woensdag, november 30, 2005

 

Indexstand doorgifte Teletekst Nederland

Vanaf 30 november zal op pagina 502 en 540 geen Dow Jones index stand meer te zien zijn. Teletekst heeft blijkbaar geen nieuwe overeenkomst met de leverancier van de koersen kunnen sluiten. Misschien is ze overkomen mij zo'n drie jaar geleden ook overkomen is. Als dat zo is geef ik ze 100% gelijk en het is dan nog verbazingwekkend dat ze het nog zo lang heeft geduurd.
Wat overkwam mij, nu zo'n drie jaar geleden...
Ik had, via een contract met een koersenleverancier de stand van de Dow Jones Index op de site. Een keurig contract met de leverancier, dus ik had het netjes voor elkaar.
Krijg ik vervolgens een brief van een advocaat die me hel en verdoemenis voorspelde als ik het zou wagen deze stand na 24 uur nog altijd op de site te hebben staan. Geen vragen niets, neen, direct dreigen.
Als u me een beetje kent weet u dat na 24 uur die stand van de Dow Jones nog altijd op mijn site te vinden was.
De volgende brief kwam al snel per aangetekende post en dreigde me met een rechtszaak die me keihard om de oren geslagen zou worden. Echter, ze begrepen dat het technisch misschien was lastig was, dus ik kreeg nog een week de tijd.
U kent me ondertussen, na een week was er op de site nog niets veranderd. Ik had immers een contract met een koersenleverancier en die advocaat stond tegen de verkeerde lantaarnpaal te plassen. Ik voelde me tot op dat moment niet echt genegen hem daarop te wijzen.
Een dag na het verstrijken van de termijn kreeg ik een telefoontje. Hij begreep niet waarom ik de zo duidelijke waarschuwingen niet begrepen had, het was hem serieus. Hij was door Dow Jones aangesteld om illegale koersendoorgifte aan te pakken en zou doorgaan tot het gaatje.
Stom eigenlijk, maar toen heb ik hem uitgelegd hoe het werkt met koersenleveranciers...
Stom van mij, want daardoor kwam er geen rechtszaak die ik gewonnen zou hebben, aan de andere kant, wat moet je met al dat gelazer. In het beste geval krijg je de kosten terug, maar alle tijd en energie was verloren gegaan. Ik had toen, net als nu, ook genoeg leuke dingen te doen.
Kortom, de leverancier kreeg deze man, die volgens mij zijn moeder nog zou verkopen als hij er een euro voor kreeg, over de vloer en uiteindelijk raakte ik de Dow Jones stand op de site kwijt. Ik heb nog wel een overzicht van alle aandelen in de Dow Jones index, maar niet de stand van die index.
De arrogantie van de machtige partij. Dow Jones weet dat haar index zeer gewild is, en wil, zelfs voor vertraagde doorgifte, veel geld zien. Het is naar mijn idee de weg om straks, in de neergang van Amerika, ook de Dow Jones haar leidende rol te zien verliezen.
Nu ook Teletekst de stand niet meer doorgeeft zal de Dow Jones index ook in Nederland enige invloed gaan verliezen. Ik doe niet graag voorspellingen, maar ook de Dow Jones index is naar mijn idee aan zijn laatste of één na laatste decennium als belangrijkste richtinggevende index bezig. Stapjes als deze zijn daar slechts een voorbode op.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Waarschuwingen tegen aanbieders

De Zweedse toezichthouder SFSA waarschuwt tegen Chabert Asset Management en Quantum Financial Group. Beide instellingen bieden zonder een vergunning effectendiensten aan.
De toezichthouder van Hong Kong, SFC, waarschuwt tegen de volgende instellingen: Beacon Capital Management, Bernard Simpson Consultants, Factor Ten Financial, Global Commodities Inc., Hong Kong and Shanghai Securities Ltd. en Rockwell & Bond S.A., Pinnacle Global Corporation. Genoemde instellingen bieden effectendiensten aan zonder over de juiste vergunningen te beschikken.
De Deense toezichthouder Finanstilsynet waarschuwt tegen Hojgaard Pierson wegens het aanbieden van effectendiensten zonder een vergunning.
Bovengenoemde waarschuwingen en andere waarschuwingen tegen buitenlandse instellingen kunt u via onderstaande link terugvinden.
http://www.afm.nl//default.ashx?FolderId=770


dinsdag, november 29, 2005

 

Hoe banken werken (2)

Ik kreeg dit bericht van een lezer die als bankmedewerker een paar jaar geleden 'de andere kant' meemaakte.
Nu was dat toen, en iedere bank werkt anders, dus ik wil hier niet beweren dat er banken zijn die nog steeds zo werken.
Ik kan dat niet bewijzen, ik wil dat ook niet bewijzen. Dit bericht is een waarschuwing aan u, zodat u weet hoe het aan de andere kant van de balie KAN werken.


Tom,

in bijlage nog een -laattijdige-reactie op je bericht "hoe banken werken".
Ik kan alleen maar beamen wat je daar schrijft en ik kan je vertellen dat de werkelijkheid nog -veel- verder gaat dan wat je daar schrijft..
Enkele getuigenissen uit het leven van een beleggingsadviseur van een Belgische grootbank:

- iedere maand zijn er plaatsingscijfers & wekelijkse opvolging van fondsen die verkocht moeten worden. Op dezelfde lijst staan de namen van de fondsen die gearbitreerd moeten worden naar de nieuwe uitgiften & namen van klanten erbij...
- toen een collega op een vergadering bemerkte dat hij een welbepaald fonds weigerde te verkopen omdat na aftrek van instap & beheerskosten de klant er minder aan verdiende dan dan hij het geld op een spaardeposito liet staan volgde enkele dagen later een brief van hogerhand waarin de letterlijk gezegd werd dat het gedaan moest zijn met kritische bemerkingen op vergaderingen en dat een beleggingsadviseur geacht wordt de visie van de bank te verkondigen en wie daar niet in kon schikken moest maar van functie veranderen.
- toen een hele rij van fondsen op winst (vb obligatiefonds maxi van nr 1 tot 15) stond door rentedaling werd er "toevallig" een nieuw compartiment gelanceerd en werd klanten geadviseerd om winst te nemen en dit om te zetten in het nieuwe compartiment met natuurlijk opnieuw volle pot betalen van instapkosten (3%) in het nieuwe fonds & uitstapkosten in het oude fonds. Er had perfect een nr 16 gelanceerd kunnen worden met dezelfde voorwaarden maar dan moest men omruilen (en dus geen toetredingscommissie voor bank)...
- in volle beurshype werden klanten geadviseerd om voornamelijk in techno & telecom te beleggen (extra provisie voor plaatsingen in deze fondsen) en defensievere fondsen te verkopen en hierop in te tekenen. Toen na enkele jaren klanten op enorme verliezen zaten werden dezelfde fondsen verkocht om dan in te tekenen in fondsen met kapitaalgarantie (dikwijls met volgingsgraad van 80%) waardoor ze nu maar stuk van herstel meegepikt hebben...
- adviseurs mogen geen advies geven over individuele aandelen (te risicovol voor particuliere belegger...), alternatief is fonds voorstellen. Maar als bank als emittent optreedt voor beursintroductie dan wordt de klant gebeld of hij niet wenst in te tekenen op dit ind. aandeel en worden kantoren die het snelst/meest intekenen beloond met incentives...Pikant detail: dezelfde bank gaf krediet & tekende in op een kapitaalsverhoging van dit bedrijf 3 jaar geleden en verkocht nu haar participatie aan een koers die 400% hoger lag dan toenmalige intekening...

Ik kan zo nog wel even doorgaan maar je ziet dat je meer dan 100% gelijk hebt met je artikel. Ik beweer niet dat je als klant alles moet wantrouwen wat je bankier vertelt maar dat je altijd in het achterhoofd moet houden dat hij op de eerste plaats aan zichzelf denkt & wanneer je voortdurend switcht moet je voor jezelf eens het kostenplaatje bekijken (want dit wordt in een rendementsberekening nooit meegeteld)


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Ahold en de OK-Score

Vandaag kwam de terechte vraag binnen of de OK-Score indertijd nu echt wel een serieus verkoopadvies voor Ahold gegeven had vóór Ahold bijna fataal omviel. Een terechte vraag van één van de lezers want achteraf zijn er zat adviseurs die het toch maar mooi voorspeld zeggen te hebben.
Nu is het mooie, Willem Okkerse is ermee op TV geweest en wel op 10 februari 2002. De koers van Ahold was op dat moment 23,77 euro. Kijkt u gerust even na wat er daarna met de koers van Ahold gebeurde...
Nu is helemaal leuk, dat ik u die TV opname kan vertonen!
Klikt u hier om naar de TV opname over Ahold te kijken.
Meer weten over de OK-Score?: Kijkt u op www.beursbox.nl/okscore.htm


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Het gaat slecht met MKB Nederland

Nu kunnen we daar de cijfers bij pakken en die zullen dat staven, maar ik pak er een andere reden bij.
Gisteren maakte ABNAMRO bekend dat ze obligaties gaat uitgeven met als onderpand de leningen die door haar verstrekt zijn aan MKB.
Het eigendom blijft bij ABNAMRO, alleen het risico komt bij derden te liggen.
Nu hoef ik u dus niet uit te leggen waarom ABNAMRO dat doet!
ABNAMRO noemt deze operatie "Smile 2005". De reden is ongetwijfeld omdat de top van ABNAMRO zich een breuk zal lachen om de sukkels die het door ABNAMRO in het verleden genomen risico gaan overnemen.
Overigens moet gezegd worden, de vorige securisatieprogramma's deden het niet slecht. Op de verstrekte leningen werd slechts 0,81% niet terugbetaald. Het verleden helpt ABNAMRO dus een stukje mee.
Het mag duidelijk zijn dat ik niet met vuur ga spelen. Ik hoop voor u dat uw pensioenfonds er hetzelfde over denkt.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Japanse Candles analyse

Alle goede TA programma's kennen ook een koersenweergave volgens de Japanse Candles.

Dit is de makkelijkst te leren weergave die er bestaat en ze geeft beleggers het snelst een goed en helder overzicht van de markt.

De Japanse candles zijn een weergave, maar er is voor actieve beleggers veel meer mee mogelijk. Zo is er ook een prachtige TA analyse op te maken.

Wat u daarvoor moet weten is eigenlijk slechts een paar basiszaken.

Als u deze eenmaal weet, zult u zien dat u in staat bent om mogelijke omslagpunten in de markt vooraf te herkennen.

Dat is natuurlijk wat u wilt, vooraf een beeld van de markt krijgen.

(Een analysemethode die in 100% van de gevallen werkt, is er niet en zal er nooit komen. Ik denk dat uw analyses met de Japanse Candles veel beter zullen worden, maar gaat u nu niet verwachten dat u voortaan alleen maar winstgevende transacties zult kennen.)

Wat u allereerst moet weten is hoe de candles zijn opgebouwd:

Candles worden opgebouwd met dezelfde koersgegevens als waar barcharts mee opgebouwd worden. Hoogste en laagste koers, openingskoers en slotkoers.


Een open candle houdt in dat de openingskoers lager dan het slot was.

Een donkere, gevulde candle houdt in dat de slotkoers onder de openingskoers ligt.


Als u met kleuren werkt houdt de rode candle in dat de slotkoers lager ligt dan de slotkoers van de candle daarvoor.

Candles kunnen per willekeurige periode opgebouwd worden. Zelf werk ik het liefste met dagcandles. Dat wil zeggen, één candle per beursdag.

U ziet, niets engs en niets dat vreselijk ingewikkeld is. Japanse Candles zijn daarom echt voor iedere belegger een uitkomst.

Wat u ook nog moet weten over de candles is dat deze weergave is ontwikkeld door een oud generaal die de handel in ging. Hij was dol op de strijd en was dan ook een generaal uit het winnende kamp. Toen hij na de burgeroorlog weer thuiskwam werd hem als jongste zoon toch het familievermogen toevertrouwd. In Japan was het de gewoonte dat de oudste zoon het vermogen zou krijgen. In hoeverre de overdracht aan Homma vrijwillig gebeurde vertelt het verhaal niet, maar zijn familie heeft er, zover bekend, nooit spijt van gekregen. Homma bleek ook in de handel tot de winnaars te behoren. Hij herkende in de handel patronen die hij ook in de veldslagen herkende. De nieuwe strijd was een strijd met munten in plaats van soldaten.

De angsten, de hebzucht en het kuddegedrag bleken herkenbaar. De combinatie van bepaalde candles bleken een zeker voorspellend vermogen in zich te hebben. De vorm van bepaalde candles gaven Homma een goed inzicht in hoe de medehandelaren in de markt zaten.

Wat Homma daarnaast deed was valsspelen.

Hij liet zich namelijk via een enorm netwerk van vlaggende medewerkers inlichten over het weer aan de andere kant van Japan. Zo had Homma twee belangrijke troefen in handen. Hij wist welk weer er aan kwam EN via de candles wist hij hoe de mede-handelaren in de markt stonden. Wat hij vervolgens kon doen was met zijn medehandelaren spelen en hun angsten voeden en hun hebzucht doen toenemen. Het verhaal gaat dat hij ooit 100 trades achter elkaar winstgevend afsloot.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Japanse Candles doorgronden is het feit dat u ook vals moet spelen.

Wie namelijk alleen naar de Candles kijkt, ziet slechts de helft.

De Candles werken namelijk perfect samen met de andere, al langer in het Westen, bekende indicatoren en analysemethodes.

Wat u dus als belegger moet doen is die zaken combineren en u hebt een methode die u een enorme voorsprong geeft op beleggers die denken het zonder te kunnen.

Nu heb ik hier al veel geschreven over de candles, maar ondertussen kunt u er nu nog niets mee. Ik heb immers die candlepatronen nog niet nader uitgelegd. Dit heb ik in een gratis op te vragen E-book over Japanse Candles gezet. Daarnaast krijgt u een dag na het opvragen van het E-book ook nog de toegang tot de presentatie die ik recent op de HCC-Beleggendag heb gegeven. Gaat u naar www.japansecandles.nl om uw gratis E-book op te vragen.

(E-book is een PDF bestand dat u per E-mail wordt toegezonden)

Tom Lassing

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Alex komt met trailing stop loss

Alex maakte gisteren bekend dat het een aantal extra services gaat leveren.
Het is net alsof ze mijn nieuwsbrief lezen...
Eindelijk wordt het mogelijk de trailing stop loss bij Alex mee te geven!
De Pluk de Dag methode (www.beursbox.nl/bedankt.html) kan nu werkelijk door IEDEREEN toegepast gaan worden, of u nu overdag werkt, golft of anderszins dingen wilt doen die niets met de beurs van doen hebben.
Ik heb er maar één woord voor:
FANTASTISCH


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Insinger de Beaufort

Deze vermogensbeheerder heeft gisteren via RTL aangekondigd al haar Amerikaanse belangen te verkopen. Een opmerkelijke stap die te denken geeft, of u zwaar te denken zou moeten geven.
Immers, nog altijd is Amerika het land waar het voor beleggers allemaal gebeurd. Daar nu al weg gaan is nogal een stap.
Insinger is, wat ik van RTL begreep, bang dat onder andere de dollar enorm zal dalen en wil dat blijkbaar niet middels derivaten op de dollar beschermen. Ze nemen gewoon de stap om alles van de hand te doen. Logisch als je een enorme financiële ramp in Amerika verwacht, maar officieel liet tot gisteren geen geregistreerde (zaken)bank of vermogensbeheerder zich over het ineenstorten van de Amerikaanse financiële sector uit. Dat Amerika echter op de rand van de vulkaan danst mag gezien de tekorten wel duidelijk zijn.
- Nu ga ik altijd ook even naar de sites van de bedrijven die in het nieuws zijn. Wat schetste gisteren mijn verbazing... Insinger zegt zelf zich te specialiseren op Nederland en Engeland.
"In onze research-activiteiten hebben wij er als Insinger de Beaufort NV
gekozen ons te specialiseren in Nederlandse en Britse aandelen, waarbij
we ons in het bijzonder richten op middelgrote en kleinere bedrijven."

Kortom, dat ze weg gaan uit Amerika heeft ten eerste niet veel om het lijf en ten tweede zal het meer aan Insinger liggen dan aan Amerika. Immers Insinger heeft er vanuit haar eigen uitgangspunt al niets te zoeken. Vreemde zaak dat RTL deze mededeling van Insinger blijkbaar 'klakkeloos' overgenomen heeft. Ze wilden mogelijk alleen maar in het nieuws komen en dat is ze gelukt. ALS straks Amerika instort, dan zullen ze er bij Insinger zeker nog even op gaan wijzen dat ze de visie hadden op tijd weg te zijn...

Is het verstandig om Amerika te links te laten liggen? Als u alleen maar long in aandelen gaat en de dollar niet afdekt, dan mag u zich in mijn ogen terdege afvragen of dat allemaal nog wel zo slim is.
De Amerikaanse economen beginnen nu ook zenuwachtig te worden over de Amerikaanse huizenmarkt. Als de huizenprijzen niet meer stijgen zal de Amerikaanse consument snel veel minder te verbrassen hebben. Particulieren hebben gemiddeld genomen een negatief vermogen. De overheid heeft niet alleen een enorme schuld, maar ieder staatsbudgettekort is rampzaliger dan het vorige. De laatste keer dat Bush het budgettekort bekendmaakte 'vergat' hij te vertellen dat hij uit de pensioenpotjes 188 miljard richting de staatsboekhouding had overgeheveld. Die staatsboekhouding liet 'ineens' een 80 miljard kleiner tekort zien. Beleggers blij en beurs hoger, maar ondertussen was het gat in feite dus wel bijna 100 miljard groter dan de periode er voor. Bush moet onderhand met de billen bloot, want veel ruimte voor zijn boekhoudkundig gesjoemel is er niet meer. Hoe gaan beleggers reageren als ze gaan inzien dat supermacht Amerika zo arm als een kerkrat is?
Als u in Amerika ook de mogelijkheden gebruikt om short te gaan en als u het neerwaarts risico regelmatig afdekt, dan is en blijft Amerika de belangrijkste beurs ter wereld. Een beurs die je als belegger op dit moment niet links hoort te laten liggen. Neerwaarts risico is namelijk af te dekken, dus een vermogensbeheerder die daar nu bewust weggaat heeft blijkbaar haar inhoudelijk kennis niet op orde, of wilde met een non-item in het nieuws komen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat RTL ernstig op zoek naar nieuws was en er maar een verhaal van maakte.

Tom Lassing

------------
Doet u mee en maakt u een verschil?
http://webplaza.pt.lu/didrike/Videos/NTC-This-is-1.htmc (film van ongeveer 9 minuten)
Geef u hier op: www.nourishthechildren.be
maandag, november 28, 2005

 

Rienk H. Kamer symposium

Afgelopen vrijdag was ik te vinden bij het Rienk H. Kamer symposium.
De naam Rienk H. Kamer kennen velen van een schandaal van tientallen jaren geleden. Een schandaal waar niemand het fijne nog van weet, maar het zal de man enorm lang overleven.
Kijken we even naar wat Rienk Kamer nu neerzet, dan zien we dat hij de enige in Nederland is die ieder jaar 2000 beleggers een flinke som geld kan laten betalen om hem vijf uur aan te horen. Hij is ook de enige in Nederland die zo'n groot evenement in zijn uppie weet op te zetten.
Nu is de vraag, is wat Kamer te vertellen heeft het waard om naar te luisteren? We kunnen immers het American Land Program (ALP) gebeuren wel steeds voorhouden en niet gaan luisteren omdat hij toen een fout maakte, of we gaan eens kijken of er wat zinnigs uitkomt.

Ik kan u vertellen, in Nederland ken ik niemand die een betere analyse van de globale financiële stand van zaken kan geven.
Een helder en duidelijk voorgedragen verhaal met citaten van vele bekende economen en ondernemers die duidelijk maken dat Rienk niet alles verzint, maar dat het verhaal op bepaalde onderdelen gedragen wordt door personen die op die vlakken als expert bekend staan. Verder veel grafieken met vroegere hausses en baisses. Puur voor de analyse is dit symposium de moeite waard.

De conclusie van Rienk Kamer is duidelijk. De AEX is de aankomende tijd NIET interessant genoeg. Nog altijd zitten we in een baisse markt. Ja, de beurs is dit jaar prachtig gestegen. Ook in de dertiger jaren zagen we dit soort stijgingen in de baisse markt. Als de grafieken op elkaar gelegd worden in de AEX procentueel nog altijd keurig binnen het patroon van de dertiger jaren te vatten.
Dit zal als een schok ervaren kunnen worden voor de zeer positief ingesteld beleggers, maar puur op historische gronden kan het dus nog altijd zo zijn dat de AEX in een neerwaartse trend zit.

Waar dan wel heen als de AEX niet interessant genoeg is?

Japan heeft bewezen dat haar beurs onafhankelijk beweegt van de Westerse beurzen. De geschiedenis leert ons dat baisse markten zo'n 16 jaar duren. Japan heeft ook een baisse gehad van ongeveer 16 jaar. Het herstel van Japan zou dus, normaal gesproken, niet kortdurend zijn, maar zou nu structureel van aard kunnen zijn. In dat geval is instappen fundamenteel gezien een prima keuze zijn. Ook na de stijging die we nu al gezien hebben!

Wat is er dan nog meer interessant?

Gas en gasvervoer zijn interessant. Nucleaire energie en uranium zijn zijn ook interessant. Nu olie steeds schaarser gaat worden zal de wereld toch overstappen op nucleaire energie. Andere alternatieven, zoals waterstof en windenergie kunnen bij lange na niet de vervanging van olie worden. Zonne-energie is ook alleen een leuke aanvulling, maar geen vervanging van olie.
Als er al alternatieven voor komen, dan zal het nog zeker 20 jaar duren voor ze eventueel interessant zijn. Kortom, op dit moment is er geen vervanging voor olie voorhanden. De enige alternatieve energiebron die enigszins de afhankelijkheid van olie en gas kan verminderen is nucleaire energie.

(Even wat achtergrond: Met die radioactieve vervuiling die het teweegbrengt vervuilen we de aarde, maar vergis u niet, met olie vervuilen we de lucht en de aarde ook. Schone energie is een utopie. Ook om de schone waterstof te produceren zijn er twee ingrediënten nodig. Water en... energie.
Die energie om waterstof te kunnen produceren komt vanuit olie en gas. Vooralsnog kost het dus meer dan het kan opleveren. De enige winst kan zijn dat de vervuiling van deze energievorm op een andere plek gaat plaatsvinden. Geen roet en koolmonoxide uitbrakende auto's meer in de binnenstad, maar wel een rookuitbrakende energiecentrale naast een rivier.
Windenergie aanwenden om waterstof te produceren is niet rendabel. Immers gaat er met deze slag energie verloren. Windenergie kan daarom beter en effectiever ingezet worden om electriciteit op de wekken die rechtstreeks naar de consument gaat.
Of waterstof ooit interessant gaat worden is de vraag. Vooralsnog is deze vorm van energie nog in het experimentele stadium. Het op grote schaal toepassen zal nog zeker tussen de 10 tot 20 jaar duren, als het al ooit gaat gebeuren.)

Over Rienk H. Kamer
Ik ken Rienk H. Kamer al bijna 15 jaar, was begin jaren negentig enkele jaren betalend abonnee en ben deelnemer in zijn IPH beleggingsfonds. Ik ben dus niet onwetend naar zijn symposium gegaan. Wel heb ik al een jaar of acht geleden besloten zijn beleggingsobjecten links te laten liggen. Deels omdat ik via het IPH fonds toch al deelneem, maar ook omdat ik weinig succes kende met de individueel aangeboden aandelen. De opzet van de manier waarop Rienk die aanbevelingen doet laat soms wel wat te wensen over. Kleine fondsen waarin hij eerst posities inneemt en dan pas later de abonnees in laat stappen. Ik denk niet dat het de manier is zoals dat zou moeten werken. Wel ben ik het met Rienk eens dat adviseurs zelf ook zouden moeten beleggen in de posities die ze aanbevelen. Ik ben echter zelf heel strikt daarin, in die zin dat ik eerst aanbeveel en dan pas zelf instap.
De persoon Rienk H. Kamer is in mijn ogen niet iemand die naar mijn idee veel echte vrienden heeft. Ik kan hem op geen enkele wijze als sympathiek zien. Mijn huisvriend is het dus niet, maar ik erken zijn kennis en kunde wel. Hij is zeker een autoriteit op het gebied van globale economische verhoudingen.
Het is jammer dat die kennis en kunde gepaard gaat met een zekere arrogantie van zijn kant. Hij hoort zichzelf erg graag praten over zijn gelijk. Misschien is dat onvermijdelijk als je als persoon altijd maar weer beoordeeld wordt met op de achtergrond steeds weer die fout uit de jaren zeventig. De vakbroeders kijken hem met de nek aan. Dit terwijl hij ontegenzeggelijk een visie heeft die boven heel wat van die collega's uitstijgt.


www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zondag, november 27, 2005

 

De best presterende sectoren


Na enige weken mogen we aandelen uit de Internet sector niet meer als de beste presterende beschouwen. Dit heeft echter niets te maken met een koerscorrectie, want ook van deze sector zijn de koersen de afgelopen week gestegen. In deze sector zijn nog steeds de aandelen Google en Yahoo zeer gewild.

Over de afgelopen maand is de sector Transportation de nummer één. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen en postbedrijven profiteerden hiervan afgelopen maand.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van het komende Amerikaanse shopping season, dat vandaag staat te beginnen.

De sector Manufacturing is nieuw in de top-5. De industriële produktie is toegenomen waardoor deze sector aantrekkelijk is om in te beleggen.

Ook de sector Financial Services is erg in trek. Hier zijn het vooral aandelen van vermogensbeheerders en brokers die het goed doen.

Sector
Stijging*
Transportation
10,9%
Specialty Retail
10,2%
Manufacturing
9,1%
Internet
8,7%
Financial Services
8,6%

* Stijging over afgelopen maand


Jack Hoogland 

Bouw- en olie aandelen

Vorige week vertelde ik u dat we met Top-Analyst Trading het aandeel Lennar Corp. (LEN) hadden aangekocht en met Long & Short Trading het aandeel MDC Holdings (MDC).

Beiden zijn aandelen van bouwbedrijven waarvan de winstgroei zeer goed is, maar de waardering zeer laag. Goedkope aandelen dus. We kochten MDC vrijdag aan voor $70,36 en de koers is opgelopen naar $71,69, terwijl we Lennar Corp aankochten voor $57,75 en dat aandeel noteert nu $59,11.

Geen megawinsten, maar het is altijd lekker als een aandeel in de eerste week zonder al te veel volatiliteit rustig doorstijgt. Zoals ik vorige week al vertelde is het enige gevaar dat angst voor renteverhogingen zal toeslaan, maar als dat gebeurt nemen we snel weer afscheid van beide aandelen.

Met vertelde ik u vorige week dat we met onze Top-Analyst strategie het aandeel EOG Resources hadden aangekocht. Dit aandeel hebben we vorige week aangekocht voor $66,50 en het noteert nu $71,42.
Daarnaast hebben we deze week ook oliegigant Exxon Mobile aangeschaft. Ook dit aandeel staat al op winst, want we kochten het voor $58,81 en het noteert nu $59,84. Wat we voor wat betreft deze aandelen nu even nodig hebben is een bericht dat de olieprijzen nog een zetje omhoog geeft....


Jack Hoogland


woensdag, november 23, 2005

 

De nieuwe beurs trend

Eén van de dingen die ik van superbelegger Peter Lynch leerde, is dat je moet kijken naar wat er op straat gebeurd.
Waar staan de rijen, waar is het rustig?

Als belegger moet je daarin beleggen waar de rijen staan.
In dat kader schreef ik al een jaar geleden (ik was echt te vroeg) dat de rij in Japan staat. Jack Hoogland schreef daarna niet geheel onterecht dat je dan misschien nu al te laat bent, maar wie nu al in Japan aan het beleggen is, die zal het geen ramp vinden dat de Nikkei nog altijd dag na dag aan het stijgen is. Toch moeten we niet lui gaan worden en weer verder kijken waar de volgende rij wel eens kan gaan staan.
Het zal geen verrassing zijn dat ik niet ver hoef te kijken voor mijn volgende rij.
Immers, ik sta er tot boven mijn knieën in, dus hoe kan ik het missen?

Waar ik het over heb ik Internet.

Nu zijn er echter wat beren op de weg.
1. Behalve in de Goudsector is er nog nooit een tweede keer een hype ontstaan in dezelfde sector. Als u dus op zoek bent naar een herhaling van de Internet hype, dan helaas, dat gaat niet gebeuren, niet in dezelfde aandelen.
2. Internet is meer dan Google. Google is echter wel het mooiste voorbeeld van hoe de rij zich al gevormd heeft en wat dat dan voor beleggers inhoudt. Waar gaan de beleggers die nu in Google hun enorme winsten halen straks heen als ze het genoeg in Google vinden? De kans is groot dat dan andere grootheden met lagere waardering gezocht gaan worden. Misschien ontstaat er weer een hype in een deelsector van Internet. Immers is niet heel Internet interessant. De kabelleggers zijn niet interessant meer. De bedrijven die de producten verkopen waarmee je op Internet kan komen zijn naar mijn idee ook niet echt hot meer. Natuurlijk kan er ineens een nieuw Ipod achtig product ontstaan, maar over het algemeen hebben we onze toegang al en lijkt het er niet op dat we massaal overgaan op een nieuw soort product.
Infrastructuur is ook niet hot en wordt het naar mijn idee ook niet meer.
Veel van wat vroeger dus "de internet sector" genoemd werd is nu dus niet interessant genoeg meer.

Toch is een deel van Internet zeer goed aan het draaien.
Hot is namelijk internet marketing en alles wat er mee te maken heeft. Internet winkels en services via Internet doen het nu ontzettend goed. Steeds meer wennen consumenten er aan dat we nu spullen via Internet bestellen. Wie gaat er nu nog naar het reisbureau voor het vastleggen van een weekendje weg of een nachtje hotel? Een vliegreis boeken? Ik weet al niet eens meer hoe ik het zonder Internet zou moeten doen!

Ik ben er van overtuigd dat de omzet die via Internet gemaakt gaat worden de aankomende jaren gaat exploderen. Steeds meer is er in huis de standaard open verbinding met Internet. Nu vaak ADSL, maar de aankomende jaren zal steeds vaker de nog snellere glasvezel verbinding realiteit worden.
Met die steeds betere verbinding wordt het mogelijk om steeds meer services via Internet af te nemen. Het kan dan ook niet anders of bedrijven die zich hier op specialiseren worden steeds interessanter. Niet Google is nu nog interessant, maar het volgende bedrijf dat Google gaat overnemen is dat wel!
Het kan zich lonen bewust te zoeken naar beursgenoteerde bedrijven die van deze Internet groei gaan profiteren.
Ik heb er nog geen lijstje van. Het is voor mij, net als voor u, een zoektocht naar de volgende rij.
Als u een idee heeft over de volgende rij, laat dat dan gerust even weten. Wie weet kunnen we er hier in de nieuwsbrief een leerzame en winstgevende serie artikelen over gaan schrijven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 22, 2005

 

Laat de beurs af en toe de beurs

Vakantie en vrijetijd 2006
Wie nog ruime keuze wil hebben in vakanties voor de zomer van 2006, die gaat nu al op zoek naar de beste plekjes.
Ik heb alvast enkele mogelijkheden op een rij gezet, mogelijk treft u er iets van uw gading tussen aan:
www.toeaanvakantie.nl, voor gezinnen die een leuke vakantiebestemming zoeken
Wilt u liever in een hotel verblijven, kijkt u dan op www.reizenstart.nl. Dit werkt overigens echt fantastisch! Ik heb er recent zelf ook gebruik van gemaakt.
Als u een eigen zeilboot heeft, dan is boeken van een vakantie natuurlijk niet nodig. Wel is het 'Zeilen magazine' dan mogelijk iets voor u: www.zeilenstart.nl. U krijgt op dit moment 36% korting! Verlekker u nu vast op uw zeilvakantie in 2006
Voor iedereen in de tweede helft van het leven is er nu een nieuw tijdschrift. Kijkt u op www.ouderenweb.com. Nu geen 32% maar zelfs 51% korting!
Goedkoper uit eten? Kijkt u op www.etenstart.nl voor de mogelijkheden om veel goedkoper uit te zijn!

Tom Lassing


 

Verslag Spaans Onroerendgoed bijeenkomst Schiphol

Gisteren een volle zaal + 2. Er moesten twee stoelen bijgeplaatst worden. Een goed teken.
Veel nieuwe projecten, in totaal zijn er via deze aanbieder momenteel 18 projecten beschikbaar.
Gisteren ook een nieuwe manier om te beleggen in onroerend goed. een opzet voor iedereen die een vakantiewoning voor de aankomende jaren zoekt EN een garantie m.b.t. rendement zoekt.

Eén van de mogelijkheden die geboden werd:

Na oplevering is er de garantie van 8,7% rendement op ingelegd vermogen voor 6 jaar lang. De eigenaar van de woning kan deze dan 1 maand (niet juli of aug) zelf gebruiken. De rest van de tijd wordt de woning verhuurd. Inrichting, hypotheek en alle kosten v.w.b. gas en elektriciteit etc worden door de garantieverstrekker betaald. Als de woning in die zes jaar 8,5% per jaar in waarde steeg, dan krijgt de eigenaar tot 12.500 euro bonus op de inleg. Na zes jaar wordt de woning verkocht. De opbrengst van de woning is boven de eventueel uit de betalen bonus voor de garantieverstrekker.
Nu is dat een garantie die leuk is voor de belegger, want deze investering gaat altijd geld en een maand per jaar een vakantiewoning opleveren, maar veel leuker is dat er blijkbaar een partij is die er zoveel in ziet dat deze de garantie durft af te geven. Alleen dit feit maakt al dat duidelijk is dat hier een goudmijntje gevonden is. Persoonlijk zou ik dus niet gaan voor die garantie, maar proberen een zodanige opzet te kiezen dat u als koper veel meer profijt heeft van de eventuele verhuur als u er niet bent en van de verwachte prijsstijgingen van onroerend goed. Spanje komt nu pas los met betrekking tot mogelijke hypotheekvormen. We zagen in Nederland wat dat deed met de woningmarkt. In Spanje blijft de vraag naar kwalitatieve onroerend goed op A lokaties ongekend hoog.
Overigens was opvallend om te horen dat gemiddeld de klanten in de verschillende projecten tussen de 2 en 3,4 woningen per klant afnemen. Eén om zelf in te wonen en de rest voor later verkoop of eventuele verhuur. Door gebruik te maken van hypotheek kan al met een investering vanaf zo'n 50.000 euro per appartement gewerkt worden. Als dat al uw geld is, raad ik af deze stap te nemen.
Meer weten, mail uw vraag naar tom@lassing.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Nadere informatie over de OK-Score

Zoals u recent in het interview heeft gelezen is het beleggingsfonds op basis van de OK-Score niet meer actief. Dit hield in dat het even niet mogelijk was actief te beleggen of laten beleggen op basis van de OK-Score.
Aan die situatie is nu een einde gekomen nu Todays Beheer op basis van de real time OK-Score een product heeft ontwikkeld en over enkele maanden

met een nog veel lagere drempel product gaat komen.
U leest er hier meer over: www.beursbox.nl/okscore.htm


Tom Lassing


 

Boek: Prechter's Perspective

Prechter's Perspective (in totaal heb ik maar 19 boeken te verkopen, op = op)
Beleggers die Bob Prechter kennen weten dat hij een uitgesproken mening over de markt heeft. Hij heeft zijn visie nu vastgelegd in Prechter's

Perspective, dat nu via Beursbox te verkrijgen is. Meer weten? Kijkt u dan hier: www.beursbox.nl/perspective.html

Heeft u interesse in meer boeken, kijkt u dan ook hier: www.beursbox.nl/boeken.html

Tom Lassing


 

Boek: Beleggen met Technische Analyse weer verkrijgbaar

Op de HCC-Beleggen werd het boek door één van de sprekers al 'de bijbel voor de Technisch Analist' genoemd. Het boek van Harry Geels is zonder

meer een indrukwekkend boek te noemen. Het vervelende was dat de eerste druk een tijd niet meer beschikbaar was. er is nu een nieuwe druk

uitgebracht. Deze meest recente druk gaat vergezeld van een CD-ROM met daarop 45 tradingsystemen!
Ik raad het actieve technisch ingestelde beleggers van harte aan!
Kijkt u hier: www.beursbox.nl/technischeanalyse.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, november 21, 2005

 

Performance verschillende services

Door Jack Hoogland

In onderstaande tabel ziet u in één oogopslag wat de prestaties zijn van onze beleggingsstrategieën.

In deze tabel ziet u van links naar rechts het de huidige stand van het totale rendement, de stand van vorige week, de stand op 1 januari en helemaal rechts de stijging van de Nasdaq sinds de start van de strategie.

Groene cijfers geven een stijging weer t.o.v. de kolom rechts en rode cijfers geven een daling weer. U ziet zodoende in één oogopslag dat we dit jaar met drie strategieën winst hebben gemaakt en met één verlies.

Totaal Rendement
Strategie
Huidig Rendement Vorige week Eind 2004 Nasdaq (*)Momentum
74,3%
71,0%
70,0%
59,5%
Quality
26,2%
23,8%
32,0%
64,6%
Long & Short
18,4%
17,9%
14,1%
11,4%
Top-Analyst
40,6%
41,5%
31,1%
9,4%

(*) = stijging Nasdaq sinds start van de strategie

StockTradingExpert deze week
Met Quality Trading steeg het rendement nadat we een paar mooie winsten hebben bijgeschreven. Ook de openstaande posities staan op een mooie winst.

Met Momentum Trading hebben we deze week onze aandelen per saldo met winst verkocht toen de korte trend dinsdag leek te draaien.

Met Top-Analyst Trading en Long & Short Trading is afgelopen week per saldo niet veel gebeurd. Vandaag sluiten we onze short posities voor beide strategieën, zodat we ons de komende dagen voorlopig richten op stijgende koersen.


Lijkt één van bovenstaande strategieën u interessant, maar vindt u het moeilijk om een keuze te maken?

Klikt u dan hier en over een halve minuut weet u welke strategie het beste past bij uw beleggingsprofiel.


 

Gaan olieprijzen weer stijgen?

Door Jack Hoogland

De daling in olieprijzen die we de afgelopen maand hebben gezien is in ieder geval voorlopig een halt toegeroepen. De eerste koufronten lijken zich aan te dienen, waardoor we voor het eerst sinds weken weer berichten zien over stijgende olieprijzen. In het noordoosten van de VS wordt voor de komende weken kouder weer verwacht en zelf moeten we sinds een week ook duidelijk een extra trui aantrekken. De website www.accuweather.com maakt voor de VS ook een forecast voor de komende 30-90 dagen, en de huidige verwachting is dat voor het noordoosten van de VS de temperaturen lager dan gemiddeld zullen zijn.

Gisteren werd nog bekend dat in België de benzine, diesel en huisbrandolie goedkoper worden. De prijsverlaging aan de pomp volgt altijd met een zekere vertraging de ontwikkeling op de markt. Een gevolg van de opeenvolgende verlaging van brandstofprijzen is dat consumenten al snel wat lakser worden, wat automatisch leidt tot een hogere vraag naar olie. Bovendien gaat de economische expansie in China en India gewoon door.

Met onze Top-Analyst strategie besloten we deze week tot een koopsignaal voor EOG Resources, een relatief klein Amerikaans oliebedrijf waarvan de winstverwachting voor dit jaar enorm is gestegen. Dit natuurlijk mede geholpen door prachtige kwartaalcijfers. We kochten het aandeel woensdag en prompt zagen we een stijging van 5%. Ook bij andere olie-aandelen zagen we koersstijgingen en op de grafieken zien we tekenen van bodemvorming. Het wil allemaal nog niet zeggen dat we nu weer een enorme stijging van olieprijzen gaan zien, maar het is wel verstandig om er rekening mee te houden.


 

Bouwaandelen weer interessant

Door Jack Hoogland

Onderstaande top-5 van sectoren is voor mij een goede reden om iedere week even de grafieken van alle 31 sectoren te bekijken. Deze week viel mij op dat de sector Materials & Construction, de bouw-aandelen dus, een mooi koersherstel laat zien. In eerdere nieuwsbrieven heb ik al over aandelen uit deze sector geschreven, vooral omdat enkele bedrijven zeer goed presteren, goede winstverwachtingen hebben, maar tegelijkertijd een zeer lage koers-winst verhouding.

Met Top-Analyst Trading hebben we voor vandaag een koopsignaal voor Lennar Corp. (LEN), een bouwbedrijf met ruim 11.000 medewerkers. Over de afgelopen vijf jaar heeft dit bedrijf de winst met bijna 30% per jaar zien groeien, en voor de komende vijf jaar wordt 15% per jaar verwacht. Toch noteert dit aandeel een koers-winstverhouding van slechts 6,8.
Een typisch voorbeeld van een goedkoop aandeel van een supergezond bedrijf met prachtige winstverwachtingen.

Met Long & Short Trading hebben we vandaag een koopsignaal voor MDC Holdings (MDC). Voor dit iets kleinere bouwbedrijf (3600 medewerkers) zijn de cijfers zowat hetzelfde als voor Lennar, alleen is de koerswinst verhouding met 6,2 zelfs nog lager.

Wat mij betreft zijn aandelen uit deze sector daarom op dit moment zowel vanuit fundamenteel als technisch oogpunt interessant. Waar wel rekening mee dient te worden gehouden is dat de koersen van dit soort aandelen snel kunnen dalen als angst voor stijgende inflatie de kop opsteekt. Want dat leidt tot renteverhogingen, wat het kopen van een huis minder aantrekkelijk wordt.

De best presterende sectoren
Internet aandelen blijven het beste presteren. De internet sector valt onder te verdelen in drie bedrijfstakken: Internet Information Providers, Internet Software & Services en Internet Service Providers. Wat opvalt is dat net als vorige week vooral de Internet Information Providers zijn die hot zijn. De koers van Google steeg afgelopen maand met 33% en die van Yahoo met 25%.

De gedaalde olieprijzen en goede berichten over de Amerikaanse economie zijn ideaal voor aandelen uit de sectior Transportation. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen en postbedrijven profiteerden hiervan afgelopen maand.

Leisure staat voor alles wat te maken heeft met vakantie en ontspanning. Alles wat te maken heeft met hotels, restaurants, sport, gaming en gokken. In deze sector zijn het vooral de casinohotels die het goed doen.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van de komende kerstperiode.

Sector
Stijging*
Internet
12,8%
Transportation
12,2%
Specialty Retail
11,4%
Leisure
11,1%
Financial Services
9,3%

* Stijging over afgelopen maand


Terwijl de olieprijzen nog steeds rond het laagste punt in vijf maanden noteren, zien we toch een koersherstel van aandelen uit de sector Energy, afgelopen weken de slechtst presterende sector. Ook in de VS was het najaar ongewoon zacht en het lijkt erop dat men anticipeert op hogere olieprijzen nu de temperaturen lijken te gaan dalen.


 

ECB lijkt rente te willen verhogen

Zal de ECB binnenkort dan eindelijk de rente gaan verhogen?
Trichet was er vrijdag eigenlijk wel duidelijk over. Hij zei: "Na tweeeneenhalf jaar historisch lage rentetarieven te hebben gehandhaafd, denk ik dat we klaar staan om een besluit over de rente te nemen". Als hij dat waar maakt, dan zal de rente waarschijnlijk al per 1 december met een half procent kunnen worden verhoogd naar 2,5%. Het zou de eerste renteverhoging van de ECB sinds juni 2003 zijn.
De banken en andere hypotheekverstrekkers zijn er blij mee, want hoewel de Europese rente en de hypotheekrente los van elkaar staan, is het nu wel het idee dat alle rentes gaan stijgen. Enkele banken hebben ook al hun hypotheekrentes opgetrokken. De banken merken nu dat steeds meer consumenten hun hypotheek daarop oversluiten naar een hypotheek met een lagere looptijd.
Hewt is echter nog niet gezegd dat de hypotheekrente nu echt de bodem al geraakt heeft. wel vaker spelen banken wat met de rente. Dit schud de consumenten wat los en iedere oversluiting is koren op de molen van de banken. Immers moet de consument vaak wel een boete betalen. Daarnaast bindt het de consument weer veel langer aan de bank, dus hoe dan ook wint de bank.


Tom Lassing

www.beursbrief.com


vrijdag, november 18, 2005

 

VNU neemt IMS niet over

Het besluit om IMS niet over te nemen is met instemming bij beleggers begroet. De verantwoordelijke CEO heeft echter de eer aan zichzelf gehouden en zijn biezen gepakt. Het is niet leuk voor de man in kwestie, maar zo fantastisch heeft hij het de afgelopen jaren niet gedaan, dus het lijkt me voor hem en voor VNU een juiste stap. VNU moet nu op zoek naar een nieuwe topman en zal als onderneming nu even minder prominent op de overname markt aanwezig zijn.


Opvallend was de laatste weken dat ondanks de onvrede met het voornemen IMS over te nemen, de koers van VNU wel bleef stijgen. Gisteren werd intraday zelfs een feestje gevierd, maar aan het einde van de dag was er weinig meer over van de eerdere winst. Er werd een top voor 2005 gezet, maar ik werd er niet warm van. Vanwege het afketsen van de overname zie ik nu overal koopaanbevelingen verschijnen. Die zal u hier niet aantreffen. VNU is nu even stuurloos en daarbij liep het aandeel al flink op. Ik heb het idee dat na een koopgolf van opgeluchte beleggers het snel gedaan is met de pret. Misschien was het gisteren intraday al zelfs zover, maar dat valt natuurlijk moeilijk te zeggen. Voor de termijn van enkele weken zou ik eerder call opties schrijven, of put opties kopen, dan dat ik de aandelen zou willen bezitten. Zoals gezegd, ik wijk hier behoorlijk af van mijn collega's en daar moet u terdege rekening mee houden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Even geen risico met short posities

Door Jack Hoogland


De Amerikaanse beurs leek dinsdag eindelijk een correctie te gaan inzetten, maar liet gisteren duidelijk merken niet te willen corrigeren. Met onze Top-Analyst strategie gaan we daarom vanaf vandaag even geen risico meer nemen met onze short posities en ze allemaal sluiten. We hadden zes short posities en die kunnen we vandaag nog sluiten met zelfs een kleine winst, wat op zich al positief is in een beurs als deze. Onze long-posities staan per saldo al op winst en zodoende kunnen we maximaal profiteren van een verdere stijging.
Met deze strategie hebben we de afgelopen maand geen gemakkelijke periode bleeft. In oktober eerst een beurs die de wildste sprongen maakte om daarna vanuit een dalende trend in één ruk door te stijgen zonder te corrigeren. Dat zijn voor de trader geen gemakkelijke omstandigheden, maar gelukkig hebben we het rendement op peil weten te houden. Op dit moment staat het rendement op 40,6%. Vanaf de start van onze strategie steeg de Nasdaq met 9,4%, zodat we het ruim vier keer zo goed hebben gedaan als deze index.
We streven dan ook winst na in zowel een dalende als stijgende beurs. Op dit moment zetten we even in op stijgende koersen, maar omdat we ons aanpassen aan het beurssentiment kan zijn dat we volgende week alweer profiteren van dalende koersen.
Wilt u ook op een flexibele wijze inspelen op zowel stijgende als dalende koersen? Meldt u dan hier aan voor een abonnement.donderdag, november 17, 2005

 

Grondstoffen van de grond

Gisteren gingen de goudfondsen in Amerika tussen de 4 en 6% omhoog. De goudprijs zelf won gisteren $10 en kwam dicht bij de 480 dollar uit. HMY won gisteren ruim 6%. Kinross Gold (KGC) won een kleine 6%.
De omzetten in deze fondsen was onder gemiddeld. Een aandeel waar extreem veel in gehandeld werd was Crystallex (KRY), dat echter maar ruim 1% steeg. KRY heeft nog altijd last van wat ze zelf zegt, is een verkeerde pers interpretatie van wat de Venezolaanse regering wil met buitenlandse mijnbedrijven. Het lijkt erop dat KRY van mening is dat de Amerikaanse pers zich erg makkelijk laat leiden door de negatieve berichtgeving die de regering Bush over Chavez rondstuurt. Volgens KRY is er goed overleg met Venezuela en is er volledige commitment van beide partijen om de contracten te eerbiedigen. Als dit waar blijkt te zijn, dan is juist nu een investering in KRY een uitgelezen kans... voor zeer speculatief ingestelde beleggers. KRY staat genoteerd op de AMEX beurs.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Biotech sector

Als één van de weinige sectoren is de Biotech sector er nu bijna in geslaagd de toppen van de 2000 hype weer te halen. Helaas voor veel beleggers van welleer zijn het niet dezelfde aandelen van toen die het nu doen. Beleggers die dus hun stukken aangehouden hebben zullen veelal constateren dat ze nog altijd 50% van de toenmalige waarde verloren hebben.
De Biotech Holdrs Trust (BBH Merill Lynch, genoteerd op de AMEX maar nu dag na dag 52 weken highs.
Beleggers die hier voor gekozen hadden, zouden nu bijna weer op de hoogste koers ooit staan. BBH staat nu weer boven de $205 per aandeel. Voor u een paar van deze aandelen wilt gaan bestellen moet ik er wel bij zeggen, ze gaan per 100. Het is dus niet een belegging die makkelijk is. Tevens bent u rijkelijk laat als u nu nog in Biotech wilt gaan beleggen. Ik zeg niet "te" laat, want dat is het waarschijnlijk niet, maar wel rijkelijk laat.


Tom Lassing

www.beursbrief.com


 

Affiliate Marketing E-book uitgekomen


Gisteren is zonder veel poespas mijn tweede E-book over Online Ondernemen uitgekomen. Het is een E-book over Affiliate Marketing geworden. In dit E-book toon ik aan hoe iedereen die dat wil in staat is een wederkerend inkomen met Affiliate Marketing op te bouwen.
Ook dit E-book ga ik twee jaar aanvullingen op verstrekken, want deze markt is nog zo in beweging dat dit E-book gewoon niet 'af' kan zijn. Ik moet echter niet te lang willen werken aan 'perfect' want dan is er over twee jaar nog niets uitgegeven.
Kijkt u op www.affiliatecursus.nl voor meer informatie. het E-book is geschreven voor particulieren die affiliate willen worden (ook zonder website) en voor ondernemers die als affiliate willen werken en/of affiliates willen inzetten om hun producten en diensten via hun netwerk aan te bieden.
Zeker iedereen die al eens iets in Netwerkmarketing deed moet opletten. In mijn ogen is Affiliate Marketing de opvolger en verbeterde versie van Netwerkmarketing. Het grote verschil is dat er bij Affiliate Marketing geen downline nodig is om toch een wederkerend inkomen op te bouwen.

PS: E-book is Elektronisch Boek. Het is een PDF bestand. Als u een hardcopy wilt, dan moet u het bestand zelf printen. Een bewuste keuze om het zo te doen, want een echt boek over dit onderwerp zou niet aangepast kunnen worden en in enkele weken/maanden verouderen. Door mijn twee jaar aanvullingen en nieuwe versies heeft u met een E-book uitlevering dat probleem niet.


Tom Lassing


 

Amerikaanse huizenmarkt op de top

Volgens één van de grotere vastgoedbeleggers is de Amerikaanse huizenmarkt op de top gekomen. Als we kijken naar de november cijfers, dan heeft hij gelijk. De sentimentscijfers over november zijn sterk teruggevallen.
Kijken we echter naar bijvoorbeeld de Nederlandse situatie, dan roepen de makelaars al jaren dat we aan de top zitten, maar ieder jaar komt er toch weer een paar procent bij de gemiddelde huizenprijs bij. Wat wel flink minder is geworden is het volume en daarmee het inkomen van de makelaars. Hun beste tijd ligt al wel vijf jaar achter ons. Daarbij komt dan nog het feit dat er nog altijd meer makelaars bijkomen omdat vooral verzekeringstussenpersonen uit noodzaak overstappen naar andere sectoren, waaronder de makelaardij. De dunnere spoeling moet dus ook nog eens met meer mensen gedeeld worden. De huizenprijzen zijn echter over het algemeen niet omlaag gegaan. Op enkele enorm overgehypte wijken na. Nu echter de rijken in een jaar tijd weer 10% rijker zijn geworden zal de vraag in de extreem dure klasse ook wel weer aantrekken.
De huizenmarkt op de top is dus maar net de vraag hoe je in de markt staat. In Amerika is het nu een gouden tijd voor makelaars. Die moeten nu hun schaapjes op het droge krijgen, want zo mooi als nu zal het waarschijnlijk de aankomende twintig jaar niet meer worden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 15, 2005

 

General Motors uitverkoop

Opnieuw is GM een enorme prijzenslag begonnen waarbij de prijs van een nieuwe auto tot wel 4400 US$ lager wordt.
Dit alles om de onverkochte voorraad alsnog kwijt te raken.
Het mag duidelijk zijn dat dit alles niet goed is voor de financiële staat van GM. Immers zit er nu geen winstmarge meer op de auto's.
Ford en Chrysler zullen nu moeten besluiten, meegaan, of even door de zure appel bijten. Dat laatste kan een extra zure appel worden als hun eigen klanten overstappen op GM auto's. In feite kunnen ze niet anders dan in de één of andere vorm de prijzen ook verder verlagen. Jack Hoogland schreef vorige week al over short gaan in Ford. Dat lijkt geen slechte zet... Zie hier nog even zijn artikel: http://www.beursbox.nl/2005/11/short-in-ford.html
Alle prijsverlagingen gelden overigens alleen in Amerika. U hoeft dus niet in galop naar de Opel dealer.


Tom Lassing


 

Spaans vastgoed

Maandag 21 november is er weer een gratis informatiebijeenkomst. Ditmaal zal deze in de omgeving van Amsterdam / Schiphol plaatsvinden.
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst (19:30 uur tot 23:15 uur) door mij even een mailtje te sturen op tom@lassing.nl.
Ik laat dan even contact met u opnemen voor de precieze locatie routebeschrijving etc.
De laatste maanden is me wel gebleken dat hier een enorme markt ligt. Onderzoeken wijzen uit dat we steeds mobieler worden en de vijftig plussers zijn er volledig mee vertrouwd een tweede huis in Frankrijk, Spanje of een ander land rond de Middellandse zee te hebben of te willen hebben.
Een heel leuke mogelijkheid zag ik dit weekend ook in een camera die u in uw tweede huis kunt ophangen zodat u het huis kunt bewaken vanuit Nederland. Het mooie is daarmee dat u dan ook altijd in staat bent te genieten van dat tweede huis, ondanks dat u er soms ook niet fysiek zult verblijven.

Let op: Er is tevens een mogelijkheid om eind november een twee daagse reis lang de projecten te maken! Meer informatie hierover op de informatiebijeenkomst.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Een lage K/W zegt ook niet alles

Ik kocht ooit in Amerika een ADR aandeel vanwege de lage K/W van 2.
U leest het goed, de koers van het aandeel was twee keer de winst.
Ik betaalde indertijd $6 per aandeel.
Helaas ging de winst al vrij snel iets terug zodat een jaar later uitgekomen werd op een K/W van 6. Ik bleek op vrijwel het hoogste koersmoment gekocht te hebben. Een K/W van 2 wilde in dat opzicht niet zo veel zeggen.
We zijn nu 10 jaar verder en het aandeel staat na een splitsing 2 voor 1 nu op $5,60 en de K/W is nu nog altijd slechts 4,3. De winst neemt dit jaar weer met 25% toe en de omzet zal uitkomen op een plus van 25 tot 30%. (Ik heb zelf vrij snel na de splitsing mijn 100% winst genomen door de helft van mijn aandelen te verkopen.)
De orders in portefeuille verdubbelden tot $13 miljoen aan waarde.
Het aandeel keert 3,5% dividend uit, een payout ratio van 38%. De intrinsieke waarde is berekend op $4,47 per aandeel.
Dit aandeel is dus in ieders boekje goedkoop te noemen. Het bedrijf is werkzaam in zowel Amerika als China en haar producten zijn in de markt hooggeprezen.
Het is alleen geen enorm bedrijf, u zag dat al aan de omvang van de toekomstige orders. Heel de marketcap van het bedrijf is 36 miljoen US$. U kan dan al berekenen hoeveel aandelen er uit staan als de koers $5,60 doet.
We zien ook dat de vice-president van het bedrijf al heel 2005 zijn aandelen aan het verkopen is. Hij verkocht in 2005 al voor 1,2 miljoen dollar aan aandelen. Voor een Chinees een enorm vermogen waarmee hij nu tot de nieuwe rijken van China zal behoren. Het is de vraag of deze man nu nog zijn volledige energie in het bedrijf stopt, of dat hij er nu een Westers achtige levensstijl en mentaliteit op na houdt en vooral geniet van zijn leven en rijkdom. Als aandeelhouder heb ik uiteraard liever een Chinees aan het roer met een Chinese mentaliteit.
Het is dus zeker een goedkoop aandeel, maar ook een aandeel waarvoor een engelengeduld nodig is. Over 10 jaar gezien is er wel winst, maar procentueel gezien valt het wel mee en ik moet ook vooral blij zijn dat ik begin 2004 een stuk winst nam en mijn initiële investering weer vrij kwam.
Dit aandeel heeft alles wat Buffett interessant vindt, behalve...
Het is pertinent geen marktleider. Het is een kleine speler met weinig marktinvloed en kan de markt dus niet naar haar hand zetten. Het bedrijf is te klein om nieuwe markten te betreden en is en blijft overal een kleine leverancier. Hoe goed een product ook is, klanten kijken ook naar het merk dat op de doos staat. Tien jaar later is de omvang van het bedrijf niet meer dan het marktgemiddelde gegroeid. Ze missen de kracht om door te stoten. Ondanks de lage K/W en de groei van het bedrijf is het geen fantastische belegging geweest. Ik ben benieuwd hoe het er over tien jaar uitziet. De aandelen gaan de plank weer op.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, november 14, 2005

 

Numico doet verrassende overname

Het aandeel is vandaag 2% lager ivm de bekendmaking van een beoogde 1,2 miljard grote overname. Numico heeft namelijk het plan opgevat om EAC Nutrition overgenomen. Dit bedrijf is werkzaam in Azië. Het geld voor deze overname moet komen uit de uitgifte van nieuwe aandelen en een krediet van 1,75 miljard euro. In december mogen de aandeelhouders zich over dit plan uitspreken.
- Red: Vorige week heb ik het interview met Willem Okkerse gepubliceerd. Ik gaf u de mogelijkheid zijn OK score voor de AEX fondsen te downloaden. Wie dat deed heeft gezien dat Numico GEEN OK score heeft. Het bedrijf is één van de NOK (Niet OK) fondsen. Even zonder nu net te doen alsof ik de OK score al helemaal begrepen heb, mag naar mijn idee duidelijk zijn dat deze overname op zijn minst opvallend te noemen is. Het is de vraag of Numico wel de financiële kracht heeft om nu al een dusdanig grote overname te doen en daarvoor extra krediet van 1,75 miljard voor op te nemen.
Overigens, het interview met Willem Okkerse treft u hier aan.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, november 11, 2005

 

De best presterende sectoren

Internet aandelen blijven het beste presteren. De internet sector valt onder te verdelen in drie bedrijfstakken: Internet Information Providers, Internet Software & Services en Internet Service Providers. Wat opvalt is dat het vooral de Internet Information Providers zijn die hot zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aandelen van bekende zoekmachines Google en Yahoo, die afgelopen maand sterk stegen.

Leisure staat voor alles wat te maken heeft met vakantie en ontspanning. Alles wat te maken heeft met hotels, restaurants, sport, gaming en gokken. In deze sector zijn het vooral de casinohotels die het goed doen. De Amerikanen weten dus blijkbaar de weg naar Las Vegas weer goed te vinden.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van de komende kerstperiode. Belangrijk economisch nieuws vandaag is dat de Amerikaanse consument minder bezorgd is over de economie en dat is natuurlijk goed nieuws voor deze bedrijfstak.

Dit komt voornamelijk door de dalende olieprijzen en natuurlijk profiteert de sector Transportation daar ook van. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen profiteerden hiervan afgelopen maand.

Sector
Stijging*
Internet
10,1%
Leisure
8,7%
Specialty Retail
8,4%
Transportation
8,0%
Insurance
7,9%

* Stijging over afgelopen maandEn natuurlijk is de sector Energy er het slechts aan toe. Ook gisteren daalden de koersen van olie-aandelen weer fors als gevolg van een olieprijs die tot onder de $58 daalde. Vandaag daalde de olie verder richting $57,25 per vat en dat voorspelt voor deze sector in ieder geval voor de korte termijn niet veel goeds.

Ook de Auto industrie presteert zeer slecht. Dit onder aanvoering van de verlies lijdende giganten General Motors en Ford, waar ik de afgelopen weken in deze nieuwsbrief al dieper op inging.


www.stocktradingexpert.com


 

Online Ondernemen opleiding initiatief

Gisteren is www.globalgeniusweb.com live gegaan.
Dit is een combinatie van visionairs, onderwijzers en ondernemers die aantoonbaar vernieuwend bezig zijn.
Die combinatie is gevormd om een opleiding Online Ondernemen te kunnen vertrekken. Geen cursus, maar meer een opleiding met ook de keuze voor coaching en maandelijkse bijeenkomsten. Het initiatief biedt dus veel meer dan alleen de visie en kennis. Hoeveel ondernemende personen zijn er die wel willen, maar al struikelen als basiskennis van HTML gevraagd wordt. Hier treftu een opzet aan die iederéén op gang helpt!
Om duidelijk te maken waar we voor staan is een serie artikelen geschreven. In die serie kunt u ook een gratis visierapport over ondernemen in de 21e eeuw downloaden. Dit is interessant voor zowel Online Ondernemers als MKB ondernemers! wie naar de gratis informatieavond komt krijgt niet één maar zelfs drie gratis rapporten! Zonder meer al zeer waardevol, al was het maar om de toekomstvisie die er duidelijk uit wordt!
Graag wil ik u als mede-initiatiefnemer uitnodigen op www.globalgeniusweb.com


Tom Lassing


 

Short in Ford

Door Jack Hoogland

De afgelopen weken schreef ik in mijn nieuwsbrief al enkele keren hoe de Amerikaanse auto industrie in de problemen zitten. Terwijl een Japanse fabrikant als Toyota winst na winst behaalt, zitten Amerikanen General Motors en Ford zwaar in het rood. Met onze Top-Analyst strategie zagen we gisteren een mooi moment om een short posities in te nemen in het aandeel Ford. Deze autofabrikant heeft dit jaar ingezet op de verkoop van een prachtige terreinwagen en leefde daarbij in de veronderstelling dat consumenten zich niet druk maken om hoge benzineprijzen. Dat doen ze mooi wel, met als gevolg dat de verkopen van die wagens tegenvalt en de verwachte winst omsloeg in verlies. In de eerste 9 maanden van dit jaar heeft Ford dan ook een verlies van $0,42 per aandeel geleden. Twee weken geleden zetten we het aandeel op onze hotlist toen een top-analyst voor het huidige kwartaal een verlies van $0,03 voorspelde, terwijl de consensus verwachting op dat moment nog een winst van $0,04 was.
Gisteren was voor ons het moment om een short positie in te nemen en we deden dat tegen een koers van $8,03. We hebben dus gewoon een verkooporder ingelegd, terwijl we de aandelen niet in bezit hadden, waardoor we nu een negatieve positie in Ford hebben. Het aandeel daalde gelijk naar $7,82, een voor ons positieve eerste dag dus.
Door onafhankelijk van het beurssentiment te beleggen hebben we met deze strategie in tot nu toe ruim 41% rendement behaald. Over bovenstaande zaken hoeft u niet wakker te liggen, want wij vertellen u iedere dag exact welke aandelen we gaan kopen en verkopen. Zo kunt u een paar minuten per dag aan beleggen besteden en toch gebruik maken van een unieke en oerdegelijke beleggingsstrategie.
Wilt u ook onafhankelijk van het beurssentiment beleggen? Meldt u dan hier aan voor een abonnement.donderdag, november 10, 2005

 

Interview met Willem Okkerse, MBA en uitvinder van de OK-Score

Door Tom lassing

Laat ik allereerst beginnen met u de OK-score even te introduceren. De OK-score, u mogelijk als lezer al bekend, heeft in het verleden naam gemaakt door haar tijdige waarschuwingen richting beleggers op Ahold, Unilever en Landis en het aangetoonde vermogen van de methode om de schandalen bij onder andere Enron en Parmalat tijdig te onderkennen.

Het is in feite een waarderingsmodel zoals we dat kennen van Standard & Poors en Moody's.

In de vergelijking met deze al lang bestaande waarderingsmodellen valt het op dat de OK-score niet alleen veel beter scoort, maar ook nog eens veel eerder een signaal geeft. De OK-score maakt het al 1,5 tot 2 jaar vooraf mogelijk aan te geven dat er iets in een onderneming aan de hand is.

De OK-score is vanwege haar opzet enorm breed toepasbaar. Vooral dat feit maakt dan ook dat het de afgelopen jaren misschien een beetje hinkelde tussen de verschillende toepassingsmogelijkheden en daarmee tussen de verschillende markten. Een situatie die tot op de dag van vandaag bestaat. Daarover later meer.

De reden dat ik de kans kreeg om met Willem Okkerse om de tafel te gaan zitten is het feit dat zijn OK-beleggingsfonds per 1 juli 2005 gestopt is. Ik vroeg me als kritisch columnist hardop af wat daar de reden van was en wilde daar graag meer over weten. Immers, zeggen dat je een fantastische methode hebt, maar na een jaar of twee het beleggingsfonds weer MOET sluiten, dat rijmt niet. Gelukkig stemde Willem Okkerse graag in met een gesprek.

------

Mijnheer Okkerse, allereerst mijn hartelijke dank dat u bereid bent tot dit gesprek. Ik stel dit zeer op prijs en denk dat dit ook bij mijn lezers het geval zal zijn. Om maar met de deur in huis te vallen, hoe zit dat nu met het gestopte beleggingsfonds? Wat is het verhaal erachter?

- Inderdaad heb ik mijn contract tot levering van de OK-Score per 30.6. beëindigd, waardoor het fonds noodgedwongen diende te stoppen. Er zijn enkele redenen voor:

1. In het prospectus van het fonds stond dat het financiële aandeel van de zogenaamde NIET goede OK-Fondsen in cash aangehouden moest worden. Dit is niet alleen onzin, omdat de particulieren zélf die cash wel kunnen aanhouden maar het betekende wel dat ik maar met 50 á 60% van het geld moest gaan bewijzen dat ik de AEX kan verslaan.

Om onder die voorwaarden de markt te kunnen verslaan moest ik dan echter meer dan dubbel zo goed draaien, want de helft van het geld stond op drie procent rente. Ik zal u zodadelijk de rekensom maken.

2. De kostenstructuur was teveel gebaseerd op de tussenpersonen en niet op de belegger zelf. Vaak worden dit soort zaken verscholen in de spread (verschil tussen aan- en verkoopprijs : Redactie) doch wij kozen voor transparantie. Deze transparantie over de hoogte van de instapkosten, die overigens later verlaagd werden, kostte ons in het begin negatieve publiciteit die uiteraard de omvang van het fonds niet ten goede kwam.

3. De omvang van het fonds was door de punten één en twee te gering. De vaste kosten van een beleggingsfonds zijn van dien aard dat er minimaal 10 miljoen ingelegd geld aanwezig moet zijn. Helaas haalden we dat niveau niet waardoor de vaste kosten van Euro 60.000 per jaar extra zwaar op de resterende deelnemers drukten.

Een korte rekensom: Bij het opheffen van het fonds had het een rendement van 16,4% in twee jaar. Dit betekent dat we met minder dan 1 miljoen belegd vermogen waarvan 400.000 in cash het belegde deel tenminste 21,5% per jaar moet hebben gedraaid.

Immers : 600.000 x 21,7% x 2 jaar 260.000

400.000 x 3% x 2 jaar 24.000

Minus kosten -120.000

Rendement 164.000

Ik wil benadrukken, het fonds is op mijn verzoek geliquideerd. De bruto rendementen waren helemaal niet slecht en de methode versloeg ruimschoots de AEX index, maar netto bleef er gewoon te weinig voor de deelnemers over. Zicht op snelle verbetering was er niet. De kostenstructuur kon ik niet verbeteren en dan moet je als ondernemer een zware beslissing durven nemen.

Mijnheer Okkerse, ik keek op uw website en wat me opviel is dat er maar één website is terwijl in feite de site en uw OK-score een aantal heel specifieke en nogal uiteenlopende markten kent. Ik zie een 'markt' bij registeraccountants, ik zie een markt bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen, een markt bij de Raden van Bestuur en ik zie een voor de lezers van Beursbox interessante markt bij beleggers. Dit zou eigenlijk veel duidelijker gecommuniceerd moeten worden.

Dat zijn inderdaad in een notendop even wat belangrijkste markten. Nu weet ik dat de Beursbox lezer vooral ge?nteresseerd zal zijn in de laatste markt, die van de belegger, maar ik wil graag ook even uitleggen waarom de andere markten indirect ook belangrijk voor beleggers zijn.

De registeraccountants kunnen met de OK-score op zeer eenvoudige wijze de gaten in de boekhouding van bedrijven vinden. Om een voorbeeld te geven, volgens de officiële methode van boekhouding was Parmalat een winstgevende onderneming. Op die basis was het bedrijf dan ook in staat heel veel leningen afgesloten te krijgen. Volgens de OK-score miste er echter al een paar jaar lang 400 miljoen per jaar waardoor er in feite al enkele jaren lang sprake was van een verliesgevende onderneming. De accountants die de jaarrekening al die jaren goedkeurden hadden dit gat in de boekhouding moeten ontdekken, maar deden dat niet. Pas nadat de boel geklapt was, bleek inderdaad dat de top van Parmalat ieder jaar 400 miljoen had weggesluisd.

Een situatie die de OK-score dus al lang en breed duidelijk gemaakt had. Leuk om hier al bekend te maken is dat alle NIVRA geaccrediteerde registeraccountants in 2006 de toegang tot de methode gaan krijgen. Ook op dit moment vindt er reeds samenwerking met registeraccountants. Vanuit die belangrijke hoek is er dus al erkenning voor de waarde van de OK-score gekomen.

Waarom is de OK-score voor de banken, verzekeraars en de pensioenfondsen van belang?

- Ik wil dat graag aangeven met een voorbeeld: Aegon is bij het faillissement van Enron waarschijnlijk zo'n 500 miljoen Euro kwijtgeraakt. Dat was nooit gebeurd als dat bedrijf met de OK-score had gewerkt! Nu is dat gegeven interessant voor het bedrijf Aegon, maar in feite zouden de stakeholders bij Aegon moeten eisen van de leiding van het bedrijf dat de OK-score ingezet wordt voor er leningen verstrekt worden. De kosten van de OK-score zijn zo gering, dat het een ... als ik dat zo mag zeggen, belachelijke zaak is dat ze het risico nemen de OK-score niet te gebruiken!

Dat geldt ook voor bedrijven als ABP, PGGM, ING en ABNAMRO. Aan grote bedrijven lenen ze misschien iets te makkelijk uit en ieder jaar zien we enorme afschrijvingen op leningen op bedrijven waarvan de OK-score al jaren eerder zegt dat er iets gruwelijk mis aan het gaan is.

Hoe zit het bij de ondernemingstop?

- De Raad van Bestuur en de top van de onderneming heeft wat aan de OK-score omdat deze tijdig kan aantonen dat er wat aan de hand is. Als we er vanuit gaan dat in het ergste geval binnen de top van de onderneming één instituut de zaak mooier probeert voor te stellen dan ze in werkelijkheid is, dan kan een toezichthoudend orgaan als een Raad van Commissarissen de operationele leiding er mee confronteren. Dan pas ben je als RvC waarde aan het toevoegen. De laatste jaren zagen we dat de RvC in feite net als beleggers verrast werden door de financiële staat van bedrijven, met maar al te vaak een faillissement tot gevolg. Het zelfreinigende vermogen van de top van de onderneming is er ook nog. De OK-score geeft inzichten in de ruimte die er nog is.

Kijk ook bij een overname. Zou je als overnemer niet willen weten hoe het er 'echt' bijstaat?

