LADEN

Typ om te zoeken

Superbelegger: John Templeton

Laatste Nieuws

Superbelegger: John Templeton

Een belegger die absoluut bij de beste value-beleggers aller tijden thuishoort, is John Templeton. Niet alleen zijn beleggingsaanpak bleek revolutionair, ook zijn huidige inspanningen op het gebied van religie en wetenschap zijn als zeer vooruitstrevend aan te merken. In dit artikel staan we zowel stil bij de persoon John Templeton als bij zijn beleggingstrategie.
===

(U aangeboden door: www.warrenbuffett.nl/aandelen )

John Templeton is een bijzonder persoon. Templeton werd op 29 november 1912 geboren binnen een arme familie in een dorp in de Amerikaanse staat Tennessee. Hij was de eerste in zijn dorp die de universiteit bezocht, eerst ging hij naar Yale waar hij een studie economie volbracht en daarna nog naar Oxford voor een rechtenstudie. Daarna werkte Templeton enige jaren bij handelshuis Fenner & Beane, een voorganger van de investeringsbank Merrill Lynch.
 
Opmerkelijk aan zijn baan bij Fenner & Beane was dat Templeton – juist aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog – US $ 10.000 wist te lenen van zijn baas. Met dit geld kocht hij voor honderd dollar aandelen van ieder van de 104 bedrijven op de Amerikaanse beurs met een koers onder de één dollar, waarvan er op dat moment overigens 34 reeds in faillissement verkeerden. Uiteindelijk bleken slechts vier beleggingen totaal waardeloos, gemiddeld waren ze vier jaar later het viervoudige waard geworden. Als één van de weinigen had Templeton in de gaten dat de oorlog juist een impuls zou opleveren voor de Amerikaanse economie.
 
In 1937, op 26-jarige leeftijd, richtte Templeton zijn eigen beleggingsfirma op. Een opmerkelijke, contraire stap aangezien de Grote Depressie van de jaren dertig juist op dat moment haar hoogtij vierde. Bij aanvang beheerde de jonge John Templeton vermogen voor vijf welgestelde families. Toen hij decennia later zijn firma verkocht, werd – middels beleggingsfondsen – voor meer dan een miljoen personen vermogen beheert.
 
Levensstijl
 
De bescheiden levensstijl van miljardair John Templeton lijkt sterk op die van Warren Buffett. Templeton is een harde werker (hij werkt nog altijd 60+ uur per week), hij vliegt nooit eerste klas, rijdt zijn eigen (tweedehandse) auto en woont in een tweekamerappartement. Deze bescheiden levenswijze zien we ook terug wanneer Templeton ten tijde van zijn trouwen vertelt 50% van zijn inkomen te willen sparen. Van (consumptieve) schulden moest hij niets hebben en zijn eerste huis betaalde hij volledig met cash.
 
Vanwege fiscale overwegingen vertrok John Templeton in 1968 naar de Bahama’s en liet zich nationaliseren tot Brit. Dit maakte het tevens mogelijk dat hij in 1987 door Queen Elizabeth II geridderd werd voor zijn buitengewone filantropische inspanningen.
 
Het Templeton Growth Fund behaalde tussen 1954 en 2000 een jaarlijks rendement van 15%. Een percentage ruim boven dat van de markt. Templeton houdt zich momenteel niet meer bezig met dit fonds.
 
Beleggingen
 
Templeton staat bekend om zijn contraire, wereldwijde beleggingsbenadering: hij is vooral geïnteresseerd aandelen te kopen wanneer niemand anders ze nog wil hebben; kopen in tijden van maximaal pessimisme, verkopen in tijden van euforie.
 
Voorbeelden van contraire beleggingen van Templeton zijn beleggingen van hem in Duitsland in de jaren vijftig, in Japan (begin jaren ’60), in Canadees vastgoed (jaren ’70) en in Peru in de jaren ’80. Hierbij ging zijn interesse vooral uit naar landen met een beperkte inflatie, hoge economische groei en een tendens naar liberalisering en privatisering. Templeton was een van de eerste beleggers die daadwerkelijk de wereld als zijn speelveld zag, en wereldwijd naar koopjes uitkeek.
 
