LADEN

Typ om te zoeken

Islamitisch financieren

site

Islamitisch financieren

In Engeland is het in korte tijd bijzonder populair geworden en is de wet er op aangepast om Islamitische financiële producten gelijke kansen in de markt te geven. De vraag roept zich op, waarom die populariteit, terwijl islamitische landen zonder olie in de meeste gevallen tot voor kort economisch gezien weinig voorstelden. Is Islamitisch financieren goedkoper of anderszins slimmer dan ‘gewoon’ financieren?
Laten we eerst eens kijken naar wat het eigenlijk is.

– Voor de Islam is rente verboden. Rente op geld verdienen mag dus niet, iedere verkregen rente is feitelijk woekerrente. Dit maakt het voor Moslims lastig om geld op een Westerse bankrekening te zetten. Ze krijgen dan immers ‘verboden’ rente.
Hoe is dit Islamitisch bankieren ontstaan? Zonder nu midden in een godsdienstoorlog te willen komen en op lange tenen te willen trappen is de waarschijnlijkste reden de volgende:
Bij het ontstaan van de Islam waren het vooral de joden die het bankieren binnen de economie deden. De door hen gevraagde rente op leningen werd als zeer onrechtvaardig ervaren. Het was voor de jonge Islam een mooie manier om met een alternatief op die woekerrente er positief uit te steken als een goedkoper en eerlijker oplossing dan die van die rijke joden gezien te worden. Wil je mensen interesseren voor een nieuwe godsdienst, dan heb je vooral twee middelen. Eén is overtuigen door voordelen (leven na de dood, eerlijker lenen, lagere belasting) het andere is mijn godsdienst of mijn zwaard kiezen. In het eerste geval blijven mensen de godsdienst sneller definitief trouw. De Islam koos vaak voor de eerste oplossing en werd daarom razendsnel populair en het had niet veel gescheeld of ook de Christelijke kerk was overgestapt en samengegaan met de Islam. De haat richting de rijke joden was er groot genoeg voor, maar net te vaak hadden moslims ook het kromzwaard als argument gebruikt. Uiteindelijk bleken het twee religies met één achterliggende basis te worden. Dat besluit heeft miljoenen mensen het leven gekost en kost nog dagelijks vele mensen het leven, maar dat is een ander verhaal.

Toch krijgt u bij Islamitisch financieren het geld niet gratis. Als u wilt handelen, dan kan het volgende:
U gaat een Murabaha betalen, een soort handelsfinanciering.
Dit houdt een andere rol van de bank in. De bank koopt goederen in en verkoopt die door aan de klant tegen een overeengekomen krediet. Deze techniek gebruikt men om handel te financieren. Omdat de bank de goederen in eigendom heeft en daarom betrokken is bij koop en verkoop, mag de bank de werkelijke dienstverlening aan de cliënt in rekening brengen (service fee).

Nu kan het zijn dat u niet wilt handelen, maar dat u geld nodig heeft om een nieuwe zaak op te bouwen.
U heeft dus risicokapitaal nodig.
In plaats van rente krijgt de bank een overeengekomen aantal jaren een percentage van de winst. De klant zal dus naast de geleende som ook een winstdeel terugbetalen. Mocht uw onderneming niet winstgevend zijn, dan deelt de bank in het verlies.
De bank zelf kent aandeelhouders die dus delen in de winst en het verlies van de ondernemingen waarin de bank geld stopt.
Dit is de Mudaraba.

Als variant op de Mudaraba is er de Muqarada.
Hierbij gaat de bank aandelen uitgeven om een specifiek project te financieren. Wie daar aandelen van koopt, deelt later in de winst en het verlies.