Ook hier een mooi voorbeeld: een bedrijf dat structureel ieder jaar het eigen vermogen ziet slinken moet niet met vreemd vermogen haar grootste aankoop ooit gaan doen. Dat vraagt om enorme problemen, zeker als die aankoop ook nog eens verliesgevend is. Zie wat er gebeurde bij Getronics toen het Wang overnam.

U ziet dat dit soort signalen interessant voor de partijen in de markt zijn. Voor beleggers is het ook van belang. Immers is al gebleken dat de OK-score in staat is gebleken de AEX te verslaan en de afgelopen jaren gemiddeld meer dan 10% rendement te maken. Dat ondanks de dip van de beurs in 2000, 2001 en 2002!

De OK-score loopt tussen de 18 en 24 maanden voor op de daadwerkelijke gang van zaken. Dat wil overigens niet zeggen dat het aandeel van het bedrijf niet ondertussen kan stijgen. Dit soort “opportunity losses” is in al die jaren nooit van enige importantie geweest. Anders gezegd: het zou maximaal 0,5% hebben uitgemaakt op het rendement.

Bij een verslechterende score houdt het overigens niet in dat de leiding van het bedrijf niet meer kan ingrijpen. Juist als de leiding tijdig ingrijpt zien we dat terug in een positieve aanpassing van de OK-score. Als lichtend voorbeeld noem ik hier KPN.

Laten we daar even op verdergaan, want ik wil de OK-score even doorlichten.

Ze bestaat uit tien klassen, waarbij klasse 1 de beste is en klasse 10 in feite voorportaal tot faillissement. Zeg ik dat goed?

- Ja, daar komt het wel op neer.

Op basis van de bedrijfscijfers die voor iedereen openbaar zijn wordt de OK-score vastgesteld. De klassen 1 t/m 6 zijn in aflopende waardering nog prima, beleggers zouden echter geen aandelen moeten bezitten van bedrijven in de klassen 7 t/m 10. In deze klassen gaat het slecht met de bedrijven en zullen in klasse tien ook mogelijk failliet kunnen gaan.

Ook hier is KPN een goed voorbeeld. We kochten tweejarige putopties op KPN in voorjaar 2000 op basis van de jaarcijfers 1999 bij Euro 63. Prijs ca. Euro 10. Binnen één jaar kreeg KPN een klasse 10 beoordeling en hebben wij de aandelen tegen ca. 11 Euro en de opties tegen ca. Euro 50 verkocht. In september 2003 toen de OK-Score naar klasse zes ging namen wij KPN weer op tegen ca. Euro 5,70.

Ondanks dat we dus niet kort op de markt zitten kunnen we wel heel forse koersbewegingen meemaken. We zijn echter geen traders. De portefeuille wordt in principe maar drie keer per jaar aangepast en wel bij de half- en jaarcijfers van de ondernemingen en bij de AEX aanpassing per 1 maart van ieder jaar.

Graag laat ik hieronder even het staatje zien dat ik van uw site haalde. Dit geeft globaal wat meer inzicht. Klasse 1 is de beste en klassen 10 is zeer slecht.

Uit de matrix van 9 x 9 mogelijkheden worden tien klasseringen gedefinieerd. (Zie tabel). Deze klasseringen zeggen in woorden het volgende :

Klasse 1:
Bijna perfecte zekerheid. Zeer goede ruimte voor expansie, óók met vreemd vermogen

Klasse 2:
Excellente zekerheid. Goed ruimte voor expansie, óók met vreemd vermogen

Klasse 3:
Zeer goede zekerheid. Ruimte voor expansie, óók nog met vreemd vermogen

Klasse 4:
Goede zekerheid. Expansie mogelijk, óók nog met vreemd vermogen

Klasse 5:
Voldoende zekerheid. Alertheid geboden. Voorzichtig bij expansie met vreemd vermogen

Klasse 6:
Matige zekerheid, verbetering nastrevenswaard. Expansie met vreemd vermogen niet verstandig

Investeringen in de klassen 1 tot en met 6 lopen slechts een theoretische kans op een faillissement in het daaropvolgende jaar. Deze kans loopt van 0,00001% tot 0,001%. Zij worden daardoor dan ook beschouwd als bedrijven waarin een belegger minder risico loopt. De kansen van een faillissement nemen toe in de klassen hoger dan zes tot meer dan 60% in Klasse tien. Het unieke voordeel van de OK-Score daarbij is dat zij twee jaar voordien juist in 100% van die 60% kansgevallen een faillissementswaarschuwing afgeeft.

Klasse 7:
Onvoldoende zekerheid, verbeteringen noodzakelijk. Expansie met vreemd vermogen sterk afgeraden

Klasse 8:
Zorgelijke zekerheid, verbeteringen urgent nodig. Verdere expansie met vreemd vermogen levensgevaarlijk

Klasse 9:
Zorgwekkende zekerheid, substantiële verbeteringen zijn direct nodig. Expansie met vreemd vermogen niet meer mogelijk

Klasse 10:
Fase van desoriëntatie en desintegratie. Keuzes zijn rigoureus ingrijpen, desinvesteren óf deelliquidaties of nieuw eigen vermogen. De situatie kan óók binnen één tot drie jaar fataal worden. Bij een tweede achtereenvolgende Klasse 10 waardering kan de situaie binnen één tot twee jaar fataal worden en bij een derde achtereenvolgende 10 klassering zelfs binnen één jaar.

Het zal evident zijn dat naarmate een onderneming tendeert van in de richting van Klasse EEN de onderneming steeds krachtiger wordt en naarmate de onderneming tendeert naar Klasse TIEN de onzekerheid steeds verder toeneemt. Ieder van de Stakeholders kent daarbij zijn eigen risico's.

Klasse 1


Klasse 10

ZEKERHEID

<<-->>

RISICO

STAKEHOLDERS


WELKE RISICO’S

Raad van Bestuur

<<-->>

Wisseling van de top

Raad van Commissarissen

<<-->>

Aansprakelijkheid

Centrale Ondernemingsraad

<<-->>

Sanering

Kredietverschaffer

<<-->>

Mogelijk faillissement

Aandeelhouder

<<-->>

Koersdaling, verwatering,
mogelijk faillissement

Klanten

<<-->>

Continu?teit

Leveranciers

<<-->>

Mogelijk faillissement


Is de OK-score wel eens geconfronteerd met een plotseling faillissement?

- In de klassen 1 tot en met 6 is het ons nog nooit actief overkomen dat het 'ineens' over was met een bedrijf en we er dus 100% op moesten afschrijven. Als het slechter gaat, dan is dat in de rapportages al veel eerder duidelijk en gaat zo'n bedrijf naar de klassen 7 tot en met 10.

Beleggers, maar ook accountants missen de mogelijkheden en inzichten die de OK-score nu biedt. We scoren hierin dus in de praktijk nog altijd 100%. Als feit een onderscheid te kunnen maken tussen de goede OK-Klassen van 1 t/m 6 en de slechte OK-Klassen van 7-10, had de afgelopen jaren al heel wat koersleed bij beleggers kunnen voorkomen.

Als we het dan toch over dingen als faillissementen hebben, mag ik eens vragen, wat was uw grootste persoonlijke blunder tot op heden?

- Dat was mijn inschattingsfout van de slagkracht van de vermogensbeheerder waar het beleggingsfonds was ondergebracht. Het was niet zozeer een blunder, maar meer mijn inschattingsfout.

En andersom, wat was uw grootste succes?

- In feite is het grootste succes de ontdekking van de methode. Het is nogal niet wat, er bestaan op de wereld enkele zeer toonaangevende waarderingsmodellen en dan kom ik, Willem Okkerse, ineens met een methode die niet een klein beetje beter is, maar statistisch gezien een ongekend veelvoud malen nauwkeuriger is. Ga er maar vanuit dat ik hier indertijd zelf ook met grote verbazing naar gekeken heb. Het is ook niet zo verwonderlijk dat in de markt nogal met ongeloof werd gereageerd. Het klinkt behoorlijk onwaarschijnlijk, maar steeds meer wordt nu onderkend dat we hier iets hebben dat er nog nooit eerder geweest is.

De waardering bleek ook uit de uitspraak van Prof. C. van Halem. Hij had het over "indrukwekkend" en mooier nog over "een revolutie in insolventievoorspellingen".

Heel leuk is ook dat binnenkort in Gen?ve een ontmoeting gepland wordt met één van de grondleggers van een oudere methode die nu nog altijd toonaangevend in de markt is. De grondlegger daarvan is nu zeer benieuwd naar de OK-score en is vanuit de voorgelegde resultaten al bijzonder onder de indruk.

Even een heel andere vraag. U hebt deze 'voorkennis' over de markt, wat doet u daar zelf mee?

- Ik beleg zelf ook, maar nooit in de bedrijven waar ik extern OK-Scores publiceer. Dit houdt in dat ik nooit direct AEX fondsen in mijn portefeuille heb. Hetzelfde geldt voor bedrijven waar ik of waar mijn bedrijf opdrachten voor uitvoeren.

Waar kunnen de lezers meer informatie over de OK-score lezen?

- Als eerste wil ik de lezers van Beursbox graag gratis een mogelijkheid geven kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de OK-verzamelingen van de zogenaamde OK en de NOK (Niet OK) fondsen uit de AEX.

Dit als dank dat ik hier de ruimte kreeg mijn methode voor te stellen.

Geeft u zich hier even op voor deze nu nog gratis informatie:

Naam

E-mail adres


Gezien het feit dat de OK-score de index de afgelopen jaren gemiddeld per jaar met 7% versloeg is het naar mijn idee een zeer waardevol cadeau voor iedere belegger die kwaliteit weet te waarderen.

Nu ook OK Score beleggersgiro beschikbaar! http://www.beursbox.nl/bestel.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Google

De "oude" gebruikers van Adwords en Adsense zijn een stuk minder tevreden tot zelfs zeer ontevreden over de veranderingen die Google sinds afgelopen augustug doorvoerde. De geplaatste advertenties werden een stuk duurder en de inkomsten uit AdSense vanuit geplaatste advertenties op de sites zijn enorm veel lager.
Dat feit publiceerde ik al.
Google zegt echter dat het bij haar onveranderd goed gaat met nog altijd een enorme groei van de omzet.
Dat feit moet dus haast wel inhouden dat er veel, heel veel, nieuwe klanten bij zijn gekomen die veel minder effectief adverteren.
De koek van AdSense wordt over veel meer websites verdeeld waardoor per website de inkomsten dalen. Door de ineffectieve advertenties van de nieuwe adverteerders worden de advertenties van iedereen ondertussen wel duurder.
Kortom, mijn eerdere aangeven dat Google's omzet wel eens een flinke dip kan gaan zien kan wel eens door een enorme aanwas van nieuwe klanten achterwege blijven of vertraagd worden. Blijft echter het ernstige feit dat de advertenties minder effectief worden. Vooral de ervaren adverteerders zullen gaan zoeken naar betere alternatieven. Als die buiten Google een nieuwe hype kunnen creëren heeft Google uiteindelijk toch het nakijken. Gisteren dook het aandeel 2,76% omlaag. In de weekgrafiek zien we nu een Doji verschijnen. Het lijkt interessant te worden te gaan zoeken naar een putoptie. Kijken we naar de dagcandles, dan zien we de bevestiging van die Doji al terug! Ook Stochastic en RSI geven verkoopsignaal.
Nu is het handelen van Google Opties voor de Nederlandse beleggers vaak niet makkelijk. Niet iedereen heeft een Amerikaanse Online beleggingsrekening waarmee het een fluitje van een cent is.
De ABNAMRO komt u echter te hulp.
Er is ook een tweetal Google Turbo's Short met stop loss 400 of stop loss iets hoger op 430.
Beide lijken me prima instrumenten om op een daling in te spelen. De 430 geeft wat meer speelruimte, maar is dan ook grofweg 20% duurder.
Wilt u meer weten over Turbo beleggen, volgt u dan de online Turbo beleggen cursus op www.turbospecialist.nl. Voordeel is, het is gratis!


Tom Lassing


 

Welke beurs is nu interessant?

Door Jack Hoogland


Welke beurs is nu interessant?Deze week zag ik in de nieuwsbrief een artikel van Tom, waarin hij schrijft dat hij Japanse beurs zowat de meest interessante beurs is op dit moment. Met Tom's analyse ben ik het volledig eens. De vraag die hij zichzelf stelde was: op welke beurs is het sentiment het meest positief? Japan dus. Probleem met dit soort analyses is mijns inziens echter altijd dat wanneer een buitenlandse beurs als interessant wordt opgemerkt er al een stijging van tientallen procenten heeft plaatsgevonden. Bijkomende vraag is dan altijd: hoe lang gaat het sentiment zo positief blijven? Aan iedere stijging komt tenslotte een eind en volgt vaak een daling. Om te bepalen welke beurs het meest interessant stel ik me daarom liever andere vragen, en dat zijn de volgende:


Wat mij betreft is het antwoord op al deze vragen dezelfde. De Amerikaanse beurs is mijns inziens om alle vier deze vragen onverslaanbaar, daarom het meest interessant en dus beleggen we met StockTradingExpert op deze beurs. Bijkomend voordeel is dat wanneer de Amerikaanse beurs sterk gaat stijgen óf sterk gaat dalen we er vanaf de eerste procent erbij zijn. 

Heineken ruziet met Philips

Dat van drank weinig goeds komt, bewijst op onverwachte manier de ruzie tussen Philips en Heineken. Heineken wil met een serie rechtsgangen het thuistap product van Philips van de markt krijgen. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de twee partijen elkaar zowel vroeger als nu de winst niet gunnen. Philips was ooit de partner van Heineken, maar was zeer ontevreden omdat Heineken het betere deel van de deal had. Heineken kan immers bier blijven verkopen terwijl Philips onder druk gezet werd om de apparatuur eenmalig zo goedkoop mogelijk te leveren. Zo'n samenwerking op die manier, zonder wederkerende omzet/winst voor één van de partijen is al doodgeslagen voor deze van start is gegaan. De fout van die slechte samenwerking ligt bij beide partijen. Dat Philips dus een betere deal is gaan zoeken is zo gek niet. dat feit had Heineken kunnen zien aankomen. Je moet je immers wel kunnen inleven in je partner. Dat Heineken daar dan boos over is mag ook duidelijk zijn. De grootste haat bestaat tussen voormalige partners. Aan de rechter is het nu om zijn loon te verdienen. Als Philips inderdaad de aan Heineken overgedragen kennis alsnog weer gebruikt heeft, dan heeft de rechter een makkelijke rol. Als dat niet het geval is, dan is het de schuld van beide partijen dat het zover gekomen is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, november 09, 2005

 

De economie

Het zal u duidelijk zijn dat ik de laatste jaren niet al te enthousiast over de economie ben geweest. Overal lezen we over economische groei, maar we zien heel belangrijke sectoren zoals het Midden- en Kleinbedrijf het in Nederland behoorlijk moeilijk hebben. Massa-ontslagen bij groteren bedrijven en een supermarktoorlog maken ook dat er niet echt een lekker gevoel over de economie ontstaat.
Toch zeggen de statistieken dat de economie nog altijd groeit.

Het zou kunnen.

Wat mij echter zorgen baart is dat de economische groei volgens de statistieken al enkele jaren aan de gang is. Nu duurt een normale opwaartse economische cyclus vaak maximaal zo'n 8 jaar. Volgens de statistieken zijn we nu al halverwege.
Als dit de top van de cyclus moet voorstellen, dan mag duidelijk zijn dat mijn lage enthousiasme niet onterecht is.

Ook in Amerika, dat economisch op ons vooruit moet lopen zeggen de statistieken dat we al over de helft van de cycles zijn. Er zijn zat bedrijven die een mooie winst rapporteren, maar dat het economisch nu echt steengoed gaat kan ook niet echt gezegd worden als we naar de inkomenspositie van de gemiddelde Amerikaan kijken.
Ook zijn er al zonder moeite twee belangrijke industriële sectoren te noemen waar het zeker niet goed gaat. De automobiel industrie en de luchtvaart. Als daar bedrijven gaan omvallen kan dat een flinke impact op lokale economieën hebben.
Belangrijk is in mijn ogen dat het inkomenplaatje van de Amerikaan er niet op vooruit is gegaan. Steeds vaker wordt een baan verloren en komt er een lager betaalde baan voor terug. Honderdduizenden Amerikanen verdienen nu als kleine ondernemer een tweede inkomen en miljoenen Amerikanen hebben er noodgedwongen een laagbetaalde part time tweede baan bij genomen. Vaak zijn dit McJobs, baantjes als hamburgerbakker bij McDonalds of werk als beveiligingsbeambte, een sector waar het wel heel goed gaat en een sector waar banen niet naar het Verre Oosten kunnen worden verplaatst.
Daarbij is de schuldenpositie van de gemiddelde Amerikaan verslechterd. De enorme stijging van de huizenprijzen maakte het mogelijk extra hypotheken op het in bezit zijnde onroerend goed op te nemen. Dit is dan ook massaal gedaan. Nu de rente in Amerika weer stijgende is kan dat in de toekomst vervelende gevolgen gaan hebben. Ook in Europa zal in 2006 de rente mogelijk weer een stijgende tendens laten zien.

Het feit dat energie flink duurder is geworden zal de aankomende maanden een extra impact gaan hebben. Nu lijkt een rekening van een extra 150 euro per gezin niet zo heel veel, maar het is weer een aanslag op het huishoudbudget. Een budget dat bij velen al steeds krapper aan het worden is.

Gisteren sprak ik iemand die me kwam vertellen dat het heel goed met de economie moet gaan, want de beurs staat ook weer boven de 400.
Was het maar zo simpel. De beursindex en de economie hebben echter niet veel met elkaar te maken. Ten eerste staan er maar maximaal 25 grote bedrijven in de AEX index. Die bedrijven werken veelal niet lokaal, maar internationaal.
Daarnaast is de beurskoers heel iets anders dan de economie. De prijs die een koper per indexaandeel neerlegt heeft te maken met de verwachtingen voor die onderneming, niet met de verwachtingen voor de gehele economie. Juist de lokale economie kan hard achteruit hollen terwijl de internationale bedrijven, soms mede door gunstige valutaschommeling goede sier met winsten maken.

Gaat het nu goed of gaat het slecht met de economie?
Als we naar de statistieken kijken, dan gaat het zo slecht niet. Er is blijkbaar nog altijd groei. Waar die precies vandaan komt blijft een raadsel. MKB draait zo best niet en de consument gaat er netto nog altijd niet op vooruit. Is dat perceptie of liegen de statistieken?
Ooit las ik het voorbeeld van de PC die de economie deed groeien. Vroeger hadden de Pentiums 1 die een harde schijf hadden van 1 gigabyte. Nu hebben we Pentiums 4 die een harde schijf hebben van 200 Gigabyte. Hiermee kan je volgens de theorie vier keer sneller werken terwijl de prijs per PC gelijk bleef. Dus (ahum) is de verkoop van net zoveel PC's als indertijd toch nu meer waard voor de berekening van de economie, want ze zijn sneller en krachtiger en er kan in theorie sneller op gewerkt worden.
Ik heb geen idee of deze malle indexering nog altijd bestaat, maar het is een manier om statistieken te manipuleren. Dit soort grappen worden er gebruikt om de cijfers vast te stellen. Ik was zaterdag op de HCC-beleggen bijeenkomst die als thema had "Grafieken liegen". Een aardige stelling zou echter zijn "statistieken liegen". Ze liegen op vele manieren. Ondertussen gaat het volgens de statistieken goed met de economie, maar onverklaarbaar genoeg hoor ik van vrijwel niemand dat hij/zij er netto meer aan overhoudt.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 08, 2005

 

Japanse Candles presentatie

Iedereen die afgelopen zaterdag niet bij de presentatie kon zijn kan ik bij deze toch de basis van het verhaal aanbieden. Het is een Powerpoint presentatie met daarbij de uitleg geworden.
Gaat u naar de online Japanse Candles presentatie om de presentatie alsnog te zien.
U bent vrij deze link met anderen te delen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, november 07, 2005

 

Japan fondsen


Naar aanleiding van het artikel gisteren in de Beursbox Nieuwsbrief zijn er een aantal large cap Japan fondsen doorgegeven.
Morningstar.nl geeft vanuit Nederland in feite maar twee zuivere Japan Fondsen en beide werden ook door enkele lezers doorgegeven:

- Intereffect Japanse Aandelen www.intereffektfunds.com Een fonds met een verleden. Ik geef er geen waardeoordeel over, want dat is niet aan mij, maar het fonds in het verleden niet vrij van smetten gebleven. Ook de directie van het fonds is in het verleden niet altijd even kosjer geweest. Dat moet u even weten voor u eventueel nadere informatie gaat opvragen. Ik heb geen mening over de huidige opzet en huidige directie. Morningstar geeft wel aan dat het fonds Intereffect Japanse aandelen achter blijft bij de index en de andere Japan fondsen.

- ING japan fund serie 2 of 13. Ik ken ze niet, weet ook niet of het nog open is voor nieuwe deelnemers, maar ING heeft in ieder geval Japan fondsen.
Morningstar geeft aan dat het fonds lang achterbleef bij de rest van de markt, maar recent deze achterstand ingehaald heeft. Dit is voor het eerst sinds drie jaar. Drie jaar waarin het fonds structureel achterbleef bij de markt. Blijkbaar heeft ING wel heel goed ingezet op het herstel van de Japanse markt.

Het mag dus duidelijk zijn, als u in Nederland zoekt, dan komt u niet bij de beste Japan fondsbeleggers uit. Als u serieus geld wilt gaan beleggen, kijkt u dan over de grens. Daarover zo meer. Er zijn in Nederland nog wat andere mogelijkheden:

Er is ook een warrents fund namelijk: Intereffekt Japanse Warrants. Dit fonds is in feite sinds haar oprichting structureel verliesgevend geweest. De oorzaak was niet alleen de beurs, maar ook de handelingen van de toenmalige directie waren er debet aan. Kijken we slechts naar het laatste jaar, dan zien we dat de structurele verliesgevendheid zich voordeed tot halverwege dit jaar. Daarna is de trend gekeerd en zien we een fantastisch herstel van 600 naar 1350. (Ontwikkeling van 1000 euro). Het is een fonds dat heftig reageert op martktbewegingen. Als u vol overtuiging op Japan bent en u bent van mening dat de problemen bij deze aanbieder echt tot het verleden behoren, dan heeft u hier een prachtig speculatief hulpmiddel in handen. De koers is momenteel 1,12 euro.

Er is ook een Japan Convertible Fund in Nederland verkrijgbaar. De aanbieder is Vierlander Effecten NV. Dit fonds doet dus alleen zaken in converteerbare obligaties. Als dat uw ding is, dan zit u hier goed. Het fonds doet het duidelijk beter dan de concurrenten. Rendement over dit jaar is 17%. Rendement laatste 12 maanden is 14%. Het rendement over de laatste drie jaar is 7,9%. De jaren 2002 en 2003 waren verliesgevend. 2004 was met 1,8% net positief en pas dit jaar zit er schot in.

- In Duitsland is het Deutsche GlobalSpectrum Japan Select Equity Fund D acc genoteerd. Dit large cap fonds heeft dit jaar ruim 41% rendement gemaakt. Het fonds wordt vanuit Dublin gerund.

- Een bekend aanbieder van naam is Templeton. Het Franklin Templeton Japan Fund A Acc heeft jarenlang een underperformance laten zien, maar wist dat recent om te buigen naar een outperformance. Blijkbaar hebben ze gewacht op de opleving en weten ze er goed van te profiteren. Van 1 januari tot op heden is 40% rendement gemaakt. Over de laatste drie jaar was het rendement 15,9% totaal.

- Er zijn twee INVESCO GT Japan Fund fondsen. Een A en een C fund. Ze doen het beide fantastisch goed, maar de winnaar is het C fonds dat dit jaar 47,8% rendement heeft gemaakt. Het fonds hobbelde jarenlang met de markt mee maar weet dit jaar duidelijk beter te scoren. Het A fonds deed het met 47,2% niet veel slechter! Invesco doet het duidelijk beter dan de concurrenten en is dit jaar in Japanse large caps de overtuigende winnaar.

- Het JOHCM Japan Fund GBP Inst Inc zit volledig in aandelen en maakte dit jaar 40,2% rendement. Het fonds wordt vanuit London gevoerd.

- Als u een fonds zoekt dat vrijwel precies de index volgt, al jarenland, kijkt u dan bij Barclays. Hun iShares MSCI Japan Inc lijkt haast wel vastgelijmd aan de index te zijn. Rendement dit jaar 27,9%.

Ik raad u aan om goed onderzoek te doen naar de voor u meest geschikte beleggingsfondsen. Ik ben niet vaak voorstander van de grootbanken voor het beleggen van uw geld, maar de bereikbaarheid van buitenlandse fondsen is via de grootbanken vaak wel goed geregeld. Daar u beleggingen van deze aard niet als trading inzet zijn transactiekosten minder van belang.

- Op Euronext Brussel noteert het Japanse bankaandeel Daiwa. Beleggers die niet in een fonds, maar liever in een individueel bedrijf investeren hebben hier een kans. Persoonlijk zou ik liever voor een beleggingsfonds kiezen denk ik, maar laat u dat feit niet tegenhouden onderzoek te doen naar Daiwa.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

HCC beleggen dag Culemborg

Afgelopen zaterdag was de landelijke HCC beleggen dag in Culemborg. Voorhet eerst presenteerde ik daar de Japanse Candles. De zaal was vol, +2. We kwamen namelijk twee stoelen te kort.
Voor iedereen die er niet bij kon zijn ga ik zo snel mogelijk een presentatie maken in de vorm van een filmpje. Ik moet daar even voor gaan zitten om dat te regelen, maar de vraag ernaar was zo groot dat het me een leuk extra projectje lijkt.
Het was een goed bezochte bijeenkomst waar een flink aantal interessante presentaties gegeven werden. De nevensessie presentatie over Turbo Beleggen was zelfs zo goed bezocht dat er veel te weinig plaatsen waren. U weet ondertussen dat op www.turbospecialist.nl een cursus Turbo beleggen staat. Het is overigens gebleken dat Tiscali abonnees deze cursus niet kunnen volgen. Tiscali blijkt als enige betaalde provider niet in staat deze berichten door te sturen. Het beste schrijft u dan in onder een ander E-mail adres, bijvoorbeeld het gratis Yahoo of Gmail. Hetzelfde geldt overigens voor het Japanse Candles E-book dat u gratis kunt downloaden via www.japansecandles.nl.


Tom Lassing


 

Waar nu te beleggen?

We zien een hausse in goud en is Olie nog interessant?
Ik heb eigenlijk maar één plek waar ik u op wil wijzen. Ik deed dat vorig jaar in feite een jaar te vroeg, al zou u er niet op achteruit gegaan zijn, maar ik blijf erbij dat u in Japan zou moeten beleggen. Het makkelijkse is een Japan beleggingsfonds. Naar mijn idee zal Japan de aankomende jaren de beste papieren hebben. Wanneer moet u Japan in? Wat dacht u ervan om dat vandaag te doen?
Ik heb nog geen mooi overzicht van Japan fondsen voor u. Nu u echter weet in welke richting u moet zoeken, kunnen we met meerderen gaan zoeken naar degelijke fondsen die er al jaren ervaring hebben. Ik hou me aanbevolen voor suggesties. Stuurt u ze op tom@lassing.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl
www.japansecandles.nl


vrijdag, november 04, 2005

 

StockTrends Analyse Software

Ik heb gisteren weer de allernieuwste versie van StockTrends gedownload! Eerdere gebruikers herkennen het pakket bijna niet meer terug en dan moet u weten, het is nog steeds slechts een tussenversie want er komt de aankomende nog veel meer moois bij. Niet alleen zit portefeuillebeheer er nu standaard in, maar ook is nu eindelijk ook in de RSI en Stochastic de koop/verkoopsignaal functie toegevoegd zodat u in de grafiek pijltjes ziet op de momenten die er toe doen!
Naast de veel mooiere lay out is er dus een scala aan extra's toegevoegd en dat nog altijd voor dezelfde paar euro per jaar. Nieuwe gebruikers kunnen het nog altijd de eerste 30 dagen gratis gebruiken. Dat is nog wel de mooiste van alle voordelen, want pas als u tevreden bent besluit u of u dit pakket wilt blijven gebruiken.

Tom Lassing

http://www.next150.com


 

Kop-schouder patroon in cruciale fase

Door Herman Twaalfhoven


Naar aanleiding van mijn vorige bijdrage aan de nieuwsbrief kreeg ik reactie omdat ik melde dat dalingen bij oktober hoort. Een lezer wees me op het feit dat de afgelopen jaren oktober juist goede maanden zijn geweest (hoewel vorig jaar per saldo neutraal maar wel met een stevige dip). Maar wat ik veel belangrijker vindt, is dat mijn bijdrage gelezen wordt en niet voor zoete koek geslikt wordt. Er wordt gelukkig over nagedacht.
De vorige keer heb ik geschreven dat er een mogelijke bodem zou kunnen zijn bij 385. Dit is juist gebleken (puur geluk?). Inmiddels zijn we, ondanks de winstwaarschuwing van Dell, aangekomen bij de top van de rechter schouder. Dit is dus een belangrijk punt. Stoten we door, dan is het kop-schouder patroon niet meer geldig en volgt er toch nog een oude jaarsrally. Mocht de AEX haperen, dan wordt het koersdoel 365. Hierbij let ik ook op de US die gisteren de toppen niet kon vasthouden. Kortom, we bevinden ons in een cruciale fase.www.beursbox.nl


 

Quote 500

Van der Hoeven, ex Ahold topman, zal er niet blij mee zijn, maar hij staat als nummer 500 in de Quote 500. Het grootste deel van zijn vermogen verkreeg hij als bonus op de winst van Ahold die geen winst maar fraude bleek te zijn. Die notering in de Quote 500 is een mooie straf voor hem. Immers hij had lekker anoniem van zijn miljoenen kunnen gezienen als hij nummer 501 was geworden. Nu kost het hem weer wat extra beveiligingsgeld. Als het hem genoeg kost staat hij volgend jaar weer 501.
In de top veranderde niet veel. Brenninkmeijer, Heineken en drie Fentener van Vlissingen's beheersen de top 5.
John de Mol is 6e geworden. 1,8 miljard wordt hij nu op geschat. Wanneer zou het genoeg zijn?
Overigens heeft de top 500 nu samen 10% meer vermogen dan een jaar geleden.
Quote neemt overigens ook haar wraak op de onderwereld die haar dwars heeft gezeten. De lijst top 25 'zware jongens' is nu ook opgenomen. Blijkbaar willen ze, net als Theo van Gogh indertijd, gaan tot aan het gaatje. Zoiets kan je dan lelijk gaan opbreken want de kwajongensstreek van Quote is wel gericht op bijzonder schietgrage personen die niet bekend staan om hun gevoel voor humor. Het pand van Quote zelf is ook al eens beschoten, maar de kwajongens die ze zijn gaan ze de zware criminelen ook nog tergen met een top 25. De nummer vier van de lijst is overigens al geliquideerd. Het kan in die lijst dus snel gaan. Nu maar hopen dat Quote nu zelf geen slachtoffer gaat worden. Ze vragen er immers wel om.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Genzyme, een winstgevende biotech reus

Door Jack Hoogland


Genzyme is een biotech reus met ruim 7000 medewerkers. Het bedrijf wordt gevolgd door maar liefst 19 analisten wiens taak het is om te voorspellen wat voor het huidige kwartaal de winst per aandeel zal zijn. Het gemiddelde van deze 19 analisten wordt de consensus verwachting genoemd. Voor Genzyme was de consensus verwachting drie maanden geleden nog een winst van $0,59 per aandeel en inmiddels is dit verhoogd naar $0,61. Daarnaast wordt van deze analisten een ranglijst bijgehouden waaruit blijkt hoe goed of slecht ze zijn in het voorspellen van Genzyme's winst. U kunt zich voorstellen dat wanneer de beste van deze 19 analisten met een winstverwachting komt, dit serieuzer wordt genomen dan wanneer de slechtste dat doet.

Twee weken geleden kwam de beste van deze 19 analisten met een afwijkende winstverwachting. Hij verwacht dat Genzyme in het huidige kwartaal een winst per aandeel van $0,65 gaat behalen, waarmee hij veel positiever is dan zijn 18 collega's. Voor onze Top-Analyst strategie was dit reden genoeg om het aandeel op onze hotlist met koopkandidaten te plaatsen en te wachten tot een goed moment om met beperkt risico in te stappen zich zou voordoen.

Afgelopen maandag steeg de koers van het aandeel onder hoge omzetten en er ontstond een mooi moment om in te stappen. We konden het aandeel dinsdag kopen tegen een koers van $71,83 en bepaalden dat we het aandeel voorlopig vast houden zolang we een slotkoers zien boven de $70,23 (is slot okt27). Een zeer beperkt risico dus. Op dit moment hebben we het aandeel in portefeuille en de koers is inmiddels opgelopen naar $74,37.

Op deze manier zoeken we iedere dag naar kandidaten. We zetten ze eerst op onze hotlist en zodra een mooi instapmoment zich voordoet nemen we actie. Spreekt deze manier van werken u aan? Meldt u dan hier aan voor een proefabonnement.donderdag, november 03, 2005

 

Komt Bernanke in het nauw?

In januari neemt Bernanke het stokje van Greenspan over. Greenspan heeft het in zijn lange periode als voorzitter niet makkelijk gehad, maar uiteindelijk is de economie wel staande gebleven, ondanks econmisch geblunder van de laatste president.
Bernanke krijgt het bij zijn aantreden bijzonder moeilijk. De belastingmeevallers lopen per eind december af, zodat bedrijven die nu enorme winst kunnen bijtekeken, mede door belastingmeevallers, het moeilijker gaan krijgen. De staatschulden nemen nog steeds niet structureel af en Irak en Katrina hakken zwaar in het 2006 staatsbudget.
De rente is door Greenspan weer op 4% gebracht en dat geeft de Fed weer wat ruimte, maar houdt tevens in dat bedrijven nu wel aanhikken tegen weer vier procent, daar waar het een jaar geleden nog slechts 2% was. De stijgende huizenprijzen geven de consument financieel lucht, maar geven ze ook de mogelijkheid nog meer schulden aan te gaan. Helaas is het zo dat Amerikanen erg makkelijk geworden zijn in het aangaan van schulden. De stijgende rente gaat een keer pijn doen en als dat punt komt, dan kan de huizenmarkt wel eens een enorme klap krijgen vanwege een enorm aanbod aan woningen van mensen die het zich echt allemaal niet meer kunnen veroorloven.
Hoe dan ook, Bernanke is niet te benijden. Greenspan zal een zucht van verlichting slaken dat hij de geschiedenis in zal gaan als de man onder wie 18 jaar lang geen economische ramp is voorgevallen. De beurs zag de grootste stijging en overwaardering ooit en daarna een enorme afwaardering, maar de economie werd er niet door genekt. Of dat nu Greenspan zijn verdienste was is de vraag, maar het is economisch gezien 18 jaar lang niet verkeerd gegaan voor Amerika.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De beste Ajax beleggers staan aan wal

Bent u belegger in aandelen Ajax en wilt u meer dan alleen de aandelen bezitten? Laat dan eens zien hoe u het als coach doet!
U kan nu in spelvorm uw manager capaciteiten als voetbalcoach tonen.
Het is net niet gratis, dat zeg ik er nu vast bij. Het lidmaatschap kost immers 7 euro per jaar. Daarvoor krijgt u online een game voorgeschoteld waarin u uw voetbalkennis kunt gebruiken. Het is daarmee een leuke manier om met voetbal bezig te zijn en daarbij uw kennis over voetbal te gelde te maken. Er zijn immers zelfs kaarten voor het WK te winnen!
Kijkt u op www.voetballenstart.nl.
Veel succes!


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, november 02, 2005

 

Olie is fundamenteel passé


Beleggers worden nu behoorlijk bestookt met olie-beleggingsproducten.
Niet zo gek, want olieaandelen hebben het, vanwege de prijsstijgingen van de olie, heel erg goed gedaan. Wat we dan echter zien is dat als boter na de maaltijd de afgeleide producten alsnog komen.
Beleggers die zelf niet durfden te beleggen in Olie aandelen, Olie futures etc, die denken dat ze wel veilig in een olie beleggingsfonds of olie service kunnen gaan beleggen.

Daar kan je als belegger echter behoorlijk bedrogen uitkomen.
Ik leg u hieronder even uit waarom.

We weten als beleggers maar al te goed dat een periode van enorme stijgingen ook gevolgd wordt door een minder periode. Dan zeggen we het netjes. Wat hard omhoog ging gaat vaak ook hard omlaag. Het feit dat een bedrijf van naam nu een olie beleggingsfonds uit gaat geven zegt niets over de rendementen dat dit fonds gaat maken.
In de folder staat ongetwijfeld dat 'als het product afgelopen jaar had bestaan' er een fantastisch resultaat zou zijn behaald. Helaas echter, toen bestond het product nog niet.
Wat we nu zien is dat olie het eigenlijk helemaal niet meer zo goed doet, maar de oliefondsen nog wel na-ijlen. Niet zo vreemd, want de beleggingsfondsen zijn nu aan het kopen en persen er de laatste lucht in.
Wie moet er echter DAARNA dan nog gaan kopen?

Kortom, eerder dit jaar schreef ik een mooie reeks artikelen over beleggen in olie en alternatieve aandelen daarop, maar de houdbaarheidsdatum van die artikelenreeks begint dichtbij te komen.
Het is misschien nog niet over, maar dat komt omdat de meute zich nu nog met glimmende foldertjes laat gekmaken. Fundamenteel is het echter al over. De trendwatchers zitten al niet meer in olie, die zitten nu in....

Dat houdt u tegoed voor een volgende nieuwsbrief! Nog geen abonnee? Gaat u naar www.beursbrief.com om u op te geven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

ING gaat reorganiseren


De bank wil een bedrag van zo'n 190 miljoen euro extra gaan besparen. Al eerder werd bekend dat ING een besparingsronde wilde gaan inzetten. De bedragen die nu genoemd worden komen daar nog eens over heen.
Die optelling is er ook met de banen die verloren zullen gaan. Was er eerst sprake van 450 banen, nu komen daar nog eens 500 banen bovenop. Daarnaast zal ING nog eens 2200 banen outsourcen. Daarnaast zal ING de contracten van externen beëindigen. 550 contracten zijn al afgelopen, een verdere 850 zullen nog volgen.
ING had voor de reorganisatie in de Benelux 13.000 banen en zal er na afronding nog slechts 8450 hebben.
Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben, maar doe het toch. De topmensen hebben net hun 60% loonsverhoging binnen. De argumenten waren onder andere dat leiding werd gegeven over een x aantal medewerkers. Het mag duidelijk zijn dat de lonen van de topmanagers na de reorganisatie ook met 40% terug kunnen. Dankzij hun goede ondernemersschap gaan er immers duizenden banen verloren. Als ze toch zo goed zijn dat ze 60% loonsverhoging moesten krijgen, dan zou toch wel verwacht mogen worden dat ze de bank eerder zouden laten groeien dan dat ze haar afbreken? Ga ook niet zeggen dat ze zo goed zijn dat ze zo kunnen snoeien, want deze mannen zaten er ook toen dit alles opgezet werd. Als de bank dus een puinhoop is waar in gesnoeid moet worden, dan was dat ook hun, veel te duur, betaalde werk.
ING zal door de reorganisaties ook de aankomende tijd een bedrijf zijn waar vooral naar binnen gekeken zal worden. Geen werknemer die nu een risico gaat nemen, want dan is de kans groter dat je op de exit lijst komt te staan. Fundamenteel is ING daarom nu een bedrijf geworden waar je liever geen aandeelhouder in bent. Gezien de snaaiende topmensen die hun kwaliteiten nu wel bijzonder duidelijk tonen mag dit nu voor iedereen overduidelijk zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 01, 2005

 

HCC beleggen Culemborg bijeenkomst

Zaterdag zijn er geen kosten aan verbonden! U kunt dus naar Culemborg komen, ook als u geen lid van de HCC beleggen bent!
Om 10:00 uur zal ik de eerste presentatie in de grote zaal geven. Deze presentatie gaat over de toepassing van de Japanse Candles in uw analyses.
Ik zal daarbij uiteraard vanaf de basis beginnen en hoop zover te komen dat we interactief analyses gaan maken op basis van een grafiek die we opgebouwd zien worden. Of dat gaat werken, ik heb geen idee, maar als we het niet proberen, dan zullen we het nooit weten.
Wat zeker gaat lukken is dat ik iedereen een goed inzicht zal gaan geven in het gebruik van de Japanse Candles.
Meer informatie op www.hccbeleggen.nl
Overigens, als u komt, maakt u voor de zekerheid even een kopie van de eerste pagina van www.japansecandles.nl en neemt u dat mee. (Het overzicht van de patronen). Ik deel 100 van die overzichten uit, maar de zaal is groot genoeg voor 500 man. Er is dus een kans aanwezig dat de uitgedeelde overzichten op zijn als de animo voor de presentatie groot is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Is de olie bijna op?

Deskundigen zijn het er over eens dat we over de top zijn, waarbij we op dit moment meer verbruiken dan dat we nieuwe olie vinden. Dat houdt niet in dat de olie morgen op is, maar het geeft wel aan dat er bijzonder veel gebruikt wordt en dat hoe dan ook de voorraad olie niet zo snel kan groeien als dat wij olie verbruiken.
Wel is het zo dat er meer olie is als dat de maatschappijen ons willen doen geloven.
Dat klinkt gek, want Koninklijke Olie heeft vorig jaar enorme koersdreunen gekregen omdat ze haar voorraad met 20% overdreven had.
Nu is het vreemde, Koninklijke Olie overdreef haar voorraad slechts op papier. Het was dus een administratieve rel. Ze weten wel dat ze meer hebben, maar konden dat niet bewijzen. Het was ook een bewuste keuze van RDS om de voorraad groter voor te doen als dat bewezen kon worden. Terecht dat de managers er problemen door kregen.

Toch is er meer olie als dat we denken.

Een mooi voorbeeld is Eugine Island dat een onderzeese berg is op zo'n 80 mijl uit de kust van Louisiana. Ze begonnen daar in 1973 te boren een haalden 15000 vaten per dag binnen. Die voorraad liep terug tot slechts 4000 vaten in 1989. De bron leek snel op te drogen.
Toen ineens schoot de productie weer omhoog tot 13000 vaten per dag. De bron bleek ineens veel groter dan verwacht en werd van 60 miljoen vaten ineens geschat op 400 miljoen vaten. De reden?
Het lijkt erop dat de bron gevoed wordt vanuit een dieper gelegen voorraad olie. Dit echter zou de theorie dat olie puur voortkomt uit oude prehistorische organisache lagen onderuit kunnen halen. Zou Eugene Island niet het bewijs kunnen zijn dat olie een soort aardsiroop is die door de warmte van de aarde wordt aangemaakt?

Is het alleen Eughene Island?

- Neen, ook het Midden Oosten heeft haar bewezen voorraad de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Hoe ontzettend veel resten van dinosaurussen en planten moeten er liggen om 660 miljard vaten olie te produceren? Is die theorie nog serieus te nemen, of zou de aardsiroop theorie dan toch op waarheid berusten? In dat laatste geval raakt olie voorlopig niet op. Het enige risico dat we dan lopen is dat we teveel olie vragen zodat de bronnen niet genoeg kunnen leveren.
Bron: http://www.science-frontiers.com/sf124/sf124p10.htm


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


This page is powered by Blogger. Isn't yours?