Beursbox

Optie afhandeling bij fusie of overname (Tom Lassing)

 Gepubliceerd door op 30 december 2016 om 08:18
dec 302016
 

Zodra een bedrijf waarvan opties uitstaan besluit te fuseren of wordt overgenomen is het even opletten voor de houders van opties.
Als eerste zijn er opties die aflopen voor de fusie of de overname een feit is. Deze opties blijven hun oude rechten houden.
Er zijn echter ook opties die al wel open stonden voor de bekendmaking, maar die doorlopen tot voorbij de effectieve datum van fusie of overname.
Voor die beleggers is het opletten geblazen.
Die opties worden afgerekend op de fair value basis. Veel optiebeleggers vinden daar niets fairs aan, dus hou de aandacht er bij.
Vooral de kopers van lang lopende Call opties varen wel bij deze fair value methode. De schrijvers van die opties zijn het kind van de rekening.
In de fair value methode wordt rekening gehouden met de resterende looptijd, de nog uit te keren dividenden, de overnameprijs, de implied volatility in de optieserie in de tien dagen voor de bekendmaking en de rente (Euribor).
Hoe langer een optie nog loopt, des te interessanter is het voor de koper van de Call optie.
De huidige beurskoers is vrijwel altijd lager dan de prijs van de fair value. Zeker voor handelaren kan dat interessant zijn. Voor particulieren is het slechts een gegeven.