LADEN

Typ om te zoeken

Is NAFTA slecht voor de VS? (Tom Lassing)

Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

Is NAFTA slecht voor de VS? (Tom Lassing)

De NAFTA deal tussen de VS, Canada en Mexico is in 1994 ingegaan. Het zorgde er voor dat de VS zich meer kon richten op banen die meer waarde creëerden, terwijl de laaggeschoolde banen veel meer naar Mexico en deels naar Canada opschoven. Iedereen gelukkig en in de VS zijn er nu naar schatting 5 miljoen banen door ontstaan.
President Trump wil van de NAFTA deal af, want hij is van mening dat de VS ook die banen voor laaggeschoolden weer terug moet gaan halen.


Deels heeft hij daar een punt. Alleen niet zoals hij dat wenst. Het punt is dat het Amerikaanse schoolsysteem zo slecht is, dat steeds meer Amerikaanse jongeren die van school komen alleen nog maar in staat zijn om ongeschoold werk te doen. Ze kunnen werk doen dat sinds 1994 vooral naar Mexico is gegaan. Werk dat weinig loon oplevert en daarom ideaal is in een land waar het leven niet duur is.
Mensen die in de VS afhankelijk zijn van ongeschoold werk moeten per gezin minstens twee, soms zelfs per gezin drie full-time banen hebben om rond te komen. Het leven is er in feite te duur voor dat soort lage lonen.
Het minimumloon in de VS is ook te laag voor levensonderhoud.
Breng je echter de minimumlonen omhoog, dan verdwijnen er nog meer laaggeschoolde banen naar Mexico.
De beste oplossing voor de VS is om haar schoolsysteem te verbeteren. Het land is echter juist precies tegendraads aan het bewegen. Scholen krijgen het alleen maar zwaarder en zeker de scholen in arme wijken en streken. Die krijgen steeds minder geld omdat het geld nu steeds meer naar privé scholen gaat. Dat is puur een beleidskeuze van de regering Trump.
Het probleem is dat de VS in feite geen overall beleid rondom banen heeft. Het heeft geen zin om banen voor laaggeschoolden terug te willen halen als die mensen niet kunnen leven van de lage lonen. NAFTA maakt deel uit van een indertijd degelijk stukje beleid waarbij de VS bewust inzette op een hogere kwaliteit banen in combinatie met het ondersteunen van de Mexicaanse en Canadese economie. Dat heeft alle drie de landen veel goed gedaan. De vele oorlogen die de VS tegelijk ging voeren hebben het land financieel uitgehold. Scholing van de jeugd werd een sluitpost en zo is het fundament onder het land en de Amerikaanse economie steeds zwakker geworden.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *