Beursbox

Credit Card defaults nemen toe (Tom Lassing)

 Gepubliceerd door op 23 juni 2016 om 07:36
jun 232016
 

Voor het eerst in zes jaar tijd neemt het aantal mensen dat in de VS hun credit card schulden definitief niet meer kan betalen weer toe.
Een paar klanten die failliet gaan is niet een ramp, maar als de druppel een stroompje wordt, dan kunnen heel wat bedrijven snel omvallen. Continue reading »