Verder is er de Musharada.
Daarbij associeert de bank zich met een klant. Tussen de ondernemer(s) en de bank wordt een contract afgesloten en ieder brengt een deel van het kapitaal in. De leiding over de onderneming wordt ook samen gerealiseerd. Deelnemers krijgen een winst of verlies naar gelang hun belang in deze onderneming.
Deelnemers hebben winst of verlies in overeenstemming met hun aandeel in de zaak. De bank hoeft hierbij niet automatisch aan alle rekeninghouders winst uit te keren, er worden eisen gesteld als een minimumhoogte van het creditsaldo en een minimumperiode van mogelijke deelname.

Wat vooral opvalt, is dat de rol van de bank als Islamitische instelling heel actief is. De Westerse bank is vooral ‘geen ondernemer’. Daarvan wordt wel eens gezegd, ze lenen je alleen geld uit als je kan aantonen dat je het niet nodig hebt.
De Islamitische bank neemt ook een deel van het ondernemersrisico. De bank zal dus heel goed moeten inschatten wat op termijn de commerciële kans voor een dienst, product of bedrijf is.
Een deel van dat risico wordt vervolgens weer overgedragen aan deelnemers in de bank, of in projecten die de bank helpt opzetten.

Gezien de duidelijk trend van de leiders van de Islamieten in het Westen om steeds minder op te willen gaan in ‘de samenleving’ waarin men is gaan wonen, maar om te kiezen voor het steeds strikter vasthouden aan de eigen identiteit vanuit het gelovig moslim zijn, verwacht ik dat ook in Nederland en België Islamitisch financieren een rol gaat krijgen.

Het grote verschil tussen rente en Islamitisch financieren is in mijn ogen dat de laatste meer ‘no cure no pay’ is, waarbij de ondernemer ook steun kan hebben aan zijn bank.
Gezien de rotzooi die Westerse banken recent hebben gemaakt van renteproducten kan de groei van Islamistisch financieren wel eens sneller gaan dan verwacht.
Het is echter geen oplossing voor het ‘rente’ probleem waar de Westerse wereld mee kampt.
Daarbij moet ook de Islamitische bank geld verdienen, dus uiteindelijk betaal je toch, heel kort door de bocht gezegd heet het alleen anders. Wie dat echter serieus stelt, kijkt over de andere rol van de bank als instelling heen. Het is niet voor niets dat de jonge Islam voor deze oplossing koos. Via de weg van koppelen geld en religie krijg je als bank een enorm netwerk in je samenleving. Door bank en religie te koppelen werd het nieuwe geloof enorm geborgd. Daar heeft in het Westen de kerk aan het eind van de middeleeuwen een steekje laten vallen en is mede daardoor de greep op de samenleving kwijtgeraakt. Toen de Christelijke kerk dat overwicht nog wel had, werden er kathedralen in Europa gebouwd.
Toen de kerk haar grip kwijtraakte, kwam Europa tot bloei, maar een kathedraal is er daarna nooit meer bijgekomen.

Het één zou wel eens met het ander in verband te brengen kunnen zijn… en het kan ook verklaren waarom de economie in Islamitische landen zo lang is achtergebleven en nu pas, vooral met in het Westen opgeleide sheiks en ondernemers en daarbij veel oliedollars, eindelijk opkomt. Religie is extreem conservatief. Ondernemen is het tegenovergestelde. Dat de Moslims in Europa nu zo naar hun bankieren uit het moederland hunkeren, kan ook wel eens vergelijkbaar zijn met hoe Nederlanders die in de jaren vijftig naar Canada en Australië vertrokken hunkeren naar Nederland met haar molens en klompen.
Islamitisch bankieren kan voordelen hebben, maar het gevaar is dat ze alleen islamitische groenteboeren en slagers gaat financieren en ondernemers met bijvoorbeeld een onbegrepen Online businessplan in de kou laat staan.
Ik ben geen voorstander van een religie die zich overal mee inhoudt, maar ik ben dan ook een product van het Westen. Wie van huis anders gewend is en is opgegroeid met het idee dat rente zondig is, zal graag overstappen op een manier van werken die niet strijdig is met de levensovertuiging.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *