Beursbox

Woningbouw in Zuid Holland (Tom Lassing)

 Gepubliceerd door op 9 oktober 2017 om 07:03
okt 092017
 

De provincie Zuid Holland realiseert zich dat er woningen bij moeten komen, maar wil dat gerealiseerd zien worden binnen de huidige bebouwde kommen. Op die manier blijft er namelijk ook een interessant buitengebied bestaan. Een buitengebied waar steeds meer mensen hun ontspanning zoeken en het is dus voor iedereen van belang dat dit buitengebied er blijft.
Ik ben het als bewoner van een voormalige boerderij van harte eens met die opstelling. Er staan nog veel boerderijen leeg, dus als er al iets moet worden ontwikkeld in het buitengebied, lever dan ook een oplossing voor die leegstaande boerderijen in het land.
Kom met oplossingen die het interessant maken om voormalige boerenbedrijven toch weer economisch rendabel te maken.
Dat hoeft natuurlijk niet in de agrarische sector te zijn. Ik heb mijn Internet onderneming nu gevestigd in een voormalige boerderij alwaar ik dan ook woon. Een prachtige oplossing waarmee er niet extra gebouwd hoefde te worden en het straatbeeld niet noemenswaardig veranderd is.