Beursbox

ESM kan Nederlandse staatskas in enkele dagen legen

 Gepubliceerd door op 18 oktober 2011 om 06:26
okt 182011
 

De nieuwe ESM heeft straks het recht de hele staatskas van Nederland/België leeg te trekken. Dit kan onbegrensd en zonder dat Nederland/België of het Nederlandse/Belgische volk er nog iets tegen kan doen.
De ESM is daarbij ‘boven de wet gesplaatst’. Deze organisatie is niet aan te klagen.

Dit alles is in het verdrag zo vastgelegd.

 

Hebben we ons daarvoor uitgesproken? Neen, dit is voor ons op 23 maart 2011 beslist. Om te voorkomen dat we neen zouden zeggen is het vervolgens niet aan de bevolking voorgelegd.
Zoals ik op Internet (courtfool) las:

Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: “De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren.” Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

De ESM is in feite een boven regering. In feite een godheid die onfeilbaar is. Immers, zelfs al zouden ze het fout doen, ze kunnen niet aangeklaagd worden.
Op 11 juli is het verdrag getekend. Geen krant die erover geschreven heeft. Het is volkomen doodgezwegen.
De afgelopen weken heeft ieder parlement het verdrag goedgekeurd. We zijn ‘aan de goden overgeleverd’. De goden zijn in dit geval bankiers en politici die op Europese schaal werken en op geen enkele wijze ‘grijpbaar’ zijn. Er is een Europese elite ontstaan die alle macht naar zich toegetrokken heeft. Democratie is een lege huls gebleken.

De nieuwe dictator heet ESM en we zullen gaan merken hoe dat werkt, leven in een dictatuur.
http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm