Beursbox

Winst pakken en verlies nemen

 Gepubliceerd door op 22 september 2014 om 07:57
sep 222014
 

Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken… Als u als belegger niet tegen verlies kunt, als u er echt op staat dat iedere ingenomen positie winstgevend afgesloten moet worden, doe dan het allerbeste dat u kunt doen, zet uw geld op een spaarrekening met een zo hoog mogelijke rente. Ieder jaar rente en geen enkel koersrisico.

Er is bijvoorbeeld in de optiehandel meer mogelijk tussen het kopen van een optie (ene uiterste) en het ongedekt schrijven van opties (andere uiterste). We zullen ons eerst even beperken tot het ongedekt schrijven van opties.

Als u een ongedekte geschreven put positie aanhoudt en de volatiliteit (bewegelijkheid) neemt toe terwijl de beurs ook nog eens een dalende beweging inzet, dan zit u verkeerd in de markt. Ik hoop dat u het tot zover begrepen heeft.
Als het goed is, heeft u van te voren, dus voor u een positie in nam, al voor uzelf een exit strategie vastgelegd. U weet dus wanneer het voor u gedaan is, en u neemt dan actie als dat punt gekomen is.
Of dat nu 100 euro of 500 euro verlies is doet er niet toe, u neemt actie.
U heeft echter wel alternatieven als u tijdig ingrijpt. Zo kunt u bij een ingezette dalende beweging ook put opties kopen en dan bij verdere daling daar een stuk profijt van hebben. U kan ook uw geschreven put optie positie doorrollen naar een verdere maand en lager gelegen uitoefenprijs en u kan de positie simpelweg terugkopen. Als u de positie al enige tijd aangehouden heeft, hoeft dit laatste niet eens altijd verlies nemen te betekenen.
Maar.. het kan zijn dat u de positie met verlies moet sluiten. Altijd jammer, maar u doet aan beleggen, niet aan hopen.

Beleggen is actief, hopen is passief.

Het is uw geld en u bent eigenaar van dat geld. Het is dus uw plicht uw geld, ook het geld dat speculatief in de markt is ingelegd, actief te beheren. Wilt u dat niet, dan is een inleg in een loterij een betere plek, veel passiever dan dat is er vrijwel niet.

Veel beleggers vinden het schrijven van opties een speculatieve bezigheid. Dat is het ook, maar het is minder speculatief dan het kopen van opties en juist dat laatste ontgaat veel beleggers.

Als u een optie koopt zijn uw winstkansen immers veel lager dan uw winstkansen als u een optie schrijft.

U koopt een optie:
– de beurs gaat snel in de door uw gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: neutraal
– de beurs blijft op haar plek: verlies
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: verlies
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U schrijft een optie
– de beurs gaat snel in de door u gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: winst
– de beurs blijft op haar plek: winst
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: neutraal
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U ziet, de kans om winst te maken is bij geschreven posities veel groter.

Het tegenargument dat met name veel banken en bij banken werkende analisten hanteren is dan weer dat in theorie uw verlies bij gekochte posities “slechts” uw inleg is, terwijl het verlies in theorie bij geschreven posities onbeperkt is.

Ja, in theorie is dat zo.

Het is zeker zo, als u een passieve belegger bent, die een positie inneemt en deze tot de laatste snik ook blijft inhouden… In feite als u een belegger bent zoals veel kopers van opties zijn. Die nemen namelijk vaak een positie in, maar doordat het verlies op de positie vaak heel snel gaat is er in hun ogen vaak geen alternatief voor het “dan maar tot de laatste snik aanhouden” van de positie.
Resultaat is vaak een total loss en een flinke aanslag in het voor beleggen beschikbare vermogen. Een paar keer achter elkaar total loss oplopen kan u als belegger al snel buitenspel zetten. De meeste kopers van opties zijn dan ook na een jaar wel uitgekeken op deze tak van sport. Als ze geluk hebben is er nog genoeg kapitaal over om echt in opties te gaan handelen en serieus optiebelegger te worden.

Echte beleggers beleggen als ondernemers en weten dat niet alles winst wordt.

Beleggers willen posities kunnen verdedigen en hun geld voor zich laten werken. Dat alles kan met geschreven opties, waarbij niemand u dwingt om dat ongedekt te doen.

Tegen een snel toenemende volatiliteit is met al in bezig zijnde ongedekt geschreven posities weinig goeds te doen. Sluiten is vaak het beste alternatief, de andere mogelijkheden zijn er ook, maar die beperken dan de toekomstige handelingen.
Een sterk toenemende volatiliteit is wel een situatie die vrij zeldzaam is en die ook door beleggers vaak al aangevoeld wordt. Immers is bij een lage volatiliteit de premie die u krijgt voor geschreven opties ook vrij laag. In dat geval kan het kopen van opties wel eens logischer zijn. Ook daar zit dan namelijk weinig premie in. Zou dan de volatiliteit gaan toenemen, dan hebt u als actieve belegger aardige kans dat u net in gekochte posities zat.

Waar zitten we nu:
De kans is vrij groot dat in het aankomende half jaar de volatiliteit gaat toenemen. Als u dus ook in deze markt altijd geschreven posities in bezit heeft gaat u dat een keer een rondje beschermen/verlies nemen opleveren. Daarna is het uw tijd weer, want de hoge volatiliteit zal ook weer afnemen en dat is de gouden tijd voor schrijvers.
De premie is nu soms zo laag, dat het kopen interessant kan worden. Een alternatief is het opzetten van spreads. U schrijft een Put of Call en u koopt de onder- resp. bovenliggende serie. Daarmee weet u wat uw maximale verlies is, alleen u ook uw maximale winst. U levert immers een stuk van de ontvangen premie in om de andere optie te kopen. Zou er, om welke reden dan ook, een flinke beweging de verkeerde richting op in de markt komen, dan kan u slechts beperkt wat gebeuren.

Het mooie van opties is, is dat er zo ontzettend veel mee mogelijk is. U hoeft het Griekse alfabet niet uit uw hoofd te kennen om succesvol in opties te kunnen handelen. Vaak laten “de kenners” graag veel Griekse letters vallen om te laten zien hoeveel ze van de materie weten… Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat ze over een dubbeltje teveel of te weinig ontvangen premie praten, praten en praten, terwijl de positie een euro kon opleveren als ze ook daadwerkelijk iets gedaan hadden. Prik er dus doorheen als er weer iemand zijn of haar intellectuele hoogtepunt zit te beschrijven. Het gaat onder de streep om de pegels, zo ordinair is het beleggen op de beurs nu eenmaal.