Beursbox

40,18% winst op AMD

 Gepubliceerd door op 27 juli 2017 om 07:39
jul 272017
 

Gisteren is door de Mooie Beursdag service winst genomen op de nog geen twee maanden geleden ingenomen positie AMD. De winst was uiteindelijk 40,18% en dat is eigenlijk iets te mooi. We gaan namelijk standaard voor 15 tot 30% winst binnen zes maanden voor iedere individuele positie. Nu hebben we echter ook wel eens stop loss posities, dus met ook zo nu en dan te mooie posities komen we heel leuk uit. Continue reading »

Artikel tips

 Gepubliceerd door op 27 februari 2013 om 11:50
feb 272013
 

U wordt van harte uitgenodigd om zelfgeschreven artikelen in te sturen. Plaatsing wordt dan overwogen in zowel de Beursbox als Beursblik nieuwsbrief.

Er is geen ‘recht’ op plaatsing zodra u iets instuurt. Tot op heden werden artikelen echter wel bijna altijd geplaatst.

Als u iets schrijft denkt u dan aan het volgende: Uw tekst moet wel waar zijn of in ieder geval serieus zijn. U blijft zelf aansprakelijk voor de inhoud. We hebben dus uw gegevens nodig. Beantwoording van eventuele vragen door lezers moet ook door u gebeuren. Smaad of anderszins kwaadsprekerij om het kwaadspreken is niet gewenst. Een misstand aan de kaak stellen is wel prima.

Geeft u duidelijk aan onder welke naam uw stuk gepubliceerd moet worden. Schrijf helder, kort en bondig. We houden ons het recht voor met een stofkam door uw tekst te gaan.

Twijfelt u of u iets wel kunt schrijven, laat u dan dan even weten, dan kijken wij er ook nog even naar.

Uw artikel mag geen commerciële tekst zijn, tenzij daarover een afspraak is gemaakt. Zonder die voorafgaande afspraak worden commerciële teksten in het ronde archief gedeponeerd omdat we het dan als spam zien.

Bij vragen of onduidelijkheden neemt u best even contact op.