiceerde er twee keer over. In 1966 en in 1975.
Het is van groot belang dat u de Sharpe ratio wel loslaat op dezelfde soort fondsen. U wilt immers appels met appels vergelijken en geen appels met peren.

Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *