Beursbox

Horizontaal of verticaal (Tom Lassing)

 Gepubliceerd door op 11 augustus 2017 om 07:13
aug 112017
 

Stelt u zich een ladder voor.
Op die ladder staan mensen.
De vraag is nu hoe u zich die ladder voorstelt. Autoritaire mensen stellen zich die vaak verticaal voor, waarbij de bovenste persoon ‘boven’ de daar onder staande persoon verheven is. De relatie tussen mensen is altijd die tussen hoger of lager. Meer geld en meer macht brengen je hoger op de ladder.
Er zijn ook mensen die de ladder horizontaal zien. Iedereen heeft een plek, maar er is geen hiërarchie op basis van ‘beter’ omdat je op een bepaalde plek staat. Geld of macht verheffen je niet maar kunnen je wel op een bepaalde plek op die horizontale ladder zetten. Iedereen heeft een rol en een plek, maar die verheft je niet als mens boven anderen.
Kijk met die ladder in gedachten nu eens naar heel veel politieke problemen.
In plaats van links en rechts denken, is al veel van de politieke stellingen te verklaren door wat voor persoon iemand zelf is.
Als we bijvoorbeeld kijken naar de zorgwetgeving in de VS, dan zijn er twee uitgangspunten:
1. Iedereen moet eigen keuze hebben
2. Iedereen heeft recht op zorg

De vraag die in Amerika bijvoorbeeld aan de verticaal denkende mens niet gevraagd wordt, is wat of er moet gebeuren met de mensen die zo laag op hun verticale ladder staan dat ze die keuze niet kunnen maken. Ze kunnen die niet maken omdat ze de geestelijke vermogens niet hebben, of het geld niet hebben. Wat moet er voor hen gedaan worden? Welke rechten hebben die mensen?

Iedereen eigen keuze is een prachtig uitgangspunt waar ook ik me in kan vinden, maar… je kan en mag als mens toch niet voorbij gaan aan het feit dat niet iedereen daar toe in staat is. Welke garanties gelden voor hen die het niet kunnen?
Vallen die maar dood, of moet er een vangnet komen voor iedereen die buiten de boot valt als we ‘eigen keuze’ hebben?
Als die vraag nu eens helder gesteld wordt, dan wordt duidelijker waar personen als ‘mens’ staan.
Dan wordt duidelijk wie de potentiële kampbeulen zijn als de samenleving uiteindelijk uiteenvalt…
Welke ‘rechten’ zoals vrije keuze kan je als mens eisen als je je zelf niet als mens opstelt?