LADEN

Typ om te zoeken

Altijd Neutraal in de Markt

Algemeen

Altijd Neutraal in de Markt

Zou het niet heerlijk zijn als de richting van de beurs er niet meer toe zou doen? Dat er een beleggingsmethode zou zijn waarbij u verdient, ongeacht de richting van de beurs.
Is het echt mogelijk om altijd neutraal in de beurs te zitten en structureel winst te maken, of is het een utopie?

Het voordeel van zo’n opzet zou vooral het feit zijn dat de belegger geen boodschap meer heeft aan de voorspellingen van zichzelf en van andere “deskundigen” over de richting van de AEX. Immers, alles is prima, want de belegger zit altijd neutraal in de markt en geen beweging of welke beweging dan ook, het maakt in principe niet veel, tot niets, uit.

In theorie is het mogelijk steeds neutraal in de markt te zitten, maar er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden voor nodig om het ook echt in de praktijk te kunnen brengen.
Zo is het alleen mogelijk door vooral te werken met geschreven posities. Immers zit daar een stuk premie (lucht) in die met de tijd uit de positie zal lopen.
Daarnaast is het nodig met voldoende kapitaal te werken, zodat posities eventueel aangehouden kunnen worden, of afgedekt, terwijl er andere posities overheen gelegd worden, of ingegrepen kan worden als de beursbeweging te heftig is, dan wel buiten beurstijd plaatsvond en er afgedekt moet worden.
Om neutraal te kunnen blijven zitten zult u regelmatig bij moeten sturen en af moeten dekken en daar is kapitaal voor nodig.
Voor zo’n opzet is al snel tenminste 50.000 euro, maar liefst het dubbele nodig.
In theorie zijn er dan wel prachtige winsten mogelijk, al zullen de transactiekosten ook niet mis zijn. Daarnaast zult u een stevige kennis van opties en futures moeten hebben. Immers moet u de positie iedere dag zo neutraal mogelijk zien te houden, waarbij u altijd liefst tussen de 20 en 30 punten ruimte, of een op dat moment verantwoord aantal punten dient te handhaven tussen de indexstand en uw geschreven put en call positie. Deze put en call positie zullen ook ongeveer evenveel moeten veranderen in koers (delta) als de index een richting kiest. Dat houdt dus dagelijks onderhoud in, maar ook net iets meer kennis van opties en hoe de prijs van opties tot stand komt. Een goede koersenfeed en een analyse programma waarmee u de delta en implied volatility kunt uitrekenen is gewenst. Niet omdat u een koers wilt voorspellen, maar omdat u iedere dag opnieuw neutraal in de markt wilt zitten.
Uiteindelijk lopen de posities, met het verstrijken van de tijd, naar u toe immers gaat de beurs maar één kant op en op de andere kant maakt u winst. Door de afstand tussen de indexstand en uw positie te handhaven zal steeds weer premie uw kant op lopen, maar zoals al geschreven, als u veel moet ingrijpen gaat een deel van de winst verloren aan kosten.

Het grote voordeel van deze methode is het feit dat er geen marktvisie meer nodig is. Alles is prima, als u de ruimte maar intact houdt. De beurs heeft altijd gelijk en normaal gesproken maakt u met het verlopen van de tijd altijd winst.

Dank aan Jan Breestraat die een opzet als deze heeft verwoord in zijn TARBO methode en de inspiratie was voor dit artikel.

Tom Lassing

Vorig artikel
Volgend artikel

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *