Beursbox

Pyramide fonds in de fout

 Gepubliceerd door op 18 november 2008 om 12:00
nov 182008
 

De AFM heeft Wijs & van Oostveen een bestuurlijke boete opgelegd van 32.670 euro. De reden voor de boete is het feit dat Wijs & van Oostveen drie gedragingen kende die niet door de beugel konden. 1. Aan het fonds werd geen ‘best execution’ toegepast.
2. Wijs & van Oostveen bracht het fonds ‘niet marktconforme’ kosten in rekening.
3. Wijs & van Oostveen heeft toe- en uittredingsvergoedingen ten goede gebracht aan zichzelf, terwijl de transactiekosten over die zaken ten last van het fonds werden gebracht.
In het Pyramidefonds zit nu nog zo’n 90 miljoen euro. Het fonds levert jaarlijks zo’n 2 miljoen aan opbrengsten voor Wijs & van Oostveen op.
Overigens heeft Wijs & van Oostveen bekend gemaakt dat 380.000 euro ten goede zal worden gebracht aan uitgestapte deelnemers met terugwerkende kracht tot 1 september 2005 en aan de huidige deelnemers.
Meer informatie op www.afm.nl