Toen in 1987 Ford haast failliet ging was Templeton koper, evenals hij koper was van aandelen van vliegtuigmaatschappijen vlak na de aanslagen van 11 september 2001. Opvallend is tevens de grote shortpositie van bijna US $ 200 miljoen die hij begin 2000 innam op 84 technologie-aandelen. Een positie die resulteerde in spectaculaire winsten, volgens Templeton zijn ‘gemakkelijkste winst ooit’.
 
Beleggingsstrategie
 
Uit de beleggingsstrategie van Templeton zijn een aantal interessante zaken op te tekenen. Zijn wereldwijde focus, de lange termijn-benadering (aandelen zijn gemiddeld zes tot zeven jaar in portefeuille), de contraire denkwijze en zijn focus op extreem goedkope aandelen. Hoewel Templeton wel degelijk let op de kwaliteit van de winst en de vooruitzichten van een onderneming, industrie of land, lijkt hij wat minder dan andere value-beleggers op zoek te zijn naar de ‘goede bedrijven’ (bedrijven met duurzame competitieve voordelen) onder de goedkope bedrijven. Waarschijnlijk ook daarom dat Templeton’s portefeuille veel meer gespreid is dan die van bijvoorbeeld Warren Buffett.
 
Templeton moet niets hebben van technische analyse en evenals vele andere succesvolle beleggers leest hij veel. De pionier op gebied van wereldwijd georiënteerde beleggingsfondsen waarschuwt beleggers voor populaire aandelen (aandelen die iedereen koopt) en wijst op het belang te leren van je eigen fouten. Het belang van een ‘open mind’ en het altijd blijven uitgaan van een flexibele benadering. Het hebben van een sceptische houding ten opzichte van conventionele wijsheden. Het hebben van geduld en ervan uitgaan dat alles verandert: stijgende aandelenmarkten zijn eindig, dalende aandelenmarkten ook.
 
Zijn strategie richt zich op ‘echt rendement’ in plaats van relatieve outperformance. Zijn focus ligt daarbij zoals gezegd vooral op het kopen van heel goedkope aandelen, bij voorkeur met oplopende winsten en hoger wordende marges. Templeton is meer macro-georienteerd en gericht op ‘goedkoop’ dan bijvoorbeeld Buffett die juist ook nadruk legt op de kwaliteiten van individuele ondernemingen.
 
Enige jaren terug gaf Templeton aan positief te zijn op China, India en Rusland en negatief op Amerika vanwege haar schulden, de huizen- en grondstoffenbubbels. Recenter merkte hij op vrijwel nergens meer écht goedkope aandelen te zien. Voor de langere termijn is hij voor Amerika juist zeer positief en verwacht dat de Dow Jones voor het einde van deze eeuw boven het miljoen punten zal staan. Dit vanwege zijn heilige overtuiging in de werking van de vrije markteconomie.
 
Een bijzondere man
 
Begin jaren negentig verkocht Templeton zijn fondsenbedrijf aan een soortgelijk bedrijf (Franklin Resources) waarna hij zich volledig op filantropische activiteiten heeft gestort – vooral op het raakvlak van wetenschap, spiritualiteit en religie. Templeton zelf is een toegewijd Christen en begon zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen altijd met een gebed.
 
Aardig is de vergelijking die Templeton maakt tussen religie en de vrije markteconomie. Meer dan welke religie dan ook hebben competitieve vrije markeconomieën de leefomstandigheden van de onder- en middenklasse verbeterd. Competitie leidt tot lagere kosten, meer keuze en betere kwaliteit van producten en diensten. En wanneer bedrijven niet ethisch handelen, zullen ze in een vrije markteconomie uiteindelijk vanzelf ophouden te bestaan.
 
Templeton is zowel een pionier geweest in het wereldwijd (fonds)beleggen als op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit en religie. Vanwege de verdergaande wereldwijde liberalisering is Templeton zeer positief voor de lange termijn en voorziet hij, mede als gevolg van deze liberaliseringsprocessen, een verder toenemende productiviteit én vreedzaamheid op onze planeet.
 

===
Door: Hendrik Oude Nijhuis, deskundige op het gebied van value-investing en schrijver van het Warren Buffett E-Book: www.warrenbuffett.nl/aandelen (gratis). Aanvragers van het Warren Buffett E-Book ontvangen eveneens een wekelijks artikel waarbij wordt ingegaan op de beleggingsstrategieën van uiteenlopende succesvolle value-beleggers.
===

